Phân biệt at the end và in the end trong tiếng anh

2 12 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 10:57

Phân biệt At the end và In the end trong tiếng Anh Trang trước Trang sau Bí kíp luyện thi TOEIC: Phân biệt At the end In the endAt the endAt the end dùng để chỉ cuối của cái gì đó. Sau at the end thường đi với of (at the end of something).Ví dụ: At the end of the month = cuối tháng At the end of the movie = cuối bộ phim At the end of the lesson = cuối bài học At the end of the road = cuối con đườngTrái nghĩa với at the end là at the beginning.In the endIn the end dùng để chỉ kết quả cuối cùng, sau cùng của một sự việc. In the end = finally, at last, ...Ví dụ: They have had an unhappy marriage for 10 years. In the end, they divorcedlast week. In the end,we have to stay inside because of raining. Trái nghĩa với in the end là in the beginning.Bài tập luyện thi Part 5 TOEICỨng với mỗi bài đọc trong loạt bài Part 5 TOEIC này, mình sẽ cung cấp một bài tập áp dụng giúp bạn ôn luyện luôn phần vừa đọc, từ đó giúp bạn nắm vững hơn phần đã được hướng dẫn.Để làm bài tập áp dụng, mời bạn click chuột vào Bài tập luyện thi TOEIC.Các bài bí kíp luyện thi TOEIC khác:Cặp từ dễ gây nhầm lẫn (I)Từ đồng âm thường gặpMột số cặp từ (cụm từ) đồng âmPhân biệt Get HavePhân biệt Job, Work CareerPhân biệt At the end In the endPhân biệt See, Look WatchCách diễn đạt CóHết hiệu lực ...Phân biệt Delay PostponePhân biệt Persuade ConvincePhân biệt SpecialEspecial SpeciallyEspeciallyPhân biệt Each và EveryCụm động từ Phân biệt At the end In the end tiếng Anh Trang trước Trang sau Bí kíp luyện thi TOEIC: Phân biệt At the end & In the end At the end At the end dùng để cuối Sau at the end thường với of (at the end of something) Ví dụ: - At the end of the month = cuối tháng - At the end of the movie = cuối phim - At the end of the lesson = cuối học - At the end of the road = cuối đường Trái nghĩa với at the end at the beginning In the end In the end dùng để kết cuối cùng, sau việc In the end = finally, at last, Ví dụ: - They have had an unhappy marriage for 10 years In the end, they divorced last week - In the end,we have to stay inside because of raining Trái nghĩa với in the end in the beginning Bài tập luyện thi Part TOEIC Ứng với đọc loạt Part TOEIC này, cung cấp tập áp dụng giúp bạn ôn luyện ln phần vừa đọc, từ giúp bạn nắm vững phần hướng dẫn Để làm tập áp dụng, mời bạn click chuột vào Bài tập luyện thi TOEIC Các bí kíp luyện thi TOEIC khác: • Cặp từ dễ gây nhầm lẫn (I) • Từ đồng âm thường gặp • Một số cặp từ (cụm từ) đồng âm • Phân biệt Get & Have • Phân biệt Job, Work & Career • Phân biệt At the end & In the endPhân biệt See, Look & Watch • Cách diễn đạt Có/Hết hiệu lực • Phân biệt Delay & Postpone • Phân biệt Persuade & Convince • Phân biệt Special/Especial & Specially/Especially • Phân biệt Each Every • Cụm động từ ... Work & Career • Phân biệt At the end & In the end • Phân biệt See, Look & Watch • Cách diễn đạt Có/Hết hiệu lực • Phân biệt Delay & Postpone • Phân biệt Persuade & Convince • Phân biệt Special/Especial... click chuột vào Bài tập luyện thi TOEIC Các bí kíp luyện thi TOEIC khác: • Cặp từ dễ gây nhầm lẫn (I) • Từ đồng âm thường gặp • Một số cặp từ (cụm từ) đồng âm • Phân biệt Get & Have • Phân biệt Job,... Postpone • Phân biệt Persuade & Convince • Phân biệt Special/Especial & Specially/Especially • Phân biệt Each Every • Cụm động từ
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân biệt at the end và in the end trong tiếng anh, Phân biệt at the end và in the end trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay