Phân biệt each và every trong tiếng anh

3 8 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 11:01

Phân biệt Each và Every trong tiếng Anh Trang trước Trang sau Bí kíp luyện thi TOEIC: Phân biệt Each và Every trong tiếng AnhEach và every đều có nghĩa là mỗi một và thường có thể sử dụng thay thế cho nhau trong nhiều trường hợp. Tuy nhiên, 2 từ này không hoàn toàn giống nhau về ý nghĩa và cách sử dụng.Phần dưới đây giúp bạn phân biệt và sử dụng đúng Each và every trong tiếng Anh:1.Each được sử dụng khi nói tới các vật, sự việc như những phần tử riêng lẻ, riêng rẽ, từng cái mộtEvery được dùng khi nói tới các vật, sự việc như một nhóm. Nghĩa là tương tự như all.Ví dụ: Study each items carefully before signing the contract.(= study the items one by one) Every company must have its own rules.(= all company in general)2.Each thường được dùng hơn với số lượng ítEvery thường dùng cho số lượng lớnVí dụ: There were four folders on the table. Each folder was a different colour Jane loves reading.She has read every book in the library.3.Each có thể được dùng cho 2 vật, sự việcTa dùng every để nói việc nào đó xảy ra thường xuyên như thế nàoVí dụ: In a football match, each team has 11 players. Our director goes on business trip every week.4.Each có thể đi cùng với danh từEvery cũng có thể đi cùng với danh từVí dụ: Each book Each studentEvery bookEvery student5.Each có thể đứng một mình (không kèm danh từ)Có thể nói every one (nhưng không dùng every một mình)Ví dụ: None of the rooms was the same.Each was different. Have you read all these book? Yes,every oneBạn cũng:Có thể dùng each one Each one was differentCó thể dùng each of the ...these ...usyouthem ... Read each of these sentences carefully Each of them is a different colour.Each có thể ở đầu, giữa hay ở cuối câu. The students were each give a book.(= Each student was given a book) These shirts cost 25 each.Có thể dùng every one of ... I ve read every one of those books. Ive read every one of them. Bài tập luyện thi Part 5 TOEICỨng với mỗi bài đọc trong loạt bài Part 5 TOEIC này, mình sẽ cung cấp một bài tập áp dụng giúp bạn ôn luyện luôn phần vừa đọc, từ đó giúp bạn nắm vững hơn phần đã được hướng dẫn.Để làm bài tập áp dụng, mời bạn click chuột vào Bài tập luyện thi TOEIC.Các bài bí kíp luyện thi TOEIC khác:Cặp từ dễ gây nhầm lẫn (I)Từ đồng âm thường gặpMột số cặp từ (cụm từ) đồng âmPhân biệt Get Have Phân biệt Each Every tiếng Anh Trang trước Trang sau Bí kíp luyện thi TOEIC: Phân biệt Each Every tiếng Anh Each every có nghĩa thường sử dụng thay cho nhiều trường hợp Tuy nhiên, từ khơng hồn tồn giống ý nghĩa cách sử dụng Phần giúp bạn phân biệt sử dụng Each every tiếng Anh: • Each sử dụng nói tới vật, việc phần tử riêng lẻ, riêng rẽ, • Every dùng nói tới vật, việc nhóm Nghĩa tương tự all Ví dụ: - Study each items carefully before signing the contract (= study the items one by one) - Every company must have its own rules (= all company in general) • Each thường dùng với số lượng • Every thường dùng cho số lượng lớn Ví dụ: - There were four folders on the table Each folder was a different colour - Jane loves reading.She has read every book in the library 3 • Each dùng cho vật, việc • Ta dùng every để nói việc xảy thường xuyên Ví dụ: - In a football match, each team has 11 players - Our director goes on business trip every week • Each với danh từ • Every với danh từ Ví dụ: Each book Each student Every book Every student • Each đứng (khơng kèm danh từ) • Có thể nói every one (nhưng khơng dùng every mình) Ví dụ: - None of the rooms was the same.Each was different - "Have you read all these book?" "Yes,every one" Bạn cũng: • Có thể dùng each one • - Each one was different • Có thể dùng each of the /these /us/you/them • • - Read each of these sentences carefully - Each of them is a different colour • Each đầu, hay cuối câu • • - The students were each give a book • (= Each student was given a book) • - These shirts cost $25 each • Có thể dùng every one of • • - I 've read every one of those books - I've read every one of them Bài tập luyện thi Part TOEIC Ứng với đọc loạt Part TOEIC này, cung cấp tập áp dụng giúp bạn ôn luyện phần vừa đọc, từ giúp bạn nắm vững phần hướng dẫn Để làm tập áp dụng, mời bạn click chuột vào Bài tập luyện thi TOEIC Các bí kíp luyện thi TOEIC khác: • Cặp từ dễ gây nhầm lẫn (I) • Từ đồng âm thường gặp • Một số cặp từ (cụm từ) đồng âm • Phân biệt Get & Have ... week • Each với danh từ • Every với danh từ Ví dụ: Each book Each student Every book Every student • Each đứng (khơng kèm danh từ) • Có thể nói every one (nhưng khơng dùng every mình) Ví dụ: - None...3 • Each dùng cho vật, việc • Ta dùng every để nói việc xảy thường xun Ví dụ: - In a football match, each team has 11 players - Our director goes on business trip every week • Each với danh từ... same .Each was different - "Have you read all these book?" "Yes ,every one" Bạn cũng: • Có thể dùng each one • - Each one was different • Có thể dùng each of the /these /us/you/them • • - Read each
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân biệt each và every trong tiếng anh, Phân biệt each và every trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay