Lời đáp trong giao tiếp tiếng anh

2 9 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 11:35

Lời đáp trong giao tiếp tiếng Anh Trang trước Trang sau Các lời đáp thông dụng trong giao tiếp tiếng AnhDưới đây là một số lời đáp thông dụng trong giao tiếp tiếng Anh: Im doing very well, thank you. And you? (Trang trọng) Im fine, thank you. Fine. How are you? Great, thanks. What about you? Couldnt be better Yourself? Not bad. You? Okay, I guess. You doing all right? Cant complain. How about you? Lousy (Thân mật) Fantastic (Thân mật)Trong đó:And you? hay You? có nghĩa là And how are you doing?. Nên lịch sự hỏi về người khác sau khi chúng ta đã đáp lại lời chào.Couldnt be better có nghĩa là I couldnt be better hoặc Things in my life couldnt be better.You doing all right? có nghĩa là Are you doing all right?Cant complain có nghĩa là I cant complain. Ba câu đáp cuối cùng này là những ví dụ về sự tĩnh lược. Tĩnh lược hay rút ngắn những mệnh đề hay câu hỏi là bỏ bớt một từ hay một cụm từ đã trở nên phổ thông trong trò chuyện hàng ngày.Các bài Tình huống tiếng Anh thông dụng khác:Qui tắc chung khi gọi điện thoạiCách gọi điện đến một công tyChờ điện thoạiGọi nhầm số Lời đáp giao tiếp tiếng Anh Trang trước Trang sau Các lời đáp thông dụng giao tiếp tiếng Anh Dưới số lời đáp thông dụng giao tiếp tiếng Anh: - I'm doing very well, thank you And you? (Trang trọng) - I'm fine, thank you - Fine How are you? - Great, thanks What about you? - Couldn't be better! Yourself? - Not bad You? - Okay, I guess You doing all right? - Can't complain How about you? - Lousy! (Thân mật) - Fantastic! (Thân mật) Trong đó: And you? hay You? có nghĩa "And how are you doing?" Nên lịch hỏi người khác sau  đáp lại lời chào Couldn't be better có nghĩa "I couldn't be better" "Things in my life couldn't be  better"  You doing all right? có nghĩa "Are you doing all right?"  Can't complain có nghĩa "I can't complain" Ba câu đáp cuối ví dụ tĩnh lược Tĩnh lược hay rút ngắn mệnh đề hay câu hỏi bỏ bớt từ hay cụm từ trở nên phổ thơng trò chuyện hàng ngày Các Tình tiếng Anh thơng dụng khác:  Qui tắc chung gọi điện thoại  Cách gọi điện đến công ty  Chờ điện thoại  Gọi nhầm số
- Xem thêm -

Xem thêm: Lời đáp trong giao tiếp tiếng anh, Lời đáp trong giao tiếp tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay