Lời hỏi thăm trong tiếng anh phần 1

4 3 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 11:40

Lời hỏi thăm trong tiếng Anh (Phần 1) Trang trước Trang sau Lời hỏi thăm trong tiếng Anh (Phần 1)Tình huống1. Giả sử bạn muốn bắt xe buýt tới nhà người bạn, và bạn không biết xe buýt có đi qua đấy không. Bạn có thể hỏi người đứng chờ ở trạm xe buýt như sau: What bus goes to this address? Xe buýt nào đi qua địa chỉ này vậy?hoặc Do you know which bus I should take to get to this address?Bạn có biết chiếc xe buýt nào tôi nên bắt để tới địa chỉ này không?2. Bạn đang ở siêu thị và muốn mua nho khô, nhưng bạn không biết chúng ở đâu. Bạn có thể hỏi nhân viên siêu thị hay người nào đó: Where would I find the raisins? hoặc What section are the raisins in?(raisins: nho khô)Khi chúng ta cần biết về một chuyện nào đó, chúng ta thường dùng một trong 6 từ để hỏi này để bắt đầu câu hỏi: Who...? Who is going to pick me up at airport tomorrow? What...? What is the name of that new Italian restaurant? When...? When does the next train to Washington leave? Where...? Where is the best place to have my suit dry cleaned? Why...? Why are the windows closed? How? How do you want your steak cooked? How long...? How long do you plan to travel in Europe? How many...? How many employees work for Frank? How much...? How much does a pint of milk cost? How far...? How far is Los Angeles from San Francisco? How easy...? How easy is it to find the subway station?(suit: bộ com lê steak: miếng cá (miếng thịt) để nướng pint = 0.57 lit (của Mỹ)) Khi bạn hỏi, các câu trả lời nhận được phải cụ thể, rõ ràng. Ví dụ, các câu trả lời cho câu hỏi đầu tiên (Who? What? When? Where? Why? — trong ví dụ đầu tiên) có thể là những câu này: John will. Its called the Italian Isles. 5:30 P.M. Millers Cleaners on Oak Street is pretty good. Because the air conditioner is on.(conditioner: máy điều hòa)Hỏi thăm và lời đápChúng ta cũng có thể hỏi thăm bằng cách bắt đầu câu hỏi với một trợ động từ, nhưng kết quả hơi khác. Thay vì phải đáp lại với một thông tin cụ thể, chúng ta thường chỉ trả lời yes hoặc no — nhưng sau đó chúng ta có thể giải thích thêm để cung cấp thêm thông tin cho người hỏi.Ví dụ: Q:Do you sell womens clothes on this floor?A:Yes, just to your left.Q:Do you think its going to snow tonight? A:No, its not cold enough.Q:Do you have change for a dollar?A:No, but maybe Tom does.Q:Will he be in France long?A:No, only another week or so.Q:Will she come back soon?A:Yes, shell be back May 20Q:Will they understand us when we speak?A:Yes, if we speak slowly.Trong mỗi trường hợp, người đặt câu hỏi chỉ nhận được câu trả lời yes hoặc no, nhưng bạn có thấy người hỏi sẽ biết rõ hơn nếu người đáp giải thích thêm? Cũng cần lưu ý rằng do và will chỉ là hai trợ động từ nhưng trong tiếng Anh và ngoài ra còn rất nhiều các trợ động từ khác có thể dùng để bắt đầu câu hỏi yes no.Trên đây là cách bạn hỏi thăm ai đó. Vậy có bất lịch sự hay không khi bạn tiến đến và hỏi đột ngột người nào đó. Mời bạn theo dõi chương tiếp theo.Các bài Tình huống tiếng Anh thông dụng khác:Mong muốn giữ liên lạcGoodbyeTình huống khó xửLời hỏi thămPhép lịch sự khi hỏi thăm Lời hỏi thăm tiếng Anh Phần 1) Trang trước Trang sau Lời hỏi thăm tiếng Anh (Phần 1) Tình Giả sử bạn muốn bắt xe buýt tới nhà người bạn, bạn xe buýt có qua khơng Bạn hỏi người đứng chờ trạm xe buýt sau: - What bus goes to this address? Xe buýt qua địa vậy? - Do you know which bus I should take to get to this address? Bạn có biết xe bt tơi nên bắt để tới địa không? Bạn siêu thị muốn mua nho khô, bạn chúng đâu Bạn hỏi nhân viên siêu thị hay người đó: - Where would I find the raisins? - What section are the raisins in? (raisins: nho khô) Khi cần biết chuyện đó, thường dùng từ để hỏi để bắt đầu câu hỏi: - Who ? Who is going to pick me up at airport tomorrow? - What ? What is the name of that new Italian restaurant? - When ? When does the next train to Washington leave? - Where ? Where is the best place to have my suit dry cleaned? - Why ? Why are the windows closed? - How? How you want your steak cooked? - How long ? How long you plan to travel in Europe? - How many ? How many employees work for Frank? - How much ? How much does a pint of milk cost? - How far ? How far is Los Angeles from San Francisco? - How easy ? How easy is it to find the subway station? (suit: com lê steak: miếng cá (miếng thịt) để nướng pint = 0.57 lit (của Mỹ) ) Khi bạn hỏi, câu trả lời nhận phải cụ thể, rõ ràng Ví dụ, câu trả lời cho câu hỏi (Who? What? When? Where? Why? — ví dụ đầu tiên) câu này: - John will - It's called the Italian Isles - 5:30 P.M - Miller's Cleaners on Oak Street is pretty good - Because the air conditioner is on (conditioner: máy điều hòa) Hỏi thăm lời đáp Chúng ta hỏi thăm cách bắt đầu câu hỏi với trợ động từ, kết khác Thay phải đáp lại với thông tin cụ thể, thường trả lời yes no — sau giải thích thêm để cung cấp thêm thơng tin cho người hỏi Ví dụ: Q: Do you sell women's clothes on this floor? A: Yes, just to your left Q: Do you think it's going to snow tonight? A: No, it's not cold enough Q: Do you have change for a dollar? A: No, but maybe Tom does Q: Will he be in France long? A: No, only another week or so Q: Will she come back soon? A: Yes, she'll be back May 20 Q: Will they understand us when we speak? A: Yes, if we speak slowly Trong trường hợp, người đặt câu hỏi nhận câu trả lời yes no, bạn có thấy người hỏi biết rõ người đáp giải thích thêm? Cũng cần lưu ý will hai trợ động từ tiếng Anh ngồi nhiều trợ động từ khác dùng để bắt đầu câu hỏi yes no Trên cách bạn hỏi thăm Vậy có bất lịch hay không bạn tiến đến hỏi đột ngột người Mời bạn theo dõi chương Các Tình tiếng Anh thơng dụng khác:  Mong muốn giữ liên lạc  Goodbye  Tình khó xử  Lời hỏi thăm  Phép lịch hỏi thăm ... on (conditioner: máy điều hòa) Hỏi thăm lời đáp Chúng ta hỏi thăm cách bắt đầu câu hỏi với trợ động từ, kết khác Thay phải đáp lại với thông tin cụ thể, thường trả lời yes no — sau giải thích thêm... we speak slowly Trong trường hợp, người đặt câu hỏi nhận câu trả lời yes no, bạn có thấy người hỏi biết rõ người đáp giải thích thêm? Cũng cần lưu ý will hai trợ động từ tiếng Anh ngồi nhiều trợ... động từ khác dùng để bắt đầu câu hỏi yes no Trên cách bạn hỏi thăm Vậy có bất lịch hay khơng bạn tiến đến hỏi đột ngột người Mời bạn theo dõi chương Các Tình tiếng Anh thông dụng khác:  Mong muốn
- Xem thêm -

Xem thêm: Lời hỏi thăm trong tiếng anh phần 1, Lời hỏi thăm trong tiếng anh phần 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay