Lời cảm ơn ai đó đã giúp đỡ mình

2 6 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 11:44

Lời cảm ơn ai đó đã giúp đỡ mìnhKhi được ai đó giúp đỡ, vì lịch sự bạn nên nói lời cảm ơn. Các đoạn hội thoại sau minh họa cách nói lời cảm ơn bằng tiếng Anh cho tình huống này. 1. A:Janice, youre a livesaver I dont know what I would have done if you hadnt helped me make the decorations for the party Thanks so muchB:Oh, it was nothing Im glad I could help out.(You are livesaver Bạn đúng là cứu tinh của mình.)2.A:Thank for working with me on the computer, Bob. Id been struggling with it for over an hour before you came along.B:Dont worry about it. I enjoyed helping you.(struggling: vật lộn)3. A:Thanks for helping me with the dinner, Joe. I really appreciate it.B:It was the least I could do Thanks for inviting me over.(appreciate: cảm kích)4. A: Thanks a million for lending me your car, Ted. That was a big helpB:Im glad I could help. Let me know if you need to borrow it again.(big help): sự giúp đỡ lớn lao5. A: Youre so nice to help with the broken lamp, Don. Im no good at mechanical things.B:Youre welcome. Im glad I was able to fix it.(lamp: đèn mechanical: (thuộc) máy móc)Chương tới mình sẽ trình bày cách nói lời cảm ơn bằng tiếng Anh để cảm ơn ai đó đã khen ngợi mình.Các bài Tình huống tiếng Anh thông dụng khác:Mong muốn giữ liên lạcGoodbyeTình huống khó xửLời hỏi thămPhép lịch sự khi hỏi thămCách chỉ đườngCách hướng dẫnLời cảm ơn đã hướng dẫnCảm ơn đã mờiCảm ơn khi nhận quàCảm ơn vì được giúp đỡCảm ơn khi được khen ngợi Lời cảm ơn giúp đỡ Khi giúp đỡ, lịch bạn nên nói lời cảm ơn Các đoạn hội thoại sau minh họa cách nói lời cảm ơn tiếng Anh cho tình A: Janice, you're a livesaver! I don't know what I would have done if you hadn't helped me make the decorations for the party! Thanks so much! B: Oh, it was nothing I'm glad I could help out (You are livesaver! Bạn cứu tinh mình.) A: Thank for working with me on the computer, Bob I'd been struggling with it for over an hour before you came along B: Don't worry about it I enjoyed helping you (struggling: vật lộn) A: Thanks for helping me with the dinner, Joe I really appreciate it B: It was the least I could do! Thanks for inviting me over (appreciate: cảm kích) A: Thanks a million for lending me your car, Ted That was a big help! B: I'm glad I could help Let me know if you need to borrow it again (big help): giúp đỡ lớn lao A: You're so nice to help with the broken lamp, Don I'm no good at mechanical things B: (lamp: đèn You're welcome I'm glad I was able to fix it mechanical: (thuộc) máy móc) Chương tới trình bày cách nói lời cảm ơn tiếng Anh để cảm ơn khen ngợi Các Tình tiếng Anh thông dụng khác:  Mong muốn giữ liên lạc  Goodbye  Tình khó xử  Lời hỏi thăm  Phép lịch hỏi thăm  Cách đường  Cách hướng dẫn  Lời cảm ơn hướng dẫn  Cảm ơn mời  Cảm ơn nhận quà  Cảm ơn giúp đỡCảm ơn khen ngợi ... thăm  Phép lịch hỏi thăm  Cách đường  Cách hướng dẫn  Lời cảm ơn hướng dẫn  Cảm ơn mời  Cảm ơn nhận quà  Cảm ơn giúp đỡ  Cảm ơn khen ngợi ... (thuộc) máy móc) Chương tới trình bày cách nói lời cảm ơn tiếng Anh để cảm ơn khen ngợi Các Tình tiếng Anh thông dụng khác:  Mong muốn giữ liên lạc  Goodbye  Tình khó xử  Lời hỏi thăm  Phép
- Xem thêm -

Xem thêm: Lời cảm ơn ai đó đã giúp đỡ mình, Lời cảm ơn ai đó đã giúp đỡ mình

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay