Nhận lời mời trong tiếng anh

2 15 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 11:46

Nhận lời mời trong tiếng Anh Trang trước Trang sau Nhận lời mời trong tiếng AnhChương trước chúng ta đã tìm hiểu các mẫu câu để mời ai đó bằng tiếng Anh. Vậy bạn sẽ nói gì khi bạn nhận lời mời. Chương này sẽ trình bày các mẫu câu được sử dụng trong tình huống này.Cách diễn đạt bằng tiếng Anh khi bạn nhận lời mờiĐể diễn đạt bằng tiếng anh khi bạn nhận lời mời của ai đó, bạn có thể nói: Thank you very much. (Trang trọng) Thanks for your invitation. Id be delighted to. (Trang trọng) Thanks for your invitation. Id be love to. (Trang trọng)(delighted): thích thú Thanks. Id like to have dinner with you on Monday. Thanks. Id like to visit you next weekend at the beach. Sure.That would be fun. Sure.That would be wonderful. What a nice idea Id really like that. What a terrific idea Id really love to. What a nice idea Id really love to. Sounds great (Thân mật) Sounds like fun (Thân mật) Great (Thân mật) Sure (thing) (Thân mật) Super (Thân mật)Id delighted to và Id love to là những lời đáp thường được phụ nữ dùng hơn là đàn ông. Bạn sử dụng các mẫu câu trên khi bạn nhận lời mời. Vậy khi bạn từ chối lời mời bằng tiếng Anh, bạn nói như thế nào. Mời các bạn theo dõi chương tiếp theo.Các bài Tình huống tiếng Anh thông dụng khác:Cách chỉ đườngCách hướng dẫnLời cảm ơn đã hướng dẫnCảm ơn đã mờiCảm ơn khi nhận quà Nhận lời mời tiếng Anh Trang trước Trang sau Nhận lời mời tiếng Anh Chương trước tìm hiểu mẫu câu để mời tiếng Anh Vậy bạn nói bạn nhận lời mời Chương trình bày mẫu câu sử dụng tình Cách diễn đạt tiếng Anh bạn nhận lời mời Để diễn đạt tiếng anh bạn nhận lời mời đó, bạn nói: - Thank you very much (Trang trọng) - Thanks for your invitation I'd be delighted to (Trang trọng) - Thanks for your invitation I'd be love to (Trang trọng) (delighted): thích thú - Thanks I'd like to have dinner with you on Monday - Thanks I'd like to visit you next weekend at the beach - Sure.That would be fun - Sure.That would be wonderful - What a nice idea! I'd really like that - What a terrific idea! I'd really love to - What a nice idea! I'd really love to - Sounds great! (Thân mật) - Sounds like fun! (Thân mật) - Great! (Thân mật) - Sure (thing)! (Thân mật) - Super! (Thân mật) I'd delighted to I'd love to lời đáp thường phụ nữ dùng đàn ông Bạn sử dụng mẫu câu bạn nhận lời mời Vậy bạn từ chối lời mời tiếng Anh, bạn nói Mời bạn theo dõi chương Các Tình tiếng Anh thơng dụng khác: • Cách đường • Cách hướng dẫn • Lời cảm ơn hướng dẫn • Cảm ơn mời • Cảm ơn nhận quà ... câu bạn nhận lời mời Vậy bạn từ chối lời mời tiếng Anh, bạn nói Mời bạn theo dõi chương Các Tình tiếng Anh thơng dụng khác: • Cách đường • Cách hướng dẫn • Lời cảm ơn hướng dẫn • Cảm ơn mời • Cảm... Anh thơng dụng khác: • Cách đường • Cách hướng dẫn • Lời cảm ơn hướng dẫn • Cảm ơn mời • Cảm ơn nhận quà
- Xem thêm -

Xem thêm: Nhận lời mời trong tiếng anh, Nhận lời mời trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay