Gọi nhầm số trong giao tiếp tiếng anh

2 6 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 11:25

Gọi nhầm số trong giao tiếp tiếng Anh Trang trước Trang sau Xử lý tình huống gọi nhầm số trong giao tiếp tiếng AnhNếu bạn gọi sai số, đừng tỏ ra bối rối hay khó chịu. Mọi người đều có thể nhầm lẫn. Đây là một vài câu đơn giản để nói nếu bạn gọi sai số: Oh, Im sorry, I have the wrong number. Oh, Im sorry, I guess I have the wrong number. Oh, Im sorry, I must have the wrong number.Ồ, tôi xin lỗi, tôi gọi nhầm số. Oh, I was trying to reach Mr___________ (cho tên).Ồ, tôi đang muốn gọi cho ... Is this (012345)____ (cho số điện thoại mà bạn muốn gọi)?Đây có phải là số máy ... ?Sau đó: + nếu lời đáp lại là không, ví dụ như No, it isnt):Oh, Im sorry. I dialed the wrong number.+ nếu lời đáp là phải, ví dụ như Yes, it is):Im trying to reach ____ (cho tên). Is heshe there? Nếu bạn trả lời điện thoại và người ta gọi nhầm số, đơn giản nói: Im sorry. You have the wrong number.hoặc Im sorry. Theres no one here by that name. I think you dialed the wrong number.Các bài Tình huống tiếng Anh thông dụng khác:Qui tắc chung khi gọi điện thoạiCách gọi điện đến một công tyChờ điện thoạiGọi nhầm sốCách chào hỏiLời chàoLời đápGiới thiệu qua người thứ baCách đáp lại lời giới thiệuTự giới thiệu Gọi nhầm số giao tiếp tiếng Anh Trang trước Trang sau Xử lý tình gọi nhầm số giao tiếp tiếng Anh Nếu bạn gọi sai số, đừng tỏ bối rối hay khó chịu Mọi người nhầm lẫn Đây vài câu đơn giản để nói bạn gọi sai số: - Oh, I'm sorry, I have the wrong number - Oh, I'm sorry, I guess I have the wrong number - Oh, I'm sorry, I must have the wrong number Ồ, xin lỗi, gọi nhầm số - Oh, I was trying to reach Mr _ (cho tên) Ồ, muốn gọi cho - Is this (012345) (cho số điện thoại mà bạn muốn gọi)? Đây có phải số máy ? Sau đó: + lời đáp lại khơng, ví dụ "No, it isn't"): Oh, I'm sorry I dialed the wrong number + lời đáp phải, ví dụ "Yes, it is"): I'm trying to reach (cho tên) Is he/she there? Nếu bạn trả lời điện thoại người ta gọi nhầm số, đơn giản nói: - I'm sorry You have the wrong number - I'm sorry There's no one here by that name I think you dialed the wrong number Các Tình tiếng Anh thơng dụng khác:  Qui tắc chung gọi điện thoại  Cách gọi điện đến công ty  Chờ điện thoại  Gọi nhầm số  Cách chào hỏi  Lời chào  Lời đáp  Giới thiệu qua người thứ ba  Cách đáp lại lời giới thiệu  Tự giới thiệu ...Các Tình tiếng Anh thơng dụng khác:  Qui tắc chung gọi điện thoại  Cách gọi điện đến công ty  Chờ điện thoại  Gọi nhầm số  Cách chào hỏi  Lời chào  Lời đáp
- Xem thêm -

Xem thêm: Gọi nhầm số trong giao tiếp tiếng anh, Gọi nhầm số trong giao tiếp tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay