Chào tạm biệt bằng tiếng anh phần 1

2 16 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 11:37

Chào tạm biệt bằng tiếng Anh (Phần 1) Trang trước Trang sau Chào tạm biệt bằng tiếng Anh (Phần 1)Trong tiếng Anh có nhiều cách chào tạm biệt tùy theo tình huống sắp xảy ra. Nhưng có một qui tắc mà bạn cần phải tuân thủ trong mọi trường hợp, đó là ít khi nào người ta tạm biệt một cách thô lỗ.Bạn phải nói một câu gì đó có tính xã giao và làm vui lòng người nghe trước khi chuẩn bị ra về, chẳng hạn: Ive really enjoyed talking to you.Tôi thực sự thích nói chuyện với bạn.hoặc một câu gì đó nhắc đến thời gian như: Gosh, I cant believe how late it is I really must be going.Chao ôi, không thể tin là đã muộn đến thế. Mình thực sự phải đi rồi. A. Các câu nói thông dụng trước khi chào tạm biệtTrước khi chào Goodbye và sau đó ra về, bạn có thể nói một số câu tiếng Anh thông dụng sau:Những câu mang tính xã giao (Pleasantries) Ive enjoyed meeting you. Ive enjoyed talking to you. Ive enjoyed seeing you. Its been good seeing you again. It was nice talking to you. Im glad I ran into you.Trong đó:Pleasantries là những câu nói nhẹ nhàng dùng để mở đầu và kết thúc một cuộc nói chuyện hay chào hỏi.Lưu ý rằng có một sự khác biệt lớn giữa meeting và talking to.Chúng ta nói: Ive enjoyed meeting you sau khi chúng ta được giới thiệu với người nào đó lần đầu.Với người mà chúng ta đã quen biết, thì nói: Ive enjoyed talking to (hoặc seeing ) you.Ran into (trong trường hợp này) là một thành ngữ, có nghĩa met by accident = tình cờ gặp nhau, ngẫu nhiên gặp nhau.Những câu mang ngụ ý thời gian Id better be going. Its almost... (thời gian) Well, its getting late. Ive got to rungohurry. Look at the time Ive really got to go I should be going. Its getting late, and I have a lot to do. Where has the time gone? I guess Id better be running along.Nếu khi chào tạm biệt, bạn mong muốn được giữ liên lạc với người kia, bạn cần nói như thế nào? Mời bạn tiếp tục theo dõi chương tiếp theo.Các bài Tình huống tiếng Anh thông dụng khác:Cách chào hỏiLời chào Chào tạm biệt tiếng Anh Phần 1) Trang trước Trang sau Chào tạm biệt tiếng Anh (Phần 1) Trong tiếng Anh có nhiều cách chào tạm biệt tùy theo tình xảy Nhưng có qui tắc mà bạn cần phải tuân thủ trường hợp, người ta tạm biệt cách thơ lỗ Bạn phải nói câu có tính xã giao làm vui lòng người nghe trước chuẩn bị về, chẳng hạn: - I've really enjoyed talking to you Tơi thực thích nói chuyện với bạn câu nhắc đến thời gian như: - Gosh, I can't believe how late it is! I really must be going Chao ôi, khơng thể tin muộn đến Mình thực phải A Các câu nói thơng dụng trước chào tạm biệt Trước chào Goodbye sau về, bạn nói số câu tiếng Anh thơng dụng sau: Những câu mang tính xã giao (Pleasantries) - I've enjoyed meeting you - I've enjoyed talking to you - I've enjoyed seeing you - It's been good seeing you again - It was nice talking to you - I'm glad I ran into you Trong đó:  Pleasantries câu nói nhẹ nhàng dùng để mở đầu kết thúc nói chuyện hay chào hỏi  Lưu ý có khác biệt lớn meeting talking to Chúng ta nói: "I've enjoyed meeting you" sau giới thiệu với người lần đầu Với người mà quen biết, nói: "I've enjoyed talking to (hoặc seeing ) you."  Ran into (trong trường hợp này) thành ngữ, có nghĩa "met by accident" = tình cờ gặp nhau, ngẫu nhiên gặp Những câu mang ngụ ý thời gian - I'd better be going It's almost (thời gian) - Well, it's getting late I've got to run/go/hurry - Look at the time! I've really got to go! - I should be going It's getting late, and I have a lot to - Where has the time gone? I guess I'd better be running along Nếu chào tạm biệt, bạn mong muốn giữ liên lạc với người kia, bạn cần nói nào? Mời bạn tiếp tục theo dõi chương Các Tình tiếng Anh thông dụng khác:  Cách chào hỏi  Lời chào ... running along Nếu chào tạm biệt, bạn mong muốn giữ liên lạc với người kia, bạn cần nói nào? Mời bạn tiếp tục theo dõi chương Các Tình tiếng Anh thông dụng khác:  Cách chào hỏi  Lời chào ...Trong đó:  Pleasantries câu nói nhẹ nhàng dùng để mở đầu kết thúc nói chuyện hay chào hỏi  Lưu ý có khác biệt lớn meeting talking to Chúng ta nói: "I've enjoyed meeting you" sau giới thiệu
- Xem thêm -

Xem thêm: Chào tạm biệt bằng tiếng anh phần 1, Chào tạm biệt bằng tiếng anh phần 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay