Lời cảm ơn trong tiếng anh phần 2

2 9 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 11:43

Lời cảm ơn trong tiếng Anh (Phần 2) Trang trước Trang sau Cảm ơn vì đã được mờiDù nhận hay từ chối lời mời, bạn luôn luôn nên cám ơn người đã có thành ý mời bạn.Sử dụng Thanks for the invite hoặc Thank you for the invitation để cảm ơn ai đó đã mời. Khi ai đó đáp lại bởi một trong hai câu này, bạn có thể nói Its my pleasure (Đó là niềm vinh hạnh của tôi).Dưới đây là một vài cuộc hội thoại minh họa cách cảm ơn vì đã được mời trong giao tiếp tiếng Anh. 1.A:Many thanks for inviting me to your dinner party, Mrs. Gray, but Im afraid I wont be able to come because of a previous commitment (Trang trọng)B:Oh, Im sorry to hear that. We certainly will miss you. (Trang trọng)2. A:Thanks, Anne Id love to go to the beach this SaturdayB:Great Ill know well have fun3. A:I appreciate the invitation, Tom. Of course Ill comeB:Good The play starts at 8:00, so Ill pick you up at 7:30, Okay?4. A:Sure Ive been wanting to go to a soccer game. Thanks for the inviteB: Youre welcome. Im glad you can come.5. A:What a fantastic idea Ive been dying to see them in concert for a long time Thanks for the invitation.B: Its my pleasure Trong đó:previous (hoặc prior) commitment là một cuộc hẹn hay một bổn phận phải thực hiện trước cái hiện thời.invite là một hình thức giản lược thân mật của invitation.dying là hình thức rất thân mật của very eager (rất háo hức).Chương tới mình sẽ trình bày cách nói lời cảm ơn bằng tiếng Anh để cảm ơn khi được nhận quà.Các bài Tình huống tiếng Anh thông dụng khác:Mong muốn giữ liên lạcGoodbyeTình huống khó xửLời hỏi thămPhép lịch sự khi hỏi thămCách chỉ đườngCách hướng dẫnLời cảm ơn đã hướng dẫnCảm ơn đã mờiCảm ơn khi nhận quàCảm ơn vì được giúp đỡCảm ơn khi được khen ngợi Trang trước Lời cảm ơn tiếng Anh Phần 2) Trang trước Trang sau Cảm ơn mời Dù nhận hay từ chối lời mời, bạn luôn nên cám ơn người có thành ý mời bạn Sử dụng Thanks for the invite Thank you for the invitation để cảm ơn mời Khi đáp lại hai câu này, bạn nói It's my pleasure (Đó niềm vinh hạnh tôi) Dưới vài hội thoại minh họa cách cảm ơn mời giao tiếp tiếng Anh A: Many thanks for inviting me to your dinner party, Mrs Gray, but I'm afraid I won't be able to come because of a previous commitment (Trang trọng) B: Oh, I'm sorry to hear that We certainly will miss you (Trang trọng) A: Thanks, Anne! I'd love to go to the beach this Saturday! B: Great! I'll know we'll have fun! A: I appreciate the invitation, Tom Of course I'll come! B: Good! The play starts at 8:00, so I'll pick you up at 7:30, Okay? A: Sure! I've been wanting to go to a soccer game Thanks for the invite! B: You're welcome I'm glad you can come A: What a fantastic idea! I've been dying to see them in concert for a long time! Thanks for the invitation B: It's my pleasure! Trong đó:  previous (hoặc prior) commitment hẹn hay bổn phận phải thực trước thời  invite hình thức giản lược thân mật invitation  dying hình thức thân mật very eager (rất háo hức) Chương tới trình bày cách nói lời cảm ơn tiếng Anh để cảm ơn nhận q Các Tình tiếng Anh thơng dụng khác:  Mong muốn giữ liên lạc  Goodbye  Tình khó xử  Lời hỏi thăm  Phép lịch hỏi thăm  Cách đường  Cách hướng dẫn  Lời cảm ơn hướng dẫn  Cảm ơn mời  Cảm ơn nhận quà  Cảm ơn giúp đỡ  Cảm ơn khen ngợi Trang trước ... hức) Chương tới trình bày cách nói lời cảm ơn tiếng Anh để cảm ơn nhận q Các Tình tiếng Anh thơng dụng khác:  Mong muốn giữ liên lạc  Goodbye  Tình khó xử  Lời hỏi thăm  Phép lịch hỏi thăm... thăm  Phép lịch hỏi thăm  Cách đường  Cách hướng dẫn  Lời cảm ơn hướng dẫn  Cảm ơn mời  Cảm ơn nhận quà  Cảm ơn giúp đỡ  Cảm ơn khen ngợi Trang trước ... pleasure! Trong đó:  previous (hoặc prior) commitment hẹn hay bổn phận phải thực trước thời  invite hình thức giản lược thân mật invitation  dying hình thức thân mật very eager (rất háo hức) Chương
- Xem thêm -

Xem thêm: Lời cảm ơn trong tiếng anh phần 2, Lời cảm ơn trong tiếng anh phần 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay