Cách diễn đạt có hoặc hết hiệu lực bằng tiếng anh

2 12 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 10:58

Cách diễn đạt CóHết hiệu lực bằng tiếng Anh Trang trước Trang sau Bí kíp luyện thi TOEIC: Cách diễn đạt CóHết hiệu lực bằng tiếng AnhCó hiệu lực từ ngày ...Trong tiếng Anh, có các cách diễn đạt sau:Effective fromTake effect fromValidity dateValid fromHết hạnhiệu lực ngày ...Trong tiếng Anh, có các cách diễn đạt sau:Expiry dateValid throughValid until Ví dụ: Effective today, Monday January 21,2015, James Thurman is responsible for all phases of corporate finance. The coupon is valid only if the orders are placed on or before June 19. The period of validity of the agreement has expired. You should check the expiry date of your credit cards.Các bài bí kíp luyện thi TOEIC khác:Cặp từ dễ gây nhầm lẫn (I)Từ đồng âm thường gặpMột số cặp từ (cụm từ) đồng âmPhân biệt Get HavePhân biệt Job, Work CareerPhân biệt At the end In the endPhân biệt See, Look WatchCách diễn đạt CóHết hiệu lực ...Phân biệt Delay PostponePhân biệt Persuade ConvincePhân biệt SpecialEspecial SpeciallyEspeciallyPhân biệt Each và Every Cách diễn đạt Hết hiệu lực tiếng Anh Trang trước Trang sau Bí kíp luyện thi TOEIC: Cách diễn đạt Có/Hết hiệu lực tiếng Anh hiệu lực từ ngày Trong tiếng Anh, cách diễn đạt sau: • Effective from • Take effect from • Validity date • Valid from Hết hạn/hiệu lực ngày Trong tiếng Anh, cách diễn đạt sau: • Expiry date • Valid through • Valid until Ví dụ: - Effective today, Monday January 21,2015, James Thurman is responsible for all phases of corporate finance - The coupon is valid only if the orders are placed on or before June 19 - The period of validity of the agreement has expired - You should check the expiry date of your credit cards Các bí kíp luyện thi TOEIC khác: • Cặp từ dễ gây nhầm lẫn (I) • Từ đồng âm thường gặp • Một số cặp từ (cụm từ) đồng âm • Phân biệt Get & Have • Phân biệt Job, Work & Career • Phân biệt At the end & In the end • Phân biệt See, Look & Watch • Cách diễn đạt Có/Hết hiệu lực • Phân biệt Delay & Postpone • Phân biệt Persuade & Convince • Phân biệt Special/Especial & Specially/Especially • Phân biệt Each Every ... Work & Career • Phân biệt At the end & In the end • Phân biệt See, Look & Watch • Cách diễn đạt Có/ Hết hiệu lực • Phân biệt Delay & Postpone • Phân biệt Persuade & Convince • Phân biệt Special/Especial
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách diễn đạt có hoặc hết hiệu lực bằng tiếng anh, Cách diễn đạt có hoặc hết hiệu lực bằng tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay