Phân biệt see look và watch trong tiếng anh

2 9 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 10:58

Phân biệt See, Look và Watch trong tiếng Anh Trang trước Trang sau Bí kíp luyện thi TOEIC: Phân biệt See, Look WatchSee, Look và Watch là những động từ có nghĩa tương đối giống nhau, đều chỉ hành động thực hiện bằng mắt. Tuy nhiên xét về nghĩa và cách sử dụng trong từng trường hợp thì chúng lại có những khác biệt nhất định.Chương này chúng ta cùng phân biệt điểm giống và khác nhau của ba động từ See, Look và Watch trong tiếng Anh.Động từ LookLook là nhìn vào vật gì đó có chủ đích, vì một lý do nào đó mà ta phải hướng mắt về nhìn.Ví dụ: If you look carefully you can just see our house from here.Nếu bạn nhìn kỹ,bạn mới có thể thấy căn nhà của chúng tôi ở đây.(cố gắng đưa mắt nhìn kỹ với mục đích có thể thấy căn nhà từ vị trí hiện tại)Động từ SeeSee là nhìn thất một vật gì đó một cách không có chủ ý, chủ đích.Lưu ý: Động từ See có thể được dùng để chỉ hành động xem phim, xem chương trình truyền hình, xem buổi diễn, ... Đây là trường hợp duy nhất See được dùng để mô tả hành động nhìn hay xem một vật gì đó có chủ đích Ví dụ: I saw you put the key in your pocket.Tôi thấy bạn để chìa khóa trong túi quần(Tôi vô tình trông thấy, chứ không có ý định theo dõi mọi hành động của bạn)Động từ WatchWatch là xem, theo dõi, quan sát một sự vật nào đó, thường là một quá trình, diễn biến kéo dài trong một khoảng thời gian nhất định và có tính chuyển động trong khoảng thời gian nhất định, và có tính chuyển động.Ví dụ: She watches the kids playing in the yard.Cô ấy nhìn lũ trẻ chơi trên sân.(Cô ấy quan sát quá trình chơi đùa trên sân của lũ trẻ). Bài tập luyện thi Part 5 TOEICỨng với mỗi bài đọc trong loạt bài Part 5 TOEIC này, mình sẽ cung cấp một bài tập áp dụng giúp bạn ôn luyện luôn phần vừa đọc, từ đó giúp bạn nắm vững hơn phần đã được hướng dẫn.Để làm bài tập áp dụng, mời bạn click chuột vào Bài tập luyện thi TOEIC.Các bài bí kíp luyện thi TOEIC khác:Cặp từ dễ gây nhầm lẫn (I)Từ đồng âm thường gặpMột số cặp từ (cụm từ) đồng âmPhân biệt Get HavePhân biệt Job, Work CareerPhân biệt At the end In the endPhân biệt See, Look WatchCách diễn đạt CóHết hiệu lực ...Phân biệt Delay PostponePhân biệt Persuade ConvincePhân biệt SpecialEspecial SpeciallyEspeciallyPhân biệt Each và EveryCụm động từ Trang trước Phân biệt See Look Watch tiếng Anh Trang trước Trang sau Bí kíp luyện thi TOEIC: Phân biệt See, Look & Watch See, Look Watch động từ có nghĩa tương đối giống nhau, hành động thực mắt Tuy nhiên xét nghĩa cách sử dụng trường hợp chúng lại có khác biệt định Chương phân biệt điểm giống khác ba động từ See, Look Watch tiếng Anh Động từ Look Look nhìn vào vật có chủ đích, lý mà ta phải hướng mắt nhìn Ví dụ: - If you look carefully you can just see our house from here Nếu bạn nhìn kỹ,bạn thấy nhà (cố gắng đưa mắt nhìn kỹ với mục đích thấy nhà từ vị trí tại) Động từ See See nhìn thất vật cách khơng có chủ ý, chủ đích Lưu ý: Động từ See dùng để hành động xem phim, xem chương trình truyền hình, xem buổi diễn, Đây trường hợp See dùng để mô tả hành động nhìn hay xem vật có chủ đích Ví dụ: - I saw you put the key in your pocket Tơi thấy bạn để chìa khóa túi quần (Tơi vơ tình trơng thấy, khơng có ý định theo dõi hành động bạn) Động từ Watch Watch xem, theo dõi, quan sát vật đó, thường trình, diễn biến kéo dài khoảng thời gian định có tính chuyển động khoảng thời gian định, có tính chuyển động Ví dụ: - She watches the kids playing in the yard Cô nhìn lũ trẻ chơi sân (Cơ quan sát trình chơi đùa sân lũ trẻ) Bài tập luyện thi Part TOEIC Ứng với đọc loạt Part TOEIC này, cung cấp tập áp dụng giúp bạn ôn luyện phần vừa đọc, từ giúp bạn nắm vững phần hướng dẫn Để làm tập áp dụng, mời bạn click chuột vào Bài tập luyện thi TOEIC Các bí kíp luyện thi TOEIC khác:  Cặp từ dễ gây nhầm lẫn (I)  Từ đồng âm thường gặp  Một số cặp từ (cụm từ) đồng âm  Phân biệt Get & Have  Phân biệt Job, Work & Career  Phân biệt At the end & In the end  Phân biệt See, Look & Watch  Cách diễn đạt Có/Hết hiệu lực  Phân biệt Delay & Postpone  Phân biệt Persuade & Convince  Phân biệt Special/Especial & Specially/Especially  Phân biệt Each Every  Cụm động từ Trang trước ... Work & Career  Phân biệt At the end & In the end  Phân biệt See, Look & Watch  Cách diễn đạt Có/Hết hiệu lực  Phân biệt Delay & Postpone  Phân biệt Persuade & Convince  Phân biệt Special/Especial... click chuột vào Bài tập luyện thi TOEIC Các bí kíp luyện thi TOEIC khác:  Cặp từ dễ gây nhầm lẫn (I)  Từ đồng âm thường gặp  Một số cặp từ (cụm từ) đồng âm  Phân biệt Get & Have  Phân biệt Job,... Động từ Watch Watch xem, theo dõi, quan sát vật đó, thường q trình, diễn biến kéo dài khoảng thời gian định có tính chuyển động khoảng thời gian định, có tính chuyển động Ví dụ: - She watches
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân biệt see look và watch trong tiếng anh, Phân biệt see look và watch trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay