Qui tắc chung khi gọi điện thoại trong tiếng anh

3 10 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 11:03

Qui tắc chung khi gọi điện thoại trong tiếng Anh Trang trước Trang sau Qui tắc sử dụng điện thoại trong giao tiếpDùng điện thoại là một phần thiết yếu của cuộc sống hàng ngày chúng ta. Chúng ta dùng điện thoại để gọi người khác để biết xem họ sống ra sao, để hỏi thăm tin tức, để phàn nàn, để xin lỗi, để chuyển những thông báo, để hỏi và cho hướng dẫn và vì nhiều lý do khác nữa.Với nhiều người, khi sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai, có thể họ cảm thấy không tự tin hoặc là sợ phải sử dụng tiếng Anh trong khi giao tiếp qua điện thoại.Đừng lo lắng Nghi thức điện thoại (tức các quy luật xã hội để gọi hay nhận những cú gọi điện thoại) dính líu đến ý thức và sự lịch sự chung. Bạn chỉ cần theo các qui tắc đơn giản trong loạt bài này thì việc sử dụng điện thoại trong giao tiếp sẽ trở nên dễ dàng hơn.Trước hết, bạn cần ghi nhớ một số điều sau:Ăn nói lịch sự và rõ ràng. Bởi vì bạn (hoặc họ) không nhìn thấy điệu bộ, cử chỉ, nét mặt của nhau.Lắng nghe cẩn thận điều người ta nói hay hỏi bạn. Khi gọi điện:Nếu bạn là người gọi: cần lịch sự đưa ra một lời chào, giới thiệu tên mình và trình bày công việc hay lý do bạn gọi điện thoại.Nếu bạn muốn nói chuyện riêng với ai, hãy hỏi người đó bằng tên người bạn muốn nói chuyệnNếu bạn đang gọi một người bạn ở nhà, bạn có thể nói: Hello. This is Michael Deering. Could I speak to Tom, please?Xin chào. Tôi là Michael Deering. Cho tôi nói chuyện với Tom?Tuy nhiên, nếu bạn đang gọi một người nói đó ở một công ty, bạn cần phải hỏi đến phòng làm việc của người đó trước, sau đó khi bạn đã được nối dây với người trong phòng đó thì bạn mới hỏi tên người cần gọi.Khi trả lời:Hầu hết các công ty thương mại đều trả lời bằng tên công ty và May I help you?.Các cá nhân ở nhà thường trả lời bằng câu chào đơn giản Hello hay đôi lúc là tên chỗ ở của mình, ví dụ: John residence.Đôi khi, người ở công sở hay ở nhà có thể trả lời bằng tên của họ, ví dụ: David Bailey speaking hoặc Pat McCall here. Dưới đây là một vài cách để nói chuyện với người nào đó: May I speak to Jerry, please? This is Tad Andrews calling. Could I speak to Jerry, please? Can I speak to Jerry, please?Hình thức trang trọng, thường dùng với ngữ cảnh công sở Id like to speak to Jerry, please. This is Tad Andrews. This is Tad Andrews from Union National Bank, is Jerry in, please?Hai câu cuối thể hiện sự thân mật, khi người gọi và người trả lời đều biết rõ nhau: Is Jerry there?Jerry có ở đó không vậy? Jerry, please?Cho mình nói chuyện với Jerry.Sử dụng may lịch sự hơn là dùng could hay can.Các bài Tình huống tiếng Anh thông dụng khác:Qui tắc chung khi gọi điện thoạiCách gọi điện đến một công tyChờ điện thoạiGọi nhầm sốCách chào hỏiLời chàoLời đápGiới thiệu qua người thứ baCách đáp lại lời giới thiệuTự giới thiệu Trang trước Trang sau Qui tắc chung gọi điện thoại tiếng Anh Trang trước Trang sau Qui tắc sử dụng điện thoại giao tiếp Dùng điện thoại phần thiết yếu sống hàng ngày Chúng ta dùng điện thoại để gọi người khác để biết xem họ sống sao, để hỏi thăm tin tức, để phàn nàn, để xin lỗi, để chuyển thông báo, để hỏi cho hướng dẫn nhiều lý khác Với nhiều người, sử dụng tiếng Anh ngơn ngữ thứ hai, họ cảm thấy không tự tin sợ phải sử dụng tiếng Anh giao tiếp qua điện thoại Đừng lo lắng! Nghi thức điện thoại (tức quy luật xã hội để gọi hay nhận cú gọi điện thoại) dính líu đến ý thức lịch chung Bạn cần theo qui tắc đơn giản loạt việc sử dụng điện thoại giao tiếp trở nên dễ dàng Trước hết, bạn cần ghi nhớ số điều sau: • Ăn nói lịch rõ ràng Bởi bạn (hoặc họ) khơng nhìn thấy điệu bộ, cử chỉ, nét mặt • Lắng nghe cẩn thận điều người ta nói hay hỏi bạn Khi gọi điện: • Nếu bạn người gọi: cần lịch đưa lời chào, giới thiệu tên trình bày cơng việc hay lý bạn gọi điện thoại • Nếu bạn muốn nói chuyện riêng với ai, hỏi người tên người bạn muốn nói chuyện • Nếu bạn gọi người bạn nhà, bạn nói: • • - "Hello This is Michael Deering Could I speak to Tom, please?" Xin chào Tôi Michael Deering Cho tơi nói chuyện với Tom? Tuy nhiên, bạn gọi người nói cơng ty, bạn cần phải hỏi đến phòng làm việc người trước, sau bạn nối dây với người phòng bạn hỏi tên người cần gọi Khi trả lời: • Hầu hết công ty thương mại trả lời tên cơng ty "May I help you?" • Các cá nhân nhà thường trả lời câu chào đơn giản Hello hay đôi lúc tên chỗ mình, ví dụ: "John residence" • Đơi khi, người cơng sở hay nhà trả lời tên họ, ví dụ: "David Bailey speaking"hoặc "Pat McCall here" Dưới vài cách để nói chuyện với người đó: - May I speak to Jerry, please? This is Tad Andrews calling - Could I speak to Jerry, please? - Can I speak to Jerry, please? Hình thức trang trọng, thường dùng với ngữ cảnh công sở - I'd like to speak to Jerry, please This is Tad Andrews - This is Tad Andrews from Union National Bank, is Jerry in, please? Hai câu cuối thể thân mật, người gọi người trả lời biết rõ nhau: - Is Jerry there? Jerry có khơng vậy? - Jerry, please? Cho nói chuyện với Jerry Sử dụng may lịch dùng could hay can Các Tình tiếng Anh thơng dụng khác: • Qui tắc chung gọi điện thoại • Cách gọi điện đến cơng ty • Chờ điện thoạiGọi nhầm số • Cách chào hỏi • Lời chào • Lời đáp • Giới thiệu qua người thứ ba • Cách đáp lại lời giới thiệu • Tự giới thiệu Trang trước Trang sau ... dùng could hay can Các Tình tiếng Anh thơng dụng khác: • Qui tắc chung gọi điện thoại • Cách gọi điện đến cơng ty • Chờ điện thoại • Gọi nhầm số • Cách chào hỏi • Lời chào • Lời đáp • Giới thiệu... gọi người trả lời biết rõ nhau: - Is Jerry there? Jerry có khơng vậy? - Jerry, please? Cho nói chuyện với Jerry Sử dụng may lịch dùng could hay can Các Tình tiếng Anh thơng dụng khác: • Qui tắc. .. thường trả lời câu chào đơn giản Hello hay đôi lúc tên chỗ mình, ví dụ: "John residence" • Đơi khi, người cơng sở hay nhà trả lời tên họ, ví dụ: "David Bailey speaking"hoặc "Pat McCall here"
- Xem thêm -

Xem thêm: Qui tắc chung khi gọi điện thoại trong tiếng anh, Qui tắc chung khi gọi điện thoại trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay