Lời cảm ơn trong bằng tiếng anh

3 3 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 11:42

Lời cảm ơn trong bằng tiếng AnhNói lời cám ơn khi được giúp đỡ là một phần quan trọng trong mỗi nền văn hóa. Chúng ta cám ơn vì nhiều thứ, như khi nhận được tin tức, được mời, nhận quà, được giúp đỡ hoặc khi nhờ cậy người khác và khi được khen.Chúng ta bày tỏ lòng biết ơn dưới nhiều hình thức khác nhau, từ những câu rất đơn giản như Thanks hoặc Thank you đến những câu phức tạp và trịnh trọng hơn Thank you ever so much for... hoặc You have no idea how grateful I am for...Sự chân thật và giọng nói là hai phần quan trọng trong lúc cám ơn. Người nghe phải cảm nhận được sự biết ơn chân thật qua những gì bạn nói. Vì vậy nếu bạn chỉ có thể nói những câu cảm ơn rất mộc mạc chỉ với vài từ nhưng bằng giọng nói nhiệt thành và nụ cười thật tươi — chỉ vậy thôi là họ đủ biết được thành tâm của bạn rồi.Đáp lại lời cảm ơn bằng tiếng AnhSau khi nhận được lời cám ơn, thông thường người ta đáp lại đơn giản bằng câu: Youre welcome. Nhưng cũng có một số cách trả lời khác như: It was my pleasure. (Trang trọng) Youre welcome. (Trang trọng) Youre very welcome. (Trang trọng) Youre more than welcome. (Trang trọng) Oh, it was the least I could do. Think nothing of it. It was nothing. My pleasure. Dont mention it. Any time. (Thân mật) No big deal. (Thân mật) Lời cảm ơn khi được cung cấp thông tin hoặc chỉ dẫnCác cuộc hội thoại dưới đây minh họa cách nói lời cảm ơn bằng tiếng Anh trong trường hợp bạn cảm ơn ai đó đã cung cấp thông tin hoặc hướng dẫn cho bạn. 1.A:I want to thank you so much for the map and directions. You have no idea what a tremendous help youve been (Trang trọng)B:It was my pleasure. (Trang trọng)2. A:Thank you for all your help. I think I can find my way now.B:Youre welcome. Good luck.3. A: Thanks a lot for the information. I really appreciate it.B: Oh, youre very welcome. Any time.4.A:Thanks for taking the time to explain it to me. I hope it wasnt too much of a bother.B:Not at all. It was the least I could do.5. A: Thanks a million for the info. (Thân mật)B:You bet Any time. (Thân mật)(info: là cách nói thân mật của infomationtremendous (adj): to lớnbother: phiền hà)Chương tới mình sẽ trình bày cách nói lời cảm ơn bằng tiếng Anh để cảm ơn ai đó đã mời.Các bài Tình huống tiếng Anh thông dụng khác:Mong muốn giữ liên lạcGoodbyeTình huống khó xửLời hỏi thămPhép lịch sự khi hỏi thămCách chỉ đườngCách hướng dẫnLời cảm ơn đã hướng dẫnCảm ơn đã mờiCảm ơn khi nhận quàCảm ơn vì được giúp đỡCảm ơn khi được khen ngợi Lời cảm ơn tiếng Anh Nói lời cám ơn giúp đỡ phần quan trọng văn hóa Chúng ta cám ơn nhiều thứ, nhận tin tức, mời, nhận quà, giúp đỡ nhờ cậy người khác khen Chúng ta bày tỏ lòng biết ơn nhiều hình thức khác nhau, từ câu đơn giản " Thanks" "Thank you" đến câu phức tạp trịnh trọng "Thank you ever so much for " "You have no idea how grateful I am for " Sự chân thật giọng nói hai phần quan trọng lúc cám ơn Người nghe phải cảm nhận biết ơn chân thật qua bạn nói Vì bạn nói câu cảm ơn mộc mạc với vài từ giọng nói nhiệt thành nụ cười thật tươi — họ đủ biết thành tâm bạn Đáp lại lời cảm ơn tiếng Anh Sau nhận lời cám ơn, thông thường người ta đáp lại đơn giản câu: "You're welcome" Nhưng có số cách trả lời khác như: - It was my pleasure (Trang trọng) - You're welcome (Trang trọng) - You're very welcome (Trang trọng) - You're more than welcome (Trang trọng) - Oh, it was the least I could - Think nothing of it - It was nothing - My pleasure - Don't mention it - Any time (Thân mật) - No big deal (Thân mật) Lời cảm ơn cung cấp thông tin dẫn Các hội thoại minh họa cách nói lời cảm ơn tiếng Anh trường hợp bạn cảm ơn cung cấp thơng tin hướng dẫn cho bạn 1 A: I want to thank you so much for the map and directions You have no idea what a tremendous help you've been! (Trang trọng) B: It was my pleasure (Trang trọng) A: Thank you for all your help I think I can find my way now B: You're welcome Good luck A: Thanks a lot for the information I really appreciate it B: Oh, you're very welcome Any time A: Thanks for taking the time to explain it to me I hope it wasn't too much of a bother B: Not at all It was the least I could A: Thanks a million for the info (Thân mật) B: You bet! Any time (Thân mật) ( info: cách nói thân mật infomation tremendous (adj): to lớn bother: phiền hà ) Chương tới trình bày cách nói lời cảm ơn tiếng Anh để cảm ơn mời Các Tình tiếng Anh thông dụng khác:  Mong muốn giữ liên lạc  Goodbye  Tình khó xử  Lời hỏi thăm  Phép lịch hỏi thăm  Cách đường  Cách hướng dẫn  Lời cảm ơn hướng dẫn  Cảm ơn mời  Cảm ơn nhận quà  Cảm ơn giúp đỡ  Cảm ơn khen ngợi ... bother: phiền hà ) Chương tới trình bày cách nói lời cảm ơn tiếng Anh để cảm ơn mời Các Tình tiếng Anh thơng dụng khác:  Mong muốn giữ liên lạc  Goodbye  Tình khó xử  Lời hỏi thăm  Phép lịch... thăm  Phép lịch hỏi thăm  Cách đường  Cách hướng dẫn  Lời cảm ơn hướng dẫn  Cảm ơn mời  Cảm ơn nhận quà  Cảm ơn giúp đỡ  Cảm ơn khen ngợi
- Xem thêm -

Xem thêm: Lời cảm ơn trong bằng tiếng anh, Lời cảm ơn trong bằng tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay