Chào tạm biệt bằng tiếng anh phần 3

2 13 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 11:39

Chào tạm biệt bằng tiếng Anh (Phần 3)GoodbyeHai phần trước mình đã cùng tìm hiểu: Câu nói trước khi chào tạm biệt và cách nói để mong muốn được tiếp tục giữ liên lạc. Sau cùng, chúng ta sẽ nói lời tạm biệt.Từ Goodbye không phải là từ duy nhất được dùng; thật sự thì Goodbye thỉnh thoảng khiến chúng ta có cảm giác vĩnh biệt, nên có một số từ và cụm từ thường được thay thế cho từ này. Đây là một số câu tạm biệt khác. Farewell (Tạm biệt) Take care. (Bảo trọng.) Have a good day. Have a nice day. Have a nice week. So long (= Goodbye) Take it easy. Later (Thân mật) See you around. (Thân mật) See you later. (Thân mật) Trong đó:Farewell ít khi được dùng, nhưng thỉnh thoảng vẫn được dùng bởi người thích phóng đại tính nghiêm trọng của việc chia tay và cố gắng pha trò.See you around và See you later không nên dùng để nói với người mà bạn có thể sẽ không gặp nữa.Đến đây, bạn đã biết cách để chào tạm biệt bằng tiếng Anh. Tuy nhiên, đôi khi bạn có thể gặp một tình huống khó xử, chẳng hạn như: bạn muốn tạm biệt và đi về nhưng người đối diện cứ nói thao thao bất tuyệt, thì bạn sẽ làm như thế nào. Mời bạn theo dõi chương tiếp theo.Các bài Tình huống tiếng Anh thông dụng khác:Cách chào hỏiLời chàoLời đápGiới thiệu qua người thứ baCách đáp lại lời giới thiệuTự giới thiệuCâu nói trước khi chào tạm biệtMong muốn giữ liên lạcGoodbye Chào tạm biệt tiếng Anh Phần 3) Goodbye Hai phần trước tìm hiểu: Câu nói trước chào tạm biệt cách nói để mong muốn tiếp tục giữ liên lạc Sau cùng, nói lời tạm biệt Từ Goodbye khơng phải từ dùng; thật Goodbye khiến có cảm giác "vĩnh biệt", nên có số từ cụm từ thường thay cho từ Đây số câu tạm biệt khác - Farewell! (Tạm biệt!) - Take care (Bảo trọng.) - Have a good day - Have a nice day - Have a nice week - So long! (= Goodbye) - Take it easy - Later (Thân mật) - See you around (Thân mật) - See you later (Thân mật) Trong đó:  Farewell dùng, dùng người thích phóng đại tính nghiêm trọng việc chia tay cố gắng pha trò  See you around See you later khơng nên dùng để nói với người mà bạn không gặp Đến đây, bạn biết cách để chào tạm biệt tiếng Anh Tuy nhiên, đơi bạn gặp tình khó xử, chẳng hạn như: bạn muốn tạm biệt người đối diện nói thao thao bất tuyệt, bạn làm Mời bạn theo dõi chương Các Tình tiếng Anh thông dụng khác:  Cách chào hỏi  Lời chào  Lời đáp  Giới thiệu qua người thứ ba  Cách đáp lại lời giới thiệu  Tự giới thiệu  Câu nói trước chào tạm biệt  Mong muốn giữ liên lạc  Goodbye ... Cách đáp lại lời giới thiệu  Tự giới thiệu  Câu nói trước chào tạm biệt  Mong muốn giữ liên lạc  Goodbye
- Xem thêm -

Xem thêm: Chào tạm biệt bằng tiếng anh phần 3, Chào tạm biệt bằng tiếng anh phần 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay