Phân biệt special especial specially và especially trong tiếng anh

2 9 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 11:00

Phân biệt Special, Especial, Specially và Especially trong tiếng Anh Trang trước Trang sau Bí kíp luyện thi TOEIC: Phân biệt SpecialEspecial và SpeciallyEspeciallyPhân biệt Special và Especial trong tiếng AnhSpecial là một tính từ được dùng rất phổ biến, có nghĩa là đặc biệt nhấn mạnh đến sự khác biệt và không cần so sánh với ngườivật khác. Is there anything special that yod like to do tonight?Hôm nay cậu có muốn làm gì đặc biệt ko? She is very special to him.Cô ấy là một người rất đặc biệt đối với anh ấy.Special còn có thể sử dụng như một danh từ, chỉ một điều không thường xuyên xảy ra, nhưng được tiến hành vì một mục đích đặc biệt. Theres a twohour special on the Olympics tonight.Có một chương trình đặc biệt về Olympics trong vòng 2 tiếng tối nay.> Chương trình không được chiếu thường xuyênEspecial cũng là một tính từ nhưng ít được sử dụng hơn, nhấn mạnh đến sự ngoại lệ nổi trội hơn hẳn khi được so sánh với các trường hợp khác. Nó thường đi với các danh từ như interest, value, benefit, concern,... Students and their problems in studying are her especial concern.Sinh viên và những khó khăn trong học tập của họ là những mối quan tâm đặcbiệt của cô ấy.Especial không thể sử dụng như một danh từPhân biệt Specially và Especially trong tiếng AnhHai trạng từ này đều là trạng từ, có nghĩa là một cách đặc biệt và trong một số tường hợp có thể thay thế cho nhau. It is not (e)specially hot.Trời cũng không nóng lắmSpecially dùng để chỉ một việc gì đó được thực hiện vì một người, một mục đích đặc biệt nào đó. Specially thường được theo sau bởi một quá khứ phân từ. This cake is specially made for you.Chiếc bánh được làm đặc biệt dành cho anh.Especially dùng để chỉ ngườivật có những điều đặc biệt hơn sơ với ngườivật khác. The children are very naughty, especially when we have visitors.Lũ trẻ lúc nào cũng nghịch ngợm đặc biệt khi nhà có khách. Bài tập luyện thi Part 5 TOEICỨng với mỗi bài đọc trong loạt bài Part 5 TOEIC này, mình sẽ cung cấp một bài tập áp dụng giúp bạn ôn luyện luôn phần vừa đọc, từ đó giúp bạn nắm vững hơn phần đã được hướng dẫn.Để làm bài tập áp dụng, mời bạn click chuột vào Bài tập luyện thi TOEIC.Các bài bí kíp luyện thi TOEIC khác:Cặp từ dễ gây nhầm lẫn (I)Từ đồng âm thường gặpMột số cặp từ (cụm từ) đồng âmPhân biệt Get HavePhân biệt Job, Work CareerPhân biệt At the end In the endPhân biệt See, Look WatchCách diễn đạt CóHết hiệu lực ...Phân biệt Delay Postpone Phân biệt Special Especial Specially Especially tiếng Anh Trang trước Trang sau Bí kíp luyện thi TOEIC: Phân biệt Special/Especial Specially/Especially Phân biệt Special Especial tiếng AnhSpecial tính từ dùng phổ biến, có nghĩa đặc biệt nhấn mạnh đến khác biệt không cần so sánh với người/vật khác   - Is there anything special that yo'd like to tonight?  Hơm cậu có muốn làm đặc biệt ko?   - She is very special to him Cô người đặc biệt anhSpecial sử dụng danh từ, điều không thường xuyên xảy ra, tiến hành mục đích đặc biệt   - There's a two-hour special on the Olympics tonight  Có chương trình đặc biệt Olympics vòng tiếng tối > Chương trình khơng chiếu thường xuyên  Especial tính từ sử dụng hơn, nhấn mạnh đến ngoại lệ trội hẳn so sánh với trường hợp khác Nó thường với danh từ interest, value, benefit, concern,   - Students and their problems in studying are her especial concern  Sinh viên khó khăn học tập họ mối quan tâm đặc biệt cô  Especial sử dụng danh từ Phân biệt Specially Especially tiếng Anh  Hai trạng từ trạng từ, có nghĩa cách đặc biệt số tường hợp thay cho   - It is not (e)specially hot Trời khơng nóng  Specially dùng để việc thực người, mục đích đặc biệt Specially thường theo sau khứ phân từ   - This cake is specially made for you Chiếc bánh làm đặc biệt dành cho anhEspecially dùng để người/vật có điều đặc biệt sơ với người/vật khác   - The children are very naughty, especially when we have visitors Lũ trẻ lúc nghịch ngợm đặc biệt nhà có khách Bài tập luyện thi Part TOEIC Ứng với đọc loạt Part TOEIC này, cung cấp tập áp dụng giúp bạn ôn luyện phần vừa đọc, từ giúp bạn nắm vững phần hướng dẫn Để làm tập áp dụng, mời bạn click chuột vào Bài tập luyện thi TOEIC Các bí kíp luyện thi TOEIC khác:  Cặp từ dễ gây nhầm lẫn (I)  Từ đồng âm thường gặp  Một số cặp từ (cụm từ) đồng âm  Phân biệt Get & Have  Phân biệt Job, Work & Career  Phân biệt At the end & In the end  Phân biệt See, Look & Watch  Cách diễn đạt Có/Hết hiệu lực  Phân biệt Delay & Postpone .. .Phân biệt Specially Especially tiếng Anh  Hai trạng từ trạng từ, có nghĩa cách đặc biệt số tường hợp thay cho   - It is not (e )specially hot Trời khơng nóng  Specially dùng... mục đích đặc biệt Specially thường theo sau khứ phân từ   - This cake is specially made for you Chiếc bánh làm đặc biệt dành cho anh  Especially dùng để người/vật có điều đặc biệt sơ với người/vật... Get & Have  Phân biệt Job, Work & Career  Phân biệt At the end & In the end  Phân biệt See, Look & Watch  Cách diễn đạt Có/Hết hiệu lực  Phân biệt Delay & Postpone
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân biệt special especial specially và especially trong tiếng anh, Phân biệt special especial specially và especially trong tiếng anh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay