Từ chối lời mời trong tiếng anh

3 13 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 11:46

Từ chối lời mời trong tiếng Anh Trang trước Trang sau Từ chối lời mời trong tiếng AnhCách từ chối lời mời bằng tiếng AnhĐể từ chối lời mời của một ai đó bằng tiếng Anh, thì tùy theo ngữ cảnh trang trọng hay thân mật thì bạn nên sử dụng các mẫu câu tương ứng.Dưới đây là những mẫu câu bạn nên nói khi từ chối lời mời bằng tiếng Anh. Thank you, but Im afraid I have other plans for that night. (Trang trọng)(Lý do: có kế hoạch khác cho tối đó rồi) Thank you, but Im afraid I have an appointment that day. (Trang trọng)(Lý do: có cuộc hẹn khác rồi) Im sorry. I cant go to the movie with you, I... (đưa ra lý do) Im sorry. I cant join you in New York that weekend, I... (đưa ra lý do) I wish I could, but Im busy. Maybe another time, though. I hate to turn you down, but I must... (đưa ra lý do) I would love to any other time, but Ive already made plans. I would like to any other time, but Ive already made plans. Thanks for asking, but... (đưa ra lý do) I appreciate the invitation, but Im afraid I cant. Im afraid I cant, but thanks anyway. Im tied up that day. What about the 14th? Im tied up that night. What about a rain check(tied up: bậnrain check: dịp khác) Trong đó:turn (someone hoặc something) down = refuse: từ chối. Chúng ta turn down (từ chối) người, lời mời, lời yêu cầu, ...A rain check là một sự đồng ý miệng và trong trường hợp đó người ta có thể xác nhận lại sau cái điều đang được yêu cầu lúc này. Ví dụ: I cant go to the movie now, but Id like a rain check.Mình không thể đi xem phim bây giờ được, nhưng mình sẽ đi vào dịp khác.Qua hai chương, bạn đã biết cách mời ai đó làm gì hay từ chối lời mời của một ai đó bằng tiếng Anh. Vậy khi bạn do dự hay chưa thể quyết định ngay được khi ai đó mời bạn, bạn nói như thế nào. Mời các bạn theo dõi chương tiếp theo.Các bài Tình huống tiếng Anh thông dụng khác:Cách chỉ đườngCách hướng dẫnLời cảm ơn đã hướng dẫnCảm ơn đã mờiCảm ơn khi nhận quàCảm ơn vì được giúp đỡCảm ơn khi được khen ngợiLời mờiNhận lời mờiTừ chối lời mờiDo dựLời yêu cầu hay Mệnh lệnhLời yêu cầu thông dụng Từ chối lời mời tiếng Anh Trang trước Trang sau Từ chối lời mời tiếng Anh Cách từ chối lời mời tiếng Anh Để từ chối lời mời tiếng Anh, tùy theo ngữ cảnh trang trọng hay thân mật bạn nên sử dụng mẫu câu tương ứng Dưới mẫu câu bạn nên nói từ chối lời mời tiếng Anh - Thank you, but I'm afraid I have other plans for that night (Trang trọng) (Lý do: có kế hoạch khác cho tối rồi) - Thank you, but I'm afraid I have an appointment that day (Trang trọng) (Lý do: có hẹn khác rồi) - I'm sorry I can't go to the movie with you, I (đưa lý do) - I'm sorry I can't join you in New York that weekend, I (đưa lý do) - I wish I could, but I'm busy Maybe another time, though - I hate to turn you down, but I must (đưa lý do) - I would love to any other time, but I've already made plans - I would like to any other time, but I've already made plans - Thanks for asking, but (đưa lý do) - I appreciate the invitation, but I'm afraid I can't - I'm afraid I can't, but thanks anyway - I'm tied up that day What about the 14th? - I'm tied up that night What about a rain check (tied up: bận rain check: dịp khác) Trong đó:  turn (someone something) down = refuse: từ chối Chúng ta turn down (từ chối) người, lời mời, lời yêu cầu,  A rain check đồng ý miệng trường hợp người ta xác nhận lại sau điều yêu cầu lúc Ví dụ:   - I can't go to the movie now, but I'd like a rain check Mình khơng thể xem phim được, vào dịp khác Qua hai chương, bạn biết cách mời làm hay từ chối lời mời tiếng Anh Vậy bạn dự hay chưa thể định mời bạn, bạn nói Mời bạn theo dõi chương Các Tình tiếng Anh thơng dụng khác:  Cách đường  Cách hướng dẫn  Lời cảm ơn hướng dẫn  Cảm ơn mời  Cảm ơn nhận quà  Cảm ơn giúp đỡ  Cảm ơn khen ngợi  Lời mời  Nhận lời mờiTừ chối lời mời  Do dự  Lời yêu cầu hay Mệnh lệnh  Lời yêu cầu thông dụng ... biết cách mời làm hay từ chối lời mời tiếng Anh Vậy bạn dự hay chưa thể định mời bạn, bạn nói Mời bạn theo dõi chương Các Tình tiếng Anh thơng dụng khác:  Cách đường  Cách hướng dẫn  Lời cảm... cảm ơn hướng dẫn  Cảm ơn mời  Cảm ơn nhận quà  Cảm ơn giúp đỡ  Cảm ơn khen ngợi  Lời mời  Nhận lời mời  Từ chối lời mời  Do dự  Lời yêu cầu hay Mệnh lệnh  Lời yêu cầu thông dụng ... rain check (tied up: bận rain check: dịp khác) Trong đó:  turn (someone something) down = refuse: từ chối Chúng ta turn down (từ chối) người, lời mời, lời yêu cầu,  A rain check đồng ý miệng trường
- Xem thêm -

Xem thêm: Từ chối lời mời trong tiếng anh, Từ chối lời mời trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay