Giới thiệu thông qua người thứ ba trong giao tiếp tiếng anh

3 8 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 11:35

Giới thiệu thông qua người thứ ba trong giao tiếp tiếng AnhTrong loại này, người thứ ba là C quen biết cả A và B. C sẽ giới thiệu A với B hoặc B với A. Ví dụ, giả sử rằng Paul và bạn cùng phòng với anh ta là Christos cùng có mặt theo dõi một trận đá banh. Paul nhìn thấy Bob, một bạn cũ thời học trung học và mời Bob đến. Paul biết cả Christos và Bob nhưng Christos và Bob không quen biết nhau, vì vậy Paul sẽ giới thiệu như sau: Paul: Bob, Id like you to meet my roommate, Christos, Christos is from Greece and is studying English as a second language before he starts undergraduate school in architecture. I think youve heard me talk about Bob, Christos. Hes a good friend from highshool, and we played basketball together.Christos: Oh, yes. Nice to meet you, Bob.Bob: Nice meeting you, Christos.(dịch: Paul: Bob, mình giới thiệu bạn với bạn cùng phòng của mình, Christos, Christos đến từ Hy Lạp và đang học tiếng Anh như là ngôn ngữ thứ hai trước khi anh ấy bắt đầu học đại học ngành kiến trúc. Mình nghĩ bạn đã nghe mình kể về Bob, Christos. Anh ấy là một người bạn thân của mình từ hồi học cấp hai, và chúng mình thường chơi bóng rổ cùng nhau.)Lưu ý rằng Paul không chỉ nói: Bob, Id like you to meet Christos. Christos, this is Bob. mà còn cho Bob biết thêm một ít thông tin về Christos và mối liên hệ giữa anh ta với hai người để họ có dịp làm quen và dễ bắt chuyện hơn. Trong các tình huống giới thiệu có tính thân mật, nếu giữa hai người được giới thiệu không có sự khác biệt về vị trí, tuổi tác thì những danh xưng trịnh trọng như Mr., Mrs., Miss, Ms., và tên gia đình thường không cần dùng đến. Người đứng ra giới thiệu có thể cho biết đầy đủ tên họ của người được giới thiệu vào lúc đầu (để phân biệt rõ), nhưng sau khi hai người được giới thiệu bắt chuyện với nhau, lẽ tự nhiên họ thường chỉ xưng hô với nhau bằng tên. Như ví dụ dưới đây: Harriet: Kerry Hi Id like you to meet my friend, Lee Jones. Lee, this is Kerry Fields, an old friend from college.Kerry: Hi, Lee. Its nice to meet you.Lee: Its nice meeting you, too, Kerry.Nhưng với những trường hợp trịnh trọng, nếu có sự khác biệt về tuổi tác, địa vị xã hội, chức vụ giữa hai người được giới thiệu, người đứng ra giới thiệu có thể muốn cung cấp các thông tin này (kể cả tước vị) trong lúc giới thiệu. Lynne: Dr. Jackson, Id like to introduce you to my roommate, Sharon Harrison. Sharon, this is Dr. Harold Jackson, my chemistry professor.Dr. Jackson: How do you do, Sharon. Its a pleasure to meet you.(hoặc Ms. Harrison tùy thuộc vào anh ta tỏ ra trịnh trọng như thế nào) Sharon: Its nice to meet you, too. Dr. Jackson. (Cô ta sẽ không dùng tên (first name) của ông ta vì địa vị và chức vụ của ông ta trừ khi ông ta đòi hỏi cô ta làm thế)Chemistry Professor: Giáo sư hóa học Trong hầu hết các trường hợp, bắt tay hay không là tùy bạn, nhưng ngày nay thường người ta sẽ bắt tay với nhau khi được giới thiệu, đặc biệt là trong những khung cảnh giao tiếp xã hội trang trọng hay trong kinh doanh. Thông thường khi gặp mặt, sẽ có một người giơ tay trước cho người kia bắt hoặc đôi lúc là cả hai. Nếu bạn ở vào tình huống đó, một cái bắt tay thật chặt và lắc nhẹ là đủ. Người Mỹ hay có khuynh hướng đánh giá về người khác qua cách bắt tay. Vì vậy khi bắt tay không được quá hời hợt, nhưng cũng đừng bóp tay quá chặt hay giữ quá lâu.Sau đây là một vài cách mở đầu tiêu biểu của cách giới thiệu qua người thứ ba, được sắp xếp từ trịnh trọng đến thân mật. Lẽ đương nhiên là bạn phải cung cấp một ít các thông tin cần thiết, một vài chi tiết về mối quan hệ giữa bạn và hai người sắp được giới thiệu, những điểm chung giữa họ. A, its my pleasure to introduce you to B... (Trang trọng) A, Id like to introduce you to B... (Trang trọng) A, let me introduce you to B... A, Id like you to meet B... A, I dont believe youve ever met B... A, have you met B?... A, meet B. B, A... (Thân mật) A, this is B. B, A... (Thân mật)Chương tiếp theo mình sẽ trình bày các câu thông dụng để đáp lại lời giới thiệu trong giao tiếp tiếng Anh.Các bài Tình huống tiếng Anh thông dụng khác:Qui tắc chung khi gọi điện thoạiCách gọi điện đến một công tyChờ điện thoạiGọi nhầm sốCách chào hỏiLời chàoLời đápGiới thiệu qua người thứ baCách đáp lại lời giới thiệuTự giới thiệu Giới thiệu thông qua người thứ ba giao tiếp tiếng Anh Trong loại này, người thứ ba C quen biết A B C giới thiệu A với B B với A Ví dụ, giả sử Paul bạn phòng với Christos có mặt theo dõi trận đá banh Paul nhìn thấy Bob, bạn cũ thời học trung học mời Bob đến Paul biết Christos Bob Christos Bob không quen biết nhau, Paul giới thiệu sau: Paul: Bob, I'd like you to meet my roommate, Christos, Christos is from Greece and is studying English as a second language before he starts undergraduate school in architecture I think you've heard me talk about Bob, Christos He's a good friend from highshool, and we played basketball together Christos: Oh, yes Nice to meet you, Bob Bob: Nice meeting you, Christos (dịch: Paul: Bob, giới thiệu bạn với bạn phòng mình, Christos, Christos đến từ Hy Lạp học tiếng Anh ngôn ngữ thứ hai trước anh bắt đầu học đại học ngành kiến trúc Mình nghĩ bạn nghe kể Bob, Christos Anh người bạn thân từ hồi học cấp hai, thường chơi bóng rổ nhau.) Lưu ý Paul khơng nói: "Bob, I'd like you to meet Christos Christos, this is Bob." mà cho Bob biết thêm thông tin Christos mối liên hệ với hai người để họ có dịp làm quen dễ bắt chuyện Trong tình giới thiệu có tính thân mật, hai người giới thiệu khơng có khác biệt vị trí, tuổi tác danh xưng trịnh trọng Mr., Mrs., Miss, Ms., tên gia đình thường khơng cần dùng đến Người đứng giới thiệu cho biết đầy đủ tên họ người giới thiệu vào lúc đầu (để phân biệt rõ), sau hai người giới thiệu bắt chuyện với nhau, lẽ tự nhiên họ thường xưng hô với tên Như ví dụ đây: Harriet: Kerry! Hi! I'd like you to meet my friend, Lee Jones Lee, this is Kerry Fields, an old friend from college Kerry: Hi, Lee It's nice to meet you Lee: It's nice meeting you, too, Kerry Nhưng với trường hợp trịnh trọng, có khác biệt tuổi tác, địa vị xã hội, chức vụ hai người giới thiệu, người đứng giới thiệu muốn cung cấp thông tin (kể tước vị) lúc giới thiệu Lynne: Dr Jackson, I'd like to introduce you to my roommate, Sharon Harrison Sharon, this is Dr Harold Jackson, my chemistry professor Dr Jackson: How you do, Sharon It's a pleasure to meet you (hoặc "Ms Harrison" tùy thuộc vào tỏ trịnh trọng nào) Sharon: It's nice to meet you, too Dr Jackson (Cô ta không dùng tên (first name) ơng ta địa vị chức vụ ông ta trừ ông ta đòi hỏi cô ta làm thế) Chemistry Professor: Giáo sư hóa học Trong hầu hết trường hợp, bắt tay hay không tùy bạn, ngày thường người ta bắt tay với giới thiệu, đặc biệt khung cảnh giao tiếp xã hội trang trọng hay kinh doanh Thơng thường gặp mặt, có người giơ tay trước cho người bắt đơi lúc hai Nếu bạn vào tình đó, bắt tay thật chặt lắc nhẹ đủ Người Mỹ hay có khuynh hướng đánh giá người khác qua cách bắt tay Vì bắt tay không hời hợt, đừng bóp tay chặt hay giữ lâu Sau vài cách mở đầu tiêu biểu cách giới thiệu qua người thứ ba, xếp từ trịnh trọng đến thân mật Lẽ đương nhiên bạn phải cung cấp thơng tin cần thiết, vài chi tiết mối quan hệ bạn hai người giới thiệu, điểm chung họ - A, it's my pleasure to introduce you to B (Trang trọng) - A, I'd like to introduce you to B (Trang trọng) - A, let me introduce you to B - A, I'd like you to meet B - A, I don't believe you've ever met B - A, have you met B? - A, meet B B, A (Thân mật) - A, this is B B, A (Thân mật) Chương trình bày câu thông dụng để đáp lại lời giới thiệu giao tiếp tiếng Anh Các Tình tiếng Anh thơng dụng khác: • Qui tắc chung gọi điện thoại • Cách gọi điện đến cơng ty • Chờ điện thoại • Gọi nhầm số • Cách chào hỏi • Lời chào • Lời đáp • Giới thiệu qua người thứ ba • Cách đáp lại lời giới thiệu • Tự giới thiệu ... đầu tiêu biểu cách giới thiệu qua người thứ ba, xếp từ trịnh trọng đến thân mật Lẽ đương nhiên bạn phải cung cấp thơng tin cần thiết, vài chi tiết mối quan hệ bạn hai người giới thiệu, điểm chung... điện thoại • Gọi nhầm số • Cách chào hỏi • Lời chào • Lời đáp • Giới thiệu qua người thứ ba • Cách đáp lại lời giới thiệu • Tự giới thiệu ... this is B B, A (Thân mật) Chương trình bày câu thơng dụng để đáp lại lời giới thiệu giao tiếp tiếng Anh Các Tình tiếng Anh thơng dụng khác: • Qui tắc chung gọi điện thoại • Cách gọi điện đến cơng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giới thiệu thông qua người thứ ba trong giao tiếp tiếng anh, Giới thiệu thông qua người thứ ba trong giao tiếp tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay