Lời mời bằng tiếng anh

2 9 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 11:45

Lời mời bằng tiếng Anh Trang trước Trang sau Lời mời trong tiếng AnhTrong giao tiếp tiếng Anh, để mời ai đó đi đâu, làm gì thì tùy theo ngữ cảnh trang trọng hay thân mật thì bạn có thể lựa chọn lời mời khác nhau.Dưới đây là một số mẫu câu được sử dụng để làm lời mời trong tiếng Anh. I would like to invite you to a reception next Sunday at my home. (Trang trọng) I would like to invite you to dinner at the new French restaurant. (Trang trọng) Would you care to join us for dessert and coffee?(dessert: món tráng miệng) Would you like to go to Washington with me next month? I was wondering if youd like to go to the pool on Saturday. I was wondering if youd like to come to dinner on Tuesday evening.Chú ý: Khi bạn mở đầu câu I was wondering if... bạn phải tuân theo trật tự Chủ ngữ rồi đến Động từ: you + would like... chứ không dùng theo dạng câu hỏi là: Would + you + like...?Ngoài các mẫu câu trên, bạn có thể sử dụng How about ... hoặc What about ...: Can you meet me at the gym after class for some basketball? Will you come over tomorrow night and watch the game with us? How about a movie tonight? What about a movie tonight? How about a quick game of pool before we go home? What about a quick game of pool before we go home? How about canoeing at the lake tomorow afternoon?(canoeing: bơi ca nô) What about canoeing at the lake tomorow afternoon? How about camping out at Mount Mitchell next weekend?(camping: cắm trại) What about camping out at Mount Mitchell next weekend? Chú ý: Sau What about...? hay How about...? là một danh từ (a movie, a game) hoặc danh động từ (canoeing, camping).Ngoài ra, bạn có thể sử dụng mẫu câu bắt đầu với Why not ... hoặc Why dont you như sau: Why not jog with me this afternoon? Why dont you jog with me this afternoon? Why not stop by for a visit on your way home? Why dont you stop by for a visit on your way home?Khi được ai đó mời, bạn phải trả lời như thế nào khi bạn nhận lời mời, từ chối lời mời hay do dự. Mời bạn theo dõi các chương tiếp theo.Các bài Tình huống tiếng Anh thông dụng khác:Cách chỉ đườngCách hướng dẫnLời cảm ơn đã hướng dẫnCảm ơn đã mờiCảm ơn khi nhận quàCảm ơn vì được giúp đỡCảm ơn khi được khen ngợiLời mờiNhận lời mờiTừ chối lời mờiDo dựLời yêu cầu hay Mệnh lệnhLời yêu cầu thông dụngCách đáp lại lời yêu cầu Lời mời tiếng Anh Trang trước Trang sau Lời mời tiếng Anh Trong giao tiếp tiếng Anh, để mời đâu, làm tùy theo ngữ cảnh trang trọng hay thân mật bạn lựa chọn lời mời khác Dưới số mẫu câu sử dụng để làm lời mời tiếng Anh - I would like to invite you to a reception next Sunday at my home (Trang trọng) - I would like to invite you to dinner at the new French restaurant (Trang trọng) - Would you care to join us for dessert and coffee? (dessert: tráng miệng) - Would you like to go to Washington with me next month? - I was wondering if you'd like to go to the pool on Saturday - I was wondering if you'd like to come to dinner on Tuesday evening Chú ý: Khi bạn mở đầu câu "I was wondering if " bạn phải tuân theo trật tự Chủ ngữ đến Động từ: you + would like không dùng theo dạng câu hỏi là: Would + you + like ? Ngoài mẫu câu trên, bạn sử dụng How about What about : - Can you meet me at the gym after class for some basketball? - Will you come over tomorrow night and watch the game with us? - How about a movie tonight? - What about a movie tonight? - How about a quick game of pool before we go home? - What about a quick game of pool before we go home? - How about canoeing at the lake tomorow afternoon? (canoeing: bơi ca nô) - What about canoeing at the lake tomorow afternoon? - How about camping out at Mount Mitchell next weekend? (camping: cắm trại) - What about camping out at Mount Mitchell next weekend? Chú ý: Sau "What about ?" hay "How about ?" danh từ (a movie, a game) danh động từ (canoeing, camping) Ngồi ra, bạn sử dụng mẫu câu bắt đầu với Why not Why don't you sau: - Why not jog with me this afternoon? - Why don't you jog with me this afternoon? - Why not stop by for a visit on your way home? - Why don't you stop by for a visit on your way home? Khi mời, bạn phải trả lời bạn nhận lời mời, từ chối lời mời hay dự Mời bạn theo dõi chương Các Tình tiếng Anh thơng dụng khác:  Cách đường  Cách hướng dẫn  Lời cảm ơn hướng dẫn  Cảm ơn mời  Cảm ơn nhận quà  Cảm ơn giúp đỡ  Cảm ơn khen ngợi  Lời mời  Nhận lời mời  Từ chối lời mời  Do dự  Lời yêu cầu hay Mệnh lệnh  Lời yêu cầu thông dụng  Cách đáp lại lời yêu cầu ... Khi mời, bạn phải trả lời bạn nhận lời mời, từ chối lời mời hay dự Mời bạn theo dõi chương Các Tình tiếng Anh thông dụng khác:  Cách đường  Cách hướng dẫn  Lời cảm ơn hướng dẫn  Cảm ơn mời. ..  Cảm ơn giúp đỡ  Cảm ơn khen ngợi  Lời mời  Nhận lời mời  Từ chối lời mời  Do dự  Lời yêu cầu hay Mệnh lệnh  Lời yêu cầu thông dụng  Cách đáp lại lời yêu cầu ... camping out at Mount Mitchell next weekend? Chú ý: Sau "What about ?" hay "How about ?" danh từ (a movie, a game) danh động từ (canoeing, camping) Ngồi ra, bạn sử dụng mẫu câu bắt đầu với Why not Why
- Xem thêm -

Xem thêm: Lời mời bằng tiếng anh, Lời mời bằng tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay