Cảm ơn vì đã được tằng quà

2 3 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 11:44

Cảm ơn vì đã được tằng quàCác cuộc hội thoại sau minh họa cách nói lời cảm ơn ai đó đã tặng quà cho bạn. 1. A:Thank you very much for the beautiful book, Mr. Kincaid. It was very nice of you to remember my birthday. (Formal)B:It was the least I could do. I hope you enjoy it.2. A:The flowers are gorgeous Thanks a lot, BobB:Dont mention it. Happy anniversary3. A:That was nice of you to bring us the coffee cake, Sarah. Well really enjoy it for breakfast in the morningB:Oh, it was nothing I hope you like it.4. A:Wally, the bracelet is beautiful, but really, you shouldnt haveB:Youre welcome. I think it looks beautiful on you.5. A:Doris, these vegetables look fantastic And you know what a salad eater I am. Thanks a zillionB:Any time There are a lot more in my garden, so Ill bring you more later.(gorgeous: tuyệt đẹp, rực rỡanniversary: ngày (lễ) kỷ niệmbracelet: vòng tayzillion: rất nhiều) Trong đó:You shouldnt have là một hình thức giản lược thân mật của You shouldnt have done it (bought me this bracelet).a zillion là một số rất lớn (không có thực): nó có nghĩa là rất nhiều.Chương tới mình sẽ trình bày cách nói lời cảm ơn bằng tiếng Anh để cảm ơn ai đó đã giúp đỡ mình.Các bài Tình huống tiếng Anh thông dụng khác:Mong muốn giữ liên lạcGoodbyeTình huống khó xửLời hỏi thămPhép lịch sự khi hỏi thămCách chỉ đườngCách hướng dẫnLời cảm ơn đã hướng dẫnCảm ơn đã mờiCảm ơn khi nhận quà Cảm ơn tằng quà Các hội thoại sau minh họa cách nói lời cảm ơn tặng quà cho bạn A: Thank you very much for the beautiful book, Mr Kincaid It was very nice of you to remember my birthday (Formal) B: It was the least I could I hope you enjoy it A: The flowers are gorgeous! Thanks a lot, Bob! B: Don't mention it Happy anniversary! A: That was nice of you to bring us the coffee cake, Sarah We'll really enjoy it for breakfast in the morning! B: Oh, it was nothing! I hope you like it A: Wally, the bracelet is beautiful, but really, you shouldn't have! B: You're welcome I think it looks beautiful on you A: Doris, these vegetables look fantastic! And you know what a salad eater I am Thanks a zillion! B: Any time! There are a lot more in my garden, so I'll bring you more later ( gorgeous: tuyệt đẹp, rực rỡ anniversary: ngày (lễ) kỷ niệm bracelet: vòng tay zillion: nhiều ) Trong đó: • You shouldn't have hình thức giản lược thân mật "You shouldn't have done it (bought me this bracelet)" • a zillion số lớn (khơng có thực): có nghĩa nhiều Chương tới trình bày cách nói lời cảm ơn tiếng Anh để cảm ơn giúp đỡ Các Tình tiếng Anh thơng dụng khác: • Mong muốn giữ liên lạc • Goodbye • Tình khó xử • Lời hỏi thăm • Phép lịch hỏi thăm • Cách đường • Cách hướng dẫn • Lời cảm ơn hướng dẫn • Cảm ơn mời • Cảm ơn nhận quà ... this bracelet)" • a zillion số lớn (khơng có thực): có nghĩa nhiều Chương tới trình bày cách nói lời cảm ơn tiếng Anh để cảm ơn giúp đỡ Các Tình tiếng Anh thơng dụng khác: • Mong muốn giữ liên... xử • Lời hỏi thăm • Phép lịch hỏi thăm • Cách đường • Cách hướng dẫn • Lời cảm ơn hướng dẫn • Cảm ơn mời • Cảm ơn nhận quà
- Xem thêm -

Xem thêm: Cảm ơn vì đã được tằng quà, Cảm ơn vì đã được tằng quà

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay