TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG

5 18 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 11:33

tiếng anh chuyên ngành xây dựng............................................................................................................................................................................................ 1 allowable load: tải trọng cho phép alloy steel: thép hợp kim alternate load: tải trọng đổi dấu anchor sliding: độ trượt mấu neo đầu cốt thép anchorage length: chiều dài đoạn neo giữ cốt thép armoured concrete: bê tông cốt thép arrangement of longitudinal reinforcement cut-out: bố trí điểm cắt đứt cốt thép dọc dầm arrangement of reinforcement: bố trí cốt thép articulated girder: dầm ghép 10 asphaltic concrete: bê tông atphan 11 assumed load: tải trọng giả định, tải trọng tính tốn 12 balanced load: tải trọng đối xứng 13 balancing load: tải trọng cân 14 ballast concrete: bê tông đá dăm 15 bar: (reinforcing bar) cốt thép 16 basement of tamped concrete: móng (tầng ngầm) làm cách đổ bê tơng 17 basic load: tải trọng 18 braced member: giằng ngang 19 bracing: giằng gió 20 bracing beam: dầm tăng cứng 21 bracket load: tải trọng lên dầm chìa, tải trọng lên cơng xơn 22 apex load: tải trọng nút (giàn) 23 architectural concrete: bê tông trang trí 24 area of reinforcement: diện tích cốt thép 25 brake beam: đòn hãm, cần hãm 26 brake load: tải trọng hãm 27 cast in place : Đúc bê tông chỗ 28 breaking load: tải trọng phá hủy 29 breast beam: (đường sắt) chống va, tì ngực; 30 breeze concrete: bê tông bụi than cốc 31 stack of bricks: đống gạch, chồng gạch 32 cable disposition: Bố trí cốt thép dự ứng lực 33 cast/casting : Đổ bê tông/ việc đổ bê tông 34 casting schedule : Thời gian biểu việc đổ bê tông 35 cast-in- place concrete caisson : Giếng chìm bê tơng đúc chỗ 36 cast-in- place, posttensioned bridge : Cầu dự ứng lực kéo sau đúc bê tông chỗ 37 brick: gạch 38 buffer beam: giảm chấn (tàu hỏa), chống va, 39 welded plate girder: dầm thép hàn 40 builder’s hoist: máy nâng dùng xây dựng 41 cantilever arched girder : dầm vòm đỡ; giàn vòm cơng xơn 42 cellular girder : dầm rỗng lòng 43 capacitive load : tải dung tính (điện) 44 centre point load : tải trọng tập trung 45 centric load : tải trọng tâm, tải trọng dọc trục 46 centrifugal load : tải trọng ly tâm 47 changing load : tải trọng thay đổi 48 circulating load : tải trọng tuần hoàn 49 compound girder : dầm ghép 50 continuous girder : dầm liên tục 51 crane girder : giá cần trục; giàn cần trục 52 cross girder : dầm ngang 53 curb girder : đá vỉa; dầm cạp bờ 54 building site: công trường xây dựng 55 gypsum concrete: bê tông thạch cao 56 h- beam: dầm chữ h 57 balance beam: đòn cân; đòn thăng 58 half- beam: dầm nửa 59 half-latticed girder: giàn nửa mắt cáo 60 hanging beam: dầm treo 61 radial load: tải trọng hướng kính 62 radio beam (-frequency): chùm tần số vơ tuyến điện 63 dry concrete: bê tông trộn khô, vữa bê tông cứng 64 dry guniting: phun bê tông khô 65 duct: ống chứa cốt thép dự ứng lực 66 dummy load: tải trọng giả 67 during stressing operation: trình kéo căng cốt thép 68 early strength concrete: bê tơng hóa cứng nhanh 69 eccentric load: tải trọng lệch tâm 70 effective depth at the section: chiều cao có hiệu 71 guard board: chắn, bảo vệ 72 rebound number: số bật nảy súng thử bê tông 73 ready-mixed concrete: bê tông trộn sẵn 74 split beam: dầm ghép, dầm tổ hợp 75 sprayed concrete: bê tông phun 76 sprayed concrete / shotcrete: bê tông phun 77 spring beam: dầm đàn hồi 78 stacked shutter boards/ lining boards: đống van gỗ cốp pha, chồng ván gỗ cốp pha 79 stainless steel: thép không gỉ 80 stamped concrete: bê tông đầm 81 standard brick: gạch tiêu chuẩn 82 trussed beam : dầm giàn, dầm mắt cáo 83 uniform beam : dầm tiết diện khơng đổi, dầm (có) mặt cắt 84 wall beam : dầm tường 85 whole beam : dầm gỗ 86 wind beam : xà chống gió 87 wooden beam : xà gồ, dầm gỗ 88 working beam : đòn cân bằng; xà vồ (để đập quặng) 89 writing beam : tia viết 90 web girder: giàn lưới thép, dầm đặc 91 cast in situ place concrete: bê tông đúc chỗ 92 web reinforcement: cốt thép sườn dầm 93 welded wire fabric / welded wire mesh: lưới cốt thép sợi hàn 94 wet concrete: vữa bê tông dẻo 95 wet guniting: phun bê tông ướt 96 wheel load: áp lực lên bánh xe 97 wheelbarrow: xe cút kít, xe đẩy tay 98 whole beam: dầm gỗ 99 wind beam: xà chống gió ... chấn (tàu hỏa), chống va, 39 welded plate girder: dầm thép hàn 40 builder’s hoist: máy nâng dùng xây dựng 41 cantilever arched girder : dầm vòm đỡ; giàn vòm cơng xơn 42 cellular girder : dầm rỗng... 52 cross girder : dầm ngang 53 curb girder : đá vỉa; dầm cạp bờ 54 building site: công trường xây dựng 55 gypsum concrete: bê tông thạch cao 56 h- beam: dầm chữ h 57 balance beam: đòn cân; đòn... during stressing operation: trình kéo căng cốt thép 68 early strength concrete: bê tơng hóa cứng nhanh 69 eccentric load: tải trọng lệch tâm 70 effective depth at the section: chiều cao có hiệu 71
- Xem thêm -

Xem thêm: TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG, TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay