Cách đáp lại lời giới thiệu trong tiếng anh

2 11 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 11:36

Cách đáp lại Lời giới thiệu trong tiếng Anh Trang trước Trang sau A. Đáp lại lời giới thiệu trong giao tiếp tiếng AnhChương trước mình đã trình bày các câu thông dụng và các cách thức để giới thiệu thông qua người thứ ba trong giao tiếp tiếng Anh. Vậy làm thế nào để đáp lại lời giới thiệu?Bạn không cần phải vắt óc nghĩ ra các câu phức tạp hay màu mè, tốt nhất là đơn giản vì đã có sẵn các câu thông thường để đáp lại. Vì thế sau khi C đã giới thiệu A và B, bạn có thể đáp lại như sau (từ trịnh trọng đến thân mật): 1.A: How do you do, B?B: Its a pleasure to meet you. (Trang trọng)2.A: Hello, B. Im pleased to meet you.B: Yes, its nice to meet you, too.3.A: Hello. Good to meet you.B: Nice meeting you, too.4.A: Hi, B. Nice to meet you.B: Same here. (Thân mật)How do you do? không phải là một câu hỏi thực sự nên không cần phải có câu trả lời (nó không giống như How are you doing?): câu này thường được dùng nhất trong những lời giới thiệu trịnh trọng. Chương tiếp theo mình sẽ trình bày các câu thông dụng trong tình huống tự giới thiệu trong giao tiếp tiếng Anh.Các bài Tình huống tiếng Anh thông dụng khác:Qui tắc chung khi gọi điện thoạiCách gọi điện đến một công tyChờ điện thoạiGọi nhầm sốCách chào hỏiLời chàoLời đápGiới thiệu qua người thứ baCách đáp lại lời giới thiệuTự giới thiệu Trang trước Trang sau Cách đáp lại Lời giới thiệu tiếng Anh Trang trước Trang sau A Đáp lại lời giới thiệu giao tiếp tiếng Anh Chương trước trình bày câu thông dụng cách thức để giới thiệu thông qua người thứ ba giao tiếp tiếng Anh Vậy làm để đáp lại lời giới thiệu? Bạn khơng cần phải vắt óc nghĩ câu phức tạp hay màu mè, tốt đơn giản có sẵn câu thơng thường để đáp lại Vì sau C giới thiệu A B, bạn đáp lại sau (từ trịnh trọng đến thân mật): A: How you do, B? B: It's a pleasure to meet you (Trang trọng) A: Hello, B I'm pleased to meet you B: Yes, it's nice to meet you, too A: Hello Good to meet you B: Nice meeting you, too A: Hi, B Nice to meet you B: Same here (Thân mật) How you do? câu hỏi thực nên không cần phải có câu trả lời (nó khơng giống How are you doing?): câu thường dùng lời giới thiệu trịnh trọng Chương trình bày câu thơng dụng tình tự giới thiệu giao tiếp tiếng Anh Các Tình tiếng Anh thông dụng khác:  Qui tắc chung gọi điện thoại  Cách gọi điện đến công ty  Chờ điện thoại  Gọi nhầm số  Cách chào hỏi  Lời chào  Lời đápGiới thiệu qua người thứ ba  Cách đáp lại lời giới thiệu  Tự giới thiệu Trang trước Trang sau ... Tình tiếng Anh thơng dụng khác:  Qui tắc chung gọi điện thoại  Cách gọi điện đến công ty  Chờ điện thoại  Gọi nhầm số  Cách chào hỏi  Lời chào  Lời đáp  Giới thiệu qua người thứ ba  Cách. .. nhầm số  Cách chào hỏi  Lời chào  Lời đáp  Giới thiệu qua người thứ ba  Cách đáp lại lời giới thiệu  Tự giới thiệu Trang trước Trang sau
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách đáp lại lời giới thiệu trong tiếng anh, Cách đáp lại lời giới thiệu trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay