Xử lý tình huống khó xử khi chào tạm biệt

2 13 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 11:39

Xử lý tình huống khó xử khi chào tạm biệtĐôi khi bạn gặp tình huống khó khăn và không rút ra được khi bạn muốn tạm biệt nhưng người đối diện cứ nói thao thao bất tuyệt.Điều quan trọng để thoát ra khỏi tình huống khó xử đó là phải thật lịch sự. Sẽ rất là bất lịch sự nếu chúng ta đột ngột đứng lên, rồi chỉ nói: Im leaving now. Goodbye.Thay vì như vậy, chúng ta nên nghĩ ra một lý do nào đó để xin phép ra về, chẳng hạn như: I need to be leaving. Im afraid. I have a lot of work to do at home.Mình e rằng mình cần phải đi bây giờ. Mình có quá nhiều việc ở nhà.Im afraid là một cách nói lịch sự để cáo lỗi ra về. Khi nghe câu này, bạn phải bày tỏ sự quan tâm hoặc luyến tiếc.Nếu chúng ta cảm thấy đã nói chuyện quá lâu, làm mất thời gian của người khác, hãy nói: Well, Ive taken up too much of your time already. Id better go.Ối chà, mình đã chiếm quá nhiều thời gian của bạn rồi. Tốt hơn là mình đi đây.hoặc Let me leave so you can get back to your work.Mình đi đây để bạn còn trở lại làm việc. Với sự tế nhị, ân cần, nhấn mạnh vào thời gian quí báu của người khác, chúng ta có thể yên tâm ra về mà không làm người đối diện khó chịu.Các bài Tình huống tiếng Anh thông dụng khác:Mong muốn giữ liên lạcGoodbyeTình huống khó xửLời hỏi thămPhép lịch sự khi hỏi thămCách chỉ đườngCách hướng dẫnLời cảm ơn đã hướng dẫnCảm ơn đã mời Xử tình khó xử chào tạm biệt Đơi bạn gặp tình khó khăn khơng rút bạn muốn tạm biệt người đối diện nói thao thao bất tuyệt Điều quan trọng để khỏi tình khó xử phải thật lịch Sẽ bất lịch đột ngột đứng lên, nói: - "I'm leaving now Goodbye!" Thay vậy, nên nghĩ để xin phép về, chẳng hạn như: - I need to be leaving I'm afraid I have a lot of work to at home Mình e cần phải Mình có q nhiều việc nhà I'm afraid cách nói lịch để cáo lỗi Khi nghe câu này, bạn phải bày tỏ quan tâm luyến tiếc Nếu cảm thấy nói chuyện lâu, làm thời gian người khác, nói: - Well, I've taken up too much of your time already I'd better go Ối chà, chiếm nhiều thời gian bạn Tốt - Let me leave so you can get back to your work Mình để bạn trở lại làm việc Với tế nhị, ân cần, nhấn mạnh vào thời gian quí báu người khác, n tâm mà khơng làm người đối diện khó chịu Các Tình tiếng Anh thơng dụng khác: • Mong muốn giữ liên lạc • Goodbye • Tình khó xử • Lời hỏi thăm • Phép lịch hỏi thăm • Cách đường • Cách hướng dẫn • Lời cảm ơn hướng dẫn • Cảm ơn mời
- Xem thêm -

Xem thêm: Xử lý tình huống khó xử khi chào tạm biệt, Xử lý tình huống khó xử khi chào tạm biệt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay