Lời mời trong tiếng anh do dự

2 8 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 11:47

Lời mời trong tiếng Anh: Do dự Trang trước Trang sau Lời mời trong tiếng Anh: Do dựKhi do dự, chưa thể trả lời ngayKhi nhận lời mời của ai đó, đôi lúc bạn có thể không muốn trả lời ngay là yes hay no. Do dự cũng có nhiều cách, nếu bạn cần thời gian để suy nghĩ kỹ về lời mời trước khi quyết định.Bạn có thể sử dụng các mẫu câu sau khi thể hiện thái độ do dự của mình trong tình huống này: Im not sure what my plans are at this moment. Could I let you know on Friday? I may be busy that day. Do you mind if I tell you in a few days? Well, Im not sure, but I may be busy. Well, Im not sure, but I may be playing golf. My plans for that day are still up in the air. Ill let you know by Tuesday, if thats okay with you. I appreciate the invitation, but I might have an appointment at that time. Could I let you know later this week?(appreciate: cảm kích) Thanks a lot for the invitation, but Ill have to check my calendar. Could I get back to you tonight?(calendar: lịch công tác, lịch làm việc, ...) Cấu trúc to be still up in the air = not finalized yet hoặc not complete hoặc unsure có nghĩa là chưa chắc chắn.Các bài Tình huống tiếng Anh thông dụng khác:Cách chỉ đườngCách hướng dẫnLời cảm ơn đã hướng dẫnCảm ơn đã mờiCảm ơn khi nhận quàCảm ơn vì được giúp đỡCảm ơn khi được khen ngợiLời mờiNhận lời mờiTừ chối lời mờiDo dựLời yêu cầu hay Mệnh lệnh Lời mời tiếng Anh Do dự Trang trước Trang sau Lời mời tiếng Anh: Do dự Khi dự, chưa thể trả lời Khi nhận lời mời đó, đơi lúc bạn khơng muốn trả lời yes hay no Do dự có nhiều cách, bạn cần thời gian để suy nghĩ kỹ lời mời trước định Bạn sử dụng mẫu câu sau thể thái độ dự tình này: - I'm not sure what my plans are at this moment Could I let you know on Friday? - I may be busy that day Do you mind if I tell you in a few days? - Well, I'm not sure, but I may be busy - Well, I'm not sure, but I may be playing golf - My plans for that day are still up in the air I'll let you know by Tuesday, if that's okay with you - I appreciate the invitation, but I might have an appointment at that time Could I let you know later this week? (appreciate: cảm kích) - Thanks a lot for the invitation, but I'll have to check my calendar Could I get back to you tonight? (calendar: lịch công tác, lịch làm việc, ) Cấu trúc to be still up in the air = not finalized yet not complete unsure có nghĩa chưa chắn Các Tình tiếng Anh thơng dụng khác: • Cách đường • Cách hướng dẫn • Lời cảm ơn hướng dẫn • Cảm ơn mời • Cảm ơn nhận q • Cảm ơn giúp đỡ • Cảm ơn khen ngợi • Lời mời • Nhận lời mời • Từ chối lời mờiDo dựLời yêu cầu hay Mệnh lệnh ... Tình tiếng Anh thơng dụng khác: • Cách đường • Cách hướng dẫn • Lời cảm ơn hướng dẫn • Cảm ơn mời • Cảm ơn nhận quà • Cảm ơn giúp đỡ • Cảm ơn khen ngợi • Lời mời • Nhận lời mời • Từ chối lời mời. .. ơn nhận quà • Cảm ơn giúp đỡ • Cảm ơn khen ngợi • Lời mời • Nhận lời mời • Từ chối lời mời • Do dự • Lời yêu cầu hay Mệnh lệnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Lời mời trong tiếng anh do dự, Lời mời trong tiếng anh do dự

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay