Phân biệt persuade và convince trong tiếng anh

2 11 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 11:00

Phân biệt Persuade và Convince trong tiếng Anh Trang trước Trang sau Bí kíp luyện thi TOEIC: Phân biệt Persuade và Convince trong tiếng AnhHai động từ Persuade và Convince có ý nghĩa khá giống nhau, và điều này gây ra khá nhiều sự nhầm lẫn trong cách sử dụng.Chương này chúng ta sẽ phân biệt cách sử dụng cũng như cấu trúc của hai từ Persuade và Convince trong tiếng Anh.Động từ ConvinceConvince mang nghĩa là thuyết phục ai tin vào một điều gì đó, nghĩ về điều gì đóCấu trúc: Convince somebody (that) + S +VVí dụ: I convinced her that the symphony needed financial help.Động từ PersuadePersuade mang nghĩa là thuyết phục ai đó làm gìCấu trúc: Persuade somebody to + Động từ nguyên thể Ví dụ: I lost too much money betting at the races last time, so you wontpersuade me to go again.Lưu ý: Thuyết phục (Persuade) được một ai đó làm việc gì không đồng nghĩa với việc chúng ta đã làm cho họ tin tưởng (convinced) điều đó là đúng.Bài tập luyện thi Part 5 TOEICỨng với mỗi bài đọc trong loạt bài Part 5 TOEIC này, mình sẽ cung cấp một bài tập áp dụng giúp bạn ôn luyện luôn phần vừa đọc, từ đó giúp bạn nắm vững hơn phần đã được hướng dẫn.Để làm bài tập áp dụng, mời bạn click chuột vào Bài tập luyện thi TOEIC.Các bài bí kíp luyện thi TOEIC khác:Cặp từ dễ gây nhầm lẫn (I)Từ đồng âm thường gặpMột số cặp từ (cụm từ) đồng âmPhân biệt Get HavePhân biệt Job, Work CareerPhân biệt At the end In the endPhân biệt See, Look WatchCách diễn đạt CóHết hiệu lực ...Phân biệt Delay PostponePhân biệt Persuade ConvincePhân biệt SpecialEspecial SpeciallyEspeciallyPhân biệt Each và Every Phân biệt Persuade Convince tiếng Anh Trang trước Trang sau Bí kíp luyện thi TOEIC: Phân biệt Persuade Convince tiếng Anh Hai động từ Persuade Convince có ý nghĩa giống nhau, điều gây nhiều nhầm lẫn cách sử dụng Chương phân biệt cách sử dụng cấu trúc hai từ Persuade Convince tiếng Anh Động từ Convince Convince mang nghĩa thuyết phục tin vào điều đó, nghĩ điều Cấu trúc: Convince somebody (that) + S +V Ví dụ: - I convinced her that the symphony needed financial help Động từ Persuade Persuade mang nghĩa thuyết phục làm Cấu trúc: Persuade somebody to + Động từ nguyên thể Ví dụ: - I lost too much money betting at the races last time, so you won't persuade me to go again Lưu ý: Thuyết phục (Persuade) làm việc khơng đồng nghĩa với việc làm cho họ tin tưởng (convinced) điều Bài tập luyện thi Part TOEIC Ứng với đọc loạt Part TOEIC này, cung cấp tập áp dụng giúp bạn ôn luyện phần vừa đọc, từ giúp bạn nắm vững phần hướng dẫn Để làm tập áp dụng, mời bạn click chuột vào Bài tập luyện thi TOEIC Các bí kíp luyện thi TOEIC khác: • Cặp từ dễ gây nhầm lẫn (I) • Từ đồng âm thường gặp • Một số cặp từ (cụm từ) đồng âm • Phân biệt Get & Have • Phân biệt Job, Work & Career • Phân biệt At the end & In the end • Phân biệt See, Look & Watch • Cách diễn đạt Có/Hết hiệu lực • Phân biệt Delay & Postpone • Phân biệt Persuade & ConvincePhân biệt Special/Especial & Specially/Especially • Phân biệt Each Every ... Work & Career • Phân biệt At the end & In the end • Phân biệt See, Look & Watch • Cách diễn đạt Có/Hết hiệu lực • Phân biệt Delay & Postpone • Phân biệt Persuade & Convince • Phân biệt Special/Especial... click chuột vào Bài tập luyện thi TOEIC Các bí kíp luyện thi TOEIC khác: • Cặp từ dễ gây nhầm lẫn (I) • Từ đồng âm thường gặp • Một số cặp từ (cụm từ) đồng âm • Phân biệt Get & Have • Phân biệt Job,... Postpone • Phân biệt Persuade & Convince • Phân biệt Special/Especial & Specially/Especially • Phân biệt Each Every
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân biệt persuade và convince trong tiếng anh, Phân biệt persuade và convince trong tiếng anh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay