Cách hướng dẫn bằng tiếng anh

2 3 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 11:42

Cách hướng dẫn bằng tiếng Anh Trang trước Trang sau Cách hướng dẫn bằng tiếng AnhViệc hướng dẫn cũng có một số hình thức tương tự như chỉ đường (dùng câu mệnh lệnh đơn giản). Dĩ nhiên là có sử dụng những trạng từ chỉ thời gian. Hướng dẫn nghĩa là chỉ cho người khác biết các thao tác cần làm. Ví dụ nếu John đang chỉ cho một người bạn bật máy stereo, anh ta có thể nói như vầy: First, plug in the stereo. Then press the power button and hold it down firmly until a green light appears. Next, select the equipment you want to play: the radio, the tape player, the record player, or the television. Turn the switch to the proper one. If you want to play a record, put it on the turntable and press start. If you want to play a cassette, insert the cassette faceup, close the door, and press start. If you want to play the radio or TV, select the proper channel. After that, adjust the volume and enjoy the entertainment.(plug in: cắm phích điệnpress: nhấnbutton: nútgreen: màn hìnhequipment: phương tiệnturntable (danh từ): mặt quay hình tròn, phẳng trên đó đặt đĩa hát để quaychannel: kênh) Lưu ý các liên từ chỉ trật tự thời gian dùng trong lúc hướng dẫn như: first, then, next, after that. Các từ này sẽ làm cho việc chỉ dẫn mạch lạc và rõ ràng hơn.Các bài Tình huống tiếng Anh thông dụng khác:Mong muốn giữ liên lạcGoodbyeTình huống khó xửLời hỏi thămPhép lịch sự khi hỏi thămCách chỉ đườngCách hướng dẫnLời cảm ơn đã hướng dẫnCảm ơn đã mờiCảm ơn khi nhận quàCảm ơn vì được giúp đỡCảm ơn khi được khen ngợi Cách hướng dẫn tiếng Anh Trang trước Trang sau Cách hướng dẫn tiếng Anh Việc hướng dẫn có số hình thức tương tự đường (dùng câu mệnh lệnh đơn giản) Dĩ nhiên có sử dụng trạng từ thời gian Hướng dẫn nghĩa cho người khác biết thao tác cần làm Ví dụ John cho người bạn bật máy stereo, nói vầy: First, plug in the stereo Then press the "power" button and hold it down firmly until a green light appears Next, select the equipment you want to play: the radio, the tape player, the record player, or the television Turn the switch to the proper one If you want to play a record, put it on the turntable and press "start" If you want to play a cassette, insert the cassette face-up, close the door, and press "start" If you want to play the radio or TV, select the proper channel After that, adjust the volume and enjoy the entertainment ( plug in: cắm phích điện press: nhấn button: nút green: hình equipment: phương tiện turntable (danh từ): mặt quay hình tròn, phẳng đặt đĩa hát để quay channel: kênh ) Lưu ý liên từ trật tự thời gian dùng lúc hướng dẫn như: first, then, next, after that Các từ làm cho việc dẫn mạch lạc rõ ràng Các Tình tiếng Anh thơng dụng khác: • Mong muốn giữ liên lạc • Goodbye • Tình khó xử • Lời hỏi thăm • Phép lịch hỏi thăm • Cách đường • Cách hướng dẫn • Lời cảm ơn hướng dẫn • Cảm ơn mời • Cảm ơn nhận q • Cảm ơn giúp đỡ • Cảm ơn khen ngợi ... giữ liên lạc • Goodbye • Tình khó xử • Lời hỏi thăm • Phép lịch hỏi thăm • Cách đường • Cách hướng dẫn • Lời cảm ơn hướng dẫn • Cảm ơn mời • Cảm ơn nhận quà • Cảm ơn giúp đỡ • Cảm ơn khen ngợi
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách hướng dẫn bằng tiếng anh, Cách hướng dẫn bằng tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay