Lời cảm ơn ai đó đã khen ngợi mình

2 4 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 11:45

Lời cảm ơn ai đó đã khen ngợi mìnhKhi được ai đó khen ngợi, vì lịch sự bạn nên nói lời cảm ơn. Tuy nhiên, người nhận được lời cám ơn thường sẽ không đáp lại bằng câu Youre welcome.Các đoạn hội thoại dưới đây minh họa cách nói lời cảm ơn ai đó đã khen ngợi mình. 1. A:Thats a beautiful necklace youre wearing.B:Thanks. I got it in Mexico last summer.(necklace: chuỗi hạt)2. A:What a gorgeous flower arrangement Its really beautifulB:Thats nice of you to say so. Im really glad you like it.(gorgeous): tuyệt đẹp3. A:Would you sing some more, Christos? That last song was lovelyB:Thank you, Mrs. Jenkins. Im glad you enjoyed it.4. A:That kitchen dish was fantastic, Nahmood You are a great cookB:I appreciate the compliment, but I did have a lot of help from my sister(appreciate: cảm kíchcompliment: lời khen)5. A:Yumi, you did a beautiful job decorating your home. It looks wonderful.B:Well, thank you for saying so, but I got a lot of help from others. Các bài Tình huống tiếng Anh thông dụng khác:Cách chỉ đườngCách hướng dẫnLời cảm ơn đã hướng dẫnCảm ơn đã mờiCảm ơn khi nhận quàCảm ơn vì được giúp đỡCảm ơn khi được khen ngợiLời mờiNhận lời mờiTừ chối lời mờiDo dựLời yêu cầu hay Mệnh lệnhLời yêu cầu thông dụngCách đáp lại lời yêu cầu Lời cảm ơn khen ngợi Khi khen ngợi, lịch bạn nên nói lời cảm ơn Tuy nhiên, người nhận lời cám ơn thường không đáp lại câu You're welcome Các đoạn hội thoại minh họa cách nói lời cảm ơn khen ngợi A: That's a beautiful necklace you're wearing B: Thanks I got it in Mexico last summer (necklace: chuỗi hạt) A: What a gorgeous flower arrangement! It's really beautiful! B: That's nice of you to say so I'm really glad you like it (gorgeous): tuyệt đẹp A: Would you sing some more, Christos? That last song was lovely! B: Thank you, Mrs Jenkins I'm glad you enjoyed it A: That kitchen dish was fantastic, Nahmood! You are a great cook! B: I appreciate the compliment, but I did have a lot of help from my sister! (appreciate: cảm kích compliment: lời khen) A: Yumi, you did a beautiful job decorating your home It looks wonderful B: Well, thank you for saying so, but I got a lot of help from others Các Tình tiếng Anh thơng dụng khác: • Cách đường • Cách hướng dẫn • Lời cảm ơn hướng dẫn • Cảm ơn mời • Cảm ơn nhận quà • Cảm ơn giúp đỡCảm ơn khen ngợiLời mời • Nhận lời mời • Từ chối lời mời • Do dự • Lời yêu cầu hay Mệnh lệnh • Lời yêu cầu thơng dụng • Cách đáp lại lời u cầu ...• Cảm ơn nhận quà • Cảm ơn giúp đỡ • Cảm ơn khen ngợi • Lời mời • Nhận lời mời • Từ chối lời mời • Do dự • Lời yêu cầu hay Mệnh lệnh • Lời u cầu thơng dụng • Cách đáp lại lời yêu cầu
- Xem thêm -

Xem thêm: Lời cảm ơn ai đó đã khen ngợi mình, Lời cảm ơn ai đó đã khen ngợi mình

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay