Phân biệt get và have trong tiếng anh

3 15 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 10:55

Phân biệt Get và Have trong tiếng Anh Trang trước Trang sau Bí kíp luyện thi TOEIC: Phân biệt Get và HaveHave và Get là 2 động từ thường gây nhầm lẫn cho người học do có phần giống nhau về mặt ý nghĩa. Vì vậy, chúng ta phải phân biệt được một cách rõ ràng 2 động từ để sử dụng chúng một cách chính xác nhất.Dưới đây là vài ví dụ minh họa sự khác biệt giữa Have và Get trong tiếng Anh.1. Nếu như động từ get được sử dụng với sắc thái như là động từ buy trong câu I get a pair of socks thì động từ have lại được sử dụng với ý nghĩa khác hẳn khi được thay thế vào cùng vị trí trong câu I have a pair of socks. Ý nghĩa của have ở đây trở thành chiếm giữ vật đó.2. Trong câu I have to work động từ have và giới từ to theo sau nó thể hiện một sự bắt buộc nhưng get trong câu I get to work lại mang ý nghĩa khác hẳn thể hiện sự bắt đầu, diễn ra, trở thành ...Bên cạnh đó cũng có 2 trường hợp mà 2 từ này được sử dụng với nghĩa tương tự nhau, đều thể hiện sự sở hữu, có được, ... I want to get it now = I want to acquire it now. I want to have it right now= I want to own right now. 3. Câu cầu khiến với have và get ở dạng chủ độngCấu trúc:HAVE somebody DO somethingGET somebody TO DO somethingVí dụ: Ill have Peter fix my car. Ill get Peter to fix my car.Hai cấu trúc này có thể thay thế cho nhau nhưng ý nghĩa lại có sự khác biệt nhỏ. Get sb to do st gần nghĩa với persuade sb to do st – thuyết phục ai đó làm gì hơn I get the mechanic to check my brakes I have the mechanic check my brakes.Ở dạng bị động Have something done and Get something done đều diễn tả các hành động mà được làm cho chủ ngữ chứ không phải do chủ ngữ thực hiện. Sự khác biệt giữ have something done và get something done chỉ là sử dụng have something done có phần trang trọng hơn. I dont know how to repair cars, so Im having mine repaired at thegarage round the corner. I really must get my eyes tested. Im sure I need glasses.Một điểm thú vị nữa là động từ get có thể kết hợp với rất nhiều giới từ đi sau theo nó để diễn đạt nhiều ý nghĩa khác nhau như: get to, get off, get into. Tuy nhiên động từ have lại hiếm khi kết hợp với các giới từ khác ngoài to.Bài tập luyện thi Part 5 TOEICỨng với mỗi bài đọc trong loạt bài Part 5 TOEIC này, mình sẽ cung cấp một bài tập áp dụng giúp bạn ôn luyện luôn phần vừa đọc, từ đó giúp bạn nắm vững hơn phần đã được hướng dẫn.Để làm bài tập áp dụng, mời bạn click chuột vào Bài tập luyện thi TOEIC.Các bài bí kíp luyện thi TOEIC khác:Đảo ngữThức giả địnhSử dụng Tiền tố đoán nghĩa của từTừ đa nghĩa thường gặpThành ngữ Cụm từ thường gặpCác cặp từ dễ gây nhầm lẫnCặp từ dễ gây nhầm lẫn (I)Từ đồng âm thường gặpMột số cặp từ (cụm từ) đồng âmPhân biệt Get HavePhân biệt Job, Work CareerPhân biệt At the end In the end Trang trước Trang sau Bài viết liên quan160 bài học ngữ pháp tiếng Anh hay nhất160 bài tập ngữ pháp tiếng Anh hay nhất72 bài ngữ pháp thực hành50 tình huống tiếng Anh thông dụng120 bí kíp luyện phần V TOEIC155 bài học Java tiếng Việt hay nhất100 bài học Android tiếng Việt hay nhất247 bài học CSS tiếng Việt hay nhất197 thẻ HTML cơ bản Phân biệt Get Have tiếng Anh Trang trước Trang sau Bí kíp luyện thi TOEIC: Phân biệt Get Have Have Get động từ thường gây nhầm lẫn cho người học có phần giống mặt ý nghĩa Vì vậy, phải phân biệt cách rõ ràng động từ để sử dụng chúng cách xác Dưới vài ví dụ minh họa khác biệt Have Get tiếng Anh Nếu động từ get sử dụng với sắc thái động từ buy câu "I get a pair of socks" động từ have lại sử dụng với ý nghĩa khác hẳn thay vào vị trí câu "I have a pair of socks" Ý nghĩa have trở thành chiếm giữ vật Trong câu "I have to work" động từ have giới từ to theo sau thể bắt buộc get câu "I get to work" lại mang ý nghĩa khác hẳn thể bắt đầu, diễn ra, trở thành Bên cạnh có trường hợp mà từ sử dụng với nghĩa tương tự nhau, thể sở hữu, có được, - I want to get it now = I want to acquire it now - I want to have it right now = I want to own right now Câu cầu khiến với have get dạng chủ động Cấu trúc: HAVE somebody DO something GET somebody TO DO something Ví dụ: - I'll have Peter fix my car - I'll get Peter to fix my car Hai cấu trúc thay cho ý nghĩa lại có khác biệt nhỏ Get sb to stgần nghĩa với persuade sb to st – thuyết phục làm - I get the mechanic to check my brakes - I have the mechanic check my brakes Ở dạng bị động Have something done and Get something done diễn tả hành động mà làm cho chủ ngữ chủ ngữ thực Sự khác biệt giữ have something done get something done sử dụng have something done có phần trang trọng - I don't know how to repair cars, so I'm having mine repaired at the garage round the corner - I really must get my eyes tested I'm sure I need glasses Một điểm thú vị động từ get kết hợp với nhiều giới từ sau theo để diễn đạt nhiều ý nghĩa khác như: get to, get off, get into Tuy nhiên động từ have lại kết hợp với giới từ khác to Bài tập luyện thi Part TOEIC Ứng với đọc loạt Part TOEIC này, cung cấp tập áp dụng giúp bạn ôn luyện phần vừa đọc, từ giúp bạn nắm vững phần hướng dẫn Để làm tập áp dụng, mời bạn click chuột vào Bài tập luyện thi TOEIC Các bí kíp luyện thi TOEIC khác: • Đảo ngữ • Thức giả định • Sử dụng Tiền tố đốn nghĩa từ • Từ đa nghĩa thường gặp • Thành ngữ & Cụm từ thường gặp • Các cặp từ dễ gây nhầm lẫn • Cặp từ dễ gây nhầm lẫn (I) • Từ đồng âm thường gặp • Một số cặp từ (cụm từ) đồng âm • Phân biệt Get & HavePhân biệt Job, Work & Career • Phân biệt At the end & In the end Trang trước Trang sau Bài viết liên quan • 160 học ngữ pháp tiếng Anh hay • 160 tập ngữ pháp tiếng Anh hay • 72 ngữ pháp thực hành • 50 tình tiếng Anh thơng dụng • 120 bí kíp luyện phần V TOEIC • 155 học Java tiếng Việt hay • 100 học Android tiếng Việt hay • 247 học CSS tiếng Việt hay • 197 thẻ HTML ... • Phân biệt Get & Have • Phân biệt Job, Work & Career • Phân biệt At the end & In the end Trang trước Trang sau Bài viết liên quan • 160 học ngữ pháp tiếng Anh hay • 160 tập ngữ pháp tiếng Anh. .. brakes - I have the mechanic check my brakes Ở dạng bị động Have something done and Get something done diễn tả hành động mà làm cho chủ ngữ chủ ngữ thực Sự khác biệt giữ have something done get something... need glasses Một điểm thú vị động từ get kết hợp với nhiều giới từ sau theo để diễn đạt nhiều ý nghĩa khác như: get to, get off, get into Tuy nhiên động từ have lại kết hợp với giới từ khác to
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân biệt get và have trong tiếng anh, Phân biệt get và have trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay