Giao an tu chon HKI THPT hiep hoa 2 (unicode)

51 9 0
  • Loading ...
1/51 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 10:55

Giáo án Vật lí 10 cơ bản, hay, soạn chuẩn, cả năm theo chương trình giảm tải. Chỉ việc in ra và dùng. Định dạng file word dể chỉnh sửa, thêm bớt theo ý của mình.Giáo án tự chọn 10 cơ bản hay, chuẩn.Phù hợp chương trình mới. NGUYỄN THẾ THÀNH GIÁO ÁN TỰ CHỌN VẬT LÝ 10 Ngày soạn: ……./………/……… Ngày dạy: ……./………/……… Tiết 1: LUYỆN TẬP VỀ CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU I - MỤC TIÊU Về kiến thức - Nắm vững kiến thức: khái niệm độ dời, vận tốc trung bình, vận tốc tức thời, phương trình chuyển động thẳng đều, đồ thị tọa độ, đồ thị vận tốc - Vận dụng công thức giải tập Về kĩ - Rèn luyện kĩ tính tốn, kĩ phân tích, tổng hợp - Rèn luyện kĩ vẽ đồ thị vật lí Về thái độ - Nghiêm túc học tập - Tích cực xây dựng II - CHUẨN BỊ Giáo viên Sách giáo khoa, sách tập vật lí 10 nâng cao Học sinh Ôn lại kiến thức chuyển động thẳng III - TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động 1(10phút ): Ôn lại kiến thức chuyển động thẳng Hoạt động học sinh Trợ giúp giáo viên Cá nhân trả lời câu hỏi GV - Nêu khái niệm vectơ độ dời? M2 NGUYỄN THẾ THÀNH M1 GIÁO ÁN TỰ CHỌN VẬT LÝ 10 vectơ độ dời - Viết biểu thức vectơ vận tốc trung Vectơ vận tốc bình, vectơ vận tốc tức thời? - Định nghĩa chuyển động thẳng đều? trung bình: - Viết phương trình chuyển động thẳng M 1M vtb = Δ t đều, vẽ đồ thị x(t), v(t) Vectơ vận tốc tức thời: v = M 1M 2(∆t nhỏ) Δt Pt chuyển động thẳng đều: x = x0 + vt Hoạt động 2(30phút ): Hướng dẫn giải tập Hoạt động học sinh Trợ giúp giáo viên Làm việc cá nhân: - Yêu cầu HS giải tập 5(Tr 17-SGK) Bài 5(Tr 17-SGK): - Yêu cầu HS khác nhận xét giải a)Thời gian người thứ t = s/v2 = 780/1,9 = 410s = 50s b)Gọi t thời gian người thứ Ta có: s1 = 1,9t s2 = 0.9(t + 5,5.60) Khi s1 = s2 => t = 297 s s = 564,3 m Bài 6(Tr 17-SGK): 2 NGUYỄN THẾ THÀNH S1 +S2 t1 +t2 Ta có vtb = Với GIÁO ÁN TỰ CHỌN VẬT LÝ 10 - Yêu cầu HS giải tập 6(Tr 17-SGK) - Yêu cầu HS khác nhận xét giải S1 = S2 = S/2 t1 = S1/v1 ; t2 = S2/v2 S vtb = = 2v1v2 v1 +v2 S S + 2v1 2v2 = 2.60.50 60+50 = 54,54 km/h Bài 7(Tr 17-SGK): Thời gian Độ dời Vận tốc tb 0-10 500 m 4,16 m/s 10-30 000 m 1,66 m/s 0-30 500 m 2,5 m/s Bài 8(Tr 17-SGK): - Yêu cầu HS giải tập 6(Tr 17-SGK) - Yêu cầu HS khác nhận xét giải Tóm tắt: AB = 120 km v1 = 40 km/h; v2 = 20 km/h - Yêu a) Viết ptcđ, xác định t,s tóm tắt đề b) Giải đồ thị - GV Giải: a) Chọn trục tọa độ 0x hướng từ A đến B, gốc A Gốc thời gian lúc xe bắt đầu cầu HS đọc đề tập SGK hướng dẫn giải + Chọn trục toạ độ(gốc, chiều dương), gốc thời gian NGUYỄN THẾ THÀNH GIÁO ÁN TỰ CHỌN VẬT LÝ 10 chuyển động + Hãy xác định tọa độ ban đầu, vận tốc Phương trình chuyển động xe: xe Từ viết ptcđ +Để xác định thời điểm, vị trí xe gặp x1 = 40t cho tọa độ chúng x2 = 120 – 20t + Từ ptcđ vẽ đồ thị Từ giao điểm Khi xe gặp nhay x1 = x2.Từ ⇒ 40t = 120 – 20t ⇒ đồ thị xác định thời điểm vị trí gặp t = h Lúc xe A quãng đườn bằng: x1 = 40.2 = 80 km x(km) 120 b) Đồ thị: 80 40 O Hoạt động 3(5phút ): Củng cố, giao nhiệm vụ nhà Hoạt động học sinh Trợ giúp giáo viên - Nhận tập nhà - Bài tập nhà: BT 1.1-1.7 Sách - Ghi chuẩn bị cho sau BTVL - Yêu cầu:HS chuẩn bị sau IV – RÚT KINH NGHIỆM ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 4 t(h) NGUYỄN THẾ THÀNH GIÁO ÁN TỰ CHỌN VẬT LÝ 10 ………………………………………………………………………………………… Ngày soạn: ……./………/……… Ngày dạy: ……./………/……… Tiết 2: LUYỆN TẬP VỀ CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU I - MỤC TIÊU Về kiến thức - Củng cố, khắc sâu kiến thức học chuyển động thẳng - Biết vận dụng công thức giải tập - Nắm bước giải tập động học chất điểm thông qua việc giải tập chuyển động thẳng Về kĩ - Rèn luyện kĩ tính tốn, kĩ phân tích, tổng hợp, logic… - Rèn luyện kĩ vẽ đọc đồ thị vật lí Về thái độ - Nghiêm túc học tập - Tích cực xây dựng II - CHUẨN BỊ Giáo viên Sách giáo khoa, sách tập Vật lí 10-Nâng cao Học sinh - Sách tập Vật lí 10-Nâng cao III - TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 5 NGUYỄN THẾ THÀNH GIÁO ÁN TỰ CHỌN VẬT LÝ 10 Hoạt động 1( 40phút ):Hướng dẫn giải tập Hoạt động học sinh Trợ giúp giáo viên Cá nhân thực yêu cầu GV: - GV hướng dẫn HS làm số tập Bài 1: Bài 1: Một người bơi dọc theo chiều dài Tóm tắt: S = 50 m 50 m bể bơi hết 20 s, quay lại chỗ xuất phát 22 s Hãy xác định ∆t1 = 20 s ; ∆t2 = 22 s vận tốc trung bình tốc độ trung bình: Xác định vtb; tốc độ trung bình a) Trong lần bơi theo chiều dài Giải: Chọn trục Ox trùng với chiều dọc bể bể bơi, gốc O điểm xuất phát b) Trong lần bơi a) ∆x = 50 m ; ∆t = 20 s c) Trong suốt quãng đường vtb = 50/20 = 2,5 m/s ; ∆s = 50 m ; Tốc độ trung bình = ∆s/∆t = 50/20 = 2,5 m/s - Yêu cầu HS lên bảng giải - Yêu cầu HS khác nhận xét giải b) ∆x = -50 m ; ∆t = 22 s ; vtb = -50/22 = -2,27 m/s ; ∆s = 50 m Tốc độ trung bình = ∆s/∆t = 50/22 = 2,27 m/s c) ∆x = ; vtb = ; ∆s = 50 + 50 = 100 m ∆t = 20 + 22 = 42 s ; Tốc độ trung bình = ∆s/∆t = 100/42 = 2,4 m/s 6 NGUYỄN THẾ THÀNH GIÁO ÁN TỰ CHỌN VẬT LÝ 10 Bài 2: Tóm tắt: AB = 140 km v1 = 40 km/h ; v2 = 60 km/h Xác định t, x, vẽ đồ thị Giải: O x Bài 2: Lúc 6h sáng xe máy xuất v2 phát từ thị trấn A thị trấn B cách Chọn gốc tọa độ O vị trí A, chiều dương chiều chuyển động xe môtô, gốc thời gian lúc 6h sáng A 140 km, Với vận tốc 40 km/h Lúc 7h sáng ơtơ chạy từ thị trấn B phía A với vận tốc 60 km/h Hỏi xe gặp lúc nào? đâu? vẽ đồ thị Phương trình chuyển động xe Đối với xe máy: x0 = ; v1 = 40 km/h ⇒ x1 = 40t - Yêu (1) - GV Đối với ôtô: x0 = 140 km ; cầu HS tóm tắt đề hướng dẫn giải + Chọn trục toạ độ(gốc, chiều dương), v2 = - 60km/h gốc thời gian ⇒ x2 = 140 - 60(t - 1) (2) + Hãy xác định tọa độ ban đầu, vận tốc ban đầu, thời gian chuyển động Hai xe gặp x1 = x2 xe Từ viết ptcđ ⇒ 40t = 140 - 60(t - 1) +Để xe gặp cho tọa độ ⇒ t = 2h x1 = x2 = 80 km chúng Từ suy thời Vậy xe gặp lúc 8h, nơi cách A điểm, vị trí xe gặp 80 km x(km) * Đồ thị: 140 + Từ ptcđ vẽ đồ thị Từ giao điểm đồ thị xác định thời điểm vị trí gặp 80 O t(h) NGUYỄN THẾ THÀNH GIÁO ÁN TỰ CHỌN VẬT LÝ 10 - Cá nhân làm việc: +Nếu chọn gốc tọa độ O vị trí B, chiều dương chiều chuyển động xe mơtơ, GV mở rộng tốn cách gốc thời gian lúc 6h sáng chọn hệ qui chiếu khác Yêu cầu HS giải A Phương trình chuyển động xe: v1 Mở rông1: Chọn gốc tọa độ O vị trí O B, chiều dương chiều chuyển động xe môtô, gốc thời gian lúc 6h x1 = - 140 + 40t sáng x2 = - 60(t -1) + Nếu chọn gốc tọa độ O vị trí B, chiều dương chiều chuyển động xe ôtô, Mở rông 2: Chọn gốc tọa độ O vị trí B, chiều dương chiều chuyển động gốc thời gian lúc 7h sáng xe ôtô, gốc thời gian lúc 7h sáng Phương trình chuyển động xe: x1 = 140 – 40(t + 1) x2 = 60t Hoạt động 3(5phút ): Củng cố, giao nhiệm vụ nhà Hoạt động học sinh Trợ giúp giáo viên - Nhận tập nhà - Bài tập nhà: - Ghi nhữ Cho đồ thị xe biểu diễn x(km) 60 a) Lập phương trình chuyển động hình vẽ: (1) xe b) Xác định vị trí, thời điểm gặp xe 8 (3) (2) O t(h) NGUYỄN THẾ THÀNH GIÁO ÁN TỰ CHỌN VẬT LÝ 10 - Yêu cầu:HS chuẩn bị sau.ng chuẩn bị cho sau IV – RÚT KINH NGHIỆM ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Ngày soạn: ……./………/……… Ngày dạy: ……./………/……… Tiết 3: LUYỆN TẬP VỀ CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU I - MỤC TIÊU Về kiến thức - Nắm vững kiến thức: khái niệm gia tốc trung bình, gia tốc tức thời, phương trình vận tốc, phương trình tọa độ, đồ thị vận tốc, đồ thị tọa độ chuyển động thẳng biến đổi - Vận dụng công thức giải tập Về kĩ - Rèn luyện kĩ tính tốn, kĩ phân tích, tổng hợp - Rèn luyện kĩ vẽ đồ thị chuyển động thẳng biến đổi Về thái độ - Nghiêm túc học tập - Tích cực xây dựng II - CHUẨN BỊ Giáo viên Sách giáo khoa, sách tập vật lí 10 nâng cao 9 NGUYỄN THẾ THÀNH GIÁO ÁN TỰ CHỌN VẬT LÝ 10 Học sinh Ôn lại kiến thức chuyển động thẳng biến đổi III - TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động 1(10phút ): Ôn lại kiến thức chuyển động thẳng biến đổi Hoạt động học sinh Trợ giúp giáo viên Cá nhân trả lời câu hỏi GV - Nêu khái niệm viết biểu thức tính - Gia tốc đại lượng vật lí đặc trưng cho vectơ gia tốc trung bình vectơ gia tốc biến đổi nhanh hay chậm vectơ tức thời? vận tốc Biểu thức: - Viết phương trình vận tốc, phương trình chuyển động, cơng thức mối liên  Δv a= Δt hệ a, v, ∆x? - Phương trình vận tốc: v = v0 + at Chú ý: +Chuyển động nhanh dần a, v dấu ( av > ) +Chuyển động chậm dần a, v ngược dấu ( av < ) - phương trình chuyển động: x = x0 + v0t + at2 - Công thức mối liên hệ: v2 – v02 = 2a∆x 10 10 - Vẽ đồ thị vận tốc, đồ thị tọa dộ chuyển động thẳng biến đổi đều? NGUYỄN THẾ THÀNH GIÁO ÁN TỰ CHỌN VẬT LÝ 10 Hoạt động học sinh Trợ giúp giáo viên Cá nhân thực yêu cầu GV - GV hướng dẫn HS làm số tập Bài 1: Chọn gốc tọa độ mặt đất , trục tọa Bài 1: Một qủa cầu ném thẳng độ Oy thẳng đứng hướng lên đứng từ mặt đát lên với vận tốc đầu Gốc thời gian vừa ném vật 15m/s Bỏ qua lực cản khơng khí Cho Gia tốc chuyển động g hướng thẳng đứng g= 10m/s2+ a) Viếtphương trình gia tốc , vận tốc ,và xuống tọa độ cầu theo thời gian a = -g = -10m/s2 b) Xác định vị trí vận tốc Vận tốc v= - gt + v0 = -10t (m/s) cầu sau ném 2s Tọa độ y = -1/2 gt + v0t = -5t + 15 t c) Quả cầu đạt độ cao tối đa bao (m) nhiêu a) Lúc t = 2s d) Bao lâu sau ném cầu rơi trở b) v = -10 (2)2 + 15 (2) =10 m mặt đất ? Vật mặt đất 10m xuốg với e) Bao lâu sau ném cầu cách vận tốc 5m/s mặt đất 8,8m ? Khi vận tốc c) Ta có hệ thức cầu v − v = − gy 2 Khi cầu đạt độ cao tối đa v = v02 152 y= = = 11,25m g 2.10 d) Khi cầu rơi chạm đất y = y = -5t2 + 15t = Loại nghiệm t=o ta lấy nghiệm t = s c) Khi y = 8,8 m 37 37 NGUYỄN THẾ THÀNH GIÁO ÁN TỰ CHỌN VẬT LÝ 10 Ta có y = -5t2 + 15t = 8,8 Giải phương trình ta nghiệm t = 0,8 s : v1 = -10t1 + 15 = 7m/s t2 = 2,2 s : v2 = -10t2+ 15 = -7 m/s Hai nhgiệm ứng với hai trường hợp cầu lên , xuống Bài 2: a) Độ cao gặp Bài : Ta có phương trình tọa độ Từ độ cao 205 m người ta thả rơitự mọt vật Một giây sau từ mặ đất (trên y1 = − g (t + 1) + 205 y2 = − gt + 30t đường thẳng ) người ta ném thẳng đứng lên vật khác với vận tốc 30m/s Khi gặp y2 = y1 a) Hai vật gặp lúc đâu ? => 40t = 200 = > t= 5s b) Lúc gặp vật II lên hay Thay vào phương trình ta có xuốg , vận tốc ( g = y2 = y1 - 5.52 +30.5 = 25 m 10m/s2) b) Vận tốc vật II lúc gặp : Phương trình vận tốc vật II v2 = -gt + v02 = - 10t 30 Với t = 5s ta có v2 = -20 m/s Vậy vật II rơi xuống vơi vận tốc 20m/s Hoạt động 3(5phút ): Củng cố, giao nhiệm vụ nhà 38 38 NGUYỄN THẾ THÀNH GIÁO ÁN TỰ CHỌN VẬT LÝ 10 Hoạt động học sinh Trợ giúp giáo viên - Nhận tập nhà - Bài tập nhà: - Ghi chuẩn bị cho sau Bài 1:Tại đỉnh tháp cao 80m , Bài 2: Một cầu ném theo qảu cầu ném theo phương ngang phương ngang từ độ cao 80m, sau với vận tốc 20m/s chuyển động 3s , vận tốc cầu hợp với a) Viết phương trình tọa độ phương ngang góc 45 cầu Xác định tọa độ cầu su a) Tính vận tốc cầu ném 2s b) Quả cầu chạm đất lúc đâu , với b) Viết phương trình quỹ đạo cầu Quỹ đạo đường ? vận tốc ? c) Quả cầu chạm đất vị trí ? Vậ tốc cầu chạm đất ? IV – RÚT KINH NGHIỆM ………………………………………………………………………………………… Ngày soạn: ……./………/……… Ngày dạy: ……./………/……… Tiết 12: LUYỆN TẬP VỀ LỰC ĐÀN HỒI I - MỤC TIÊU Kiến thức: - Hiểu đựơc khái niệm lực đàn hồi - Hiểu rõ đặc điểm lực đàn hồi lò xo dây căng, biểu diễn lực hình vẽ - Từ thực nghiệm thiết lập hệ thức lực đàn hồi độ biến dạng lò xo Kỹ năng: HS biết vận dụng biểu thức để giải toán đơn giản Về thái độ - Nghiêm túc học tập - Tích cực xây dựng 39 39 NGUYỄN THẾ THÀNH GIÁO ÁN TỰ CHỌN VẬT LÝ 10 II - CHUẨN BỊ 1.Giáo viên Sách giáo khoa, sách tập Vật lí 10-Nâng cao 2.Học sinh - Sách tập Vật lí 10-Nâng cao III - TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động 1: (05 phút): Kiểm tra cũ Hoạt động học sinh Trợ giúp giáo viên - HS trả lời câu hỏi GV - GV câu hỏi cho HS Nêu đặc điểm lực đàn hồi lò xo Hoạt động2: (20 phút): Giải tập SGK lực đàn hồi Hoạt động học sinh Trợ giúp giáo viên - Làm tập SGK lực đàn hồi - GV gọi HS lên bảng hướng dẫn HS giải tập 2,3, SGK Hoạt động 3: (15 phút): Hướng dẫn giải toán lực đàn hồi Hoạt động học sinh Trợ giúp giáo viên Cá nhân suy nghỉ giải BT - GV hướng dẫn HS làm số tập Bài 2: Một lò xo có độ dài tự nhiên 30 cm Bài 1: Một lò xo có chiều dài tự nhiên bị nén xo dài 24 cm lực đàn hồi 15 cm lò xo giữ cố định 5N Hỏi lực đàn hồi đầu, đầu chịu tác dụng lò xo bị nén 10N chiều dài lực kéo 4,5 N Khi lò xo dài bao nhiêu? 18cm Độ cứng lò xo bao nhiêu? Hoạt động 4: ( 05 phút):Giao nhiệm vụ nhà 40 40 NGUYỄN THẾ THÀNH GIÁO ÁN TỰ CHỌN VẬT LÝ 10 Hoạt động học sinh Trợ giúp giáo viên -Ghi câu hỏi tập nhà -Nêu câu hỏi tập nhà -Ghi chuẩn bị cho sau Treo vật có trọng lượng 2N vào lò xo, lò xo giãn 10mm Treo HS chuẩn bị sau vật khác có trọng lượng chưa biết, giãn 80mm Tìm độ cứng lò xo trọng lượng vật IV – RÚT KINH NGHIỆM ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Ngày soạn: ……./………/……… Ngày dạy: ……./………/……… Tiết 13: LUYỆN TẬP VỀ LỰC MA SÁT I MỤC TIÊU Kiến thức: - Hiểu đặc điểm lực ma sát nghỉ ma sát trượt ( xuất hiện, phương, chiều, độ lớn) -Viết biểu thức Fmsn Fmst Về kỹ - Biết vận dụng kiến thức để giải thích tượng thực tế có liên quan tới ma sát giải tập Về thái độ - Nghiêm túc học tập 41 41 NGUYỄN THẾ THÀNH GIÁO ÁN TỰ CHỌN VẬT LÝ 10 - Tích cực xây dựng II CHUẨN BỊ Giáo viên: - Các đề tập SGK - Biên soạn câu hỏi kiểm tra tập lực tập định luật NiuTơn - Biên soạn sơ đồ bước để giải tập Học sinh: -Tìm hiểu cách phân tích tổng hợp lực lực ma sát lực hấp dẫn - Xem lại kiến thức toán học liên quan Gợi ý ứng dụng CNTT: - GV soạn câu hỏi trắc nghiệm kiểm tra cũ - Mô bước để giải tập.Ví dụ minh hoạ - Biên soạn câu hỏi, tập để củng cố giảng III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động 1: (05 phút): Kiểm tra cũ Hoạt động học sinh Trợ giúp giáo viên - HS trả lời câu hỏi đặc điểm - GV câu hỏi cho HS lực ma sát Hoạt động2: (20 phút): Giải tập SGK lực ma sát Hoạt động học sinh - Làm tập SGK lực ma sát Trợ giúp giáo viên - GV gọi HS lên bảng hướng dẫn HS giải tập 3, 4, SGK 42 42 NGUYỄN THẾ THÀNH GIÁO ÁN TỰ CHỌN VẬT LÝ 10 Hoạt động 3: (15 phút): Hướng dẫn giải toán lực ma sát Hoạt động học sinh Trợ giúp giáo viên Cá nhân suy nghỉ giải BT - GV hướng dẫn HS làm số tập Lực tác dụng lên xe sau xe tắt Một ôtô chuyển động với vận tốc 10m/s tắt máy chuyển động chậm    P, N , Fms máy : dần ma sát Hệ số ma sát xe Theo định luật II NewTơn     P + N + Fms = ma mặt đường Tính gia tốc thời gian , quãng đường (1) Chiếu (1) lên phương chuyển động ta : chuyển động chậm dần lấy g = 10m/s2 Vật có khối lượng 500g chuyển động nhanh dần với vận tốc đầu 2m/s -P + N = Sau 4s qng đường 24m µ N = kmg Fms = µ = 0,05 Biết vật chịu tác dụng lực kéo F K lực cản FC =0,5 N ngược chiều Vậy : - Fm = ma => a Tìm độ lớn lực kéo Fms kmg =− − kg = − 0,5m / s m m a=- b Sau 4s lực kéo ngừng tác dụng vật chuyển động bao lâu? Thời gian xe chuyển động tắt máy: t= v − v0 − 10 = = 20( s ) a − 0,5 Quãng đường xe chuyển động sau tắt máy : s= 43 v − v02 − (10) = = 100(m) 2a − 2.0,5 43 NGUYỄN THẾ THÀNH GIÁO ÁN TỰ CHỌN VẬT LÝ 10 Hoạt động 4: ( 05 phút):Giao nhiệm vụ nhà Hoạt động học sinh Trợ giúp giáo viên -Ghi câu hỏi tập nhà -Nêu câu hỏi tập nhà -Ghi chuẩn bị cho Bài 1: Vật có khối lượng 500g chuyển Bài 2: Vật có khối lợng 200g trượt động nhanh dần với vận tốc đầu mặt phẳng nghiêng góc 300 so với ph- 2m/s Sau 4s quãng đường ơng ngang Hệ số ma sát trợt µ 24m Biết vật chịu tác dụng lực kéo t FK lực cản FC =0,5 N ngược chiều = 0,2 cho g= 10m/s2 a Tìm độ lớn lực kéo a Tìm độ lớn lực ma sát trượt b Sau 4s lực kéo ngừng tác dụng b Gia tốc vật bao nhiêu?sau vật chuyển động bao lâu? IV – RÚT KINH NGHIỆM ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Ngày soạn: ……./………/……… Ngày dạy: ……./………/……… Tiết 14: BÀI TẬP VỀ ĐỘNG LỰC HỌC I - MỤC TIÊU 1- Kiến thức : - Vẽ hình diễn tả lực chi phối chuyển động vật -Biết vận dụng định luật Niu tơn để giải toán chuyển đông vật 2- Kỹ : Vận dụng phương trình ĐL II Niu tơn chiếu lên trục toa độ Về thái độ - Nghiêm túc học tập - Tích cực xây dựng 44 44 NGUYỄN THẾ THÀNH GIÁO ÁN TỰ CHỌN VẬT LÝ 10 II - CHUẨN BỊ GV : Hướng dẫn HS ôn tập HS : Các ĐL Niu tơn , tổng hợp phân tích lực, lực ma sát, lực hướng tâm III- TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Trong học trước giao cho lớp HS nghe thông báo ôn lại định luật II, III Niu tơn ,phép phân tích lực tổng hợp lực đại diện HS trả lời, lớp nghe bổ sung CH: Hãy cho biết nội dung, công thức kiến thức ĐL II Niu tơn ? HS nghe thảo luận nhóm Giả sử ta gặp tốn cho biết lực tác HS nhóm cử đại diện TL dụng vào vật cần xác định tính chất Dựa vào p t ĐL II Niu tơn chuyển động ta dựa vào kiến thức ur F ? đẻ trả lời câu hỏi cần tìm mối quan hệ gia tốc lực biết khối lượng =m r a Chiếu lên hệ trục XOY phân tích rõ lực thành phần làm tăng đẻ giải pt làm ntn ? tốc,thành phần lực cản trở chuyển động Dùng pt đl II Niu tơn tìm gia tốc Ngược lại toán cho rõ chuyển động HS nghe câu hỏi thảo luận cần xác định lực tác dụng vào vật dựa vào kiến thức ? Dại diện HS TL Cho rõ chuyển động cho tính chất Dựa vào động học xác định gia tốc sau chuyển động thời gian, vận tốc dựa vào đl II Niu tơn xác định lực Thực toán ngược lại Học sinh nghe giảng ghi tên học Phương pháp giải tập dựa vào 45 45 NGUYỄN THẾ THÀNH GIÁO ÁN TỰ CHỌN VẬT LÝ 10 ĐL II ,III Niu tơn lực học gọi phương pháp động lực học yêu cầu học sinh đọc tập số 1SGK Từng nhóm thảo luận , tóm tắt ,đổi đơn vị đo Học sinh thảo luận cử đại diện tóm tắt toán Bây HS lớp đọc tập SGK Trước hết vẽ hình rõ lực tác HS nghe hướng dẫn làm dụng lên vật ,chọn hệ quy chiếu ( chiếu lên ) Các nhóm báo cáo kết Đại diện nhóm báo cáo ( chiếu lên Yêu cầu HS nhận xét bổ sung ) Phân tích lực ur P HS thảo luận TL thành thành phần rõ lực thành phần gây với vật Px có xu hướng kéo vật xuống Fms cản trở chuyển động N Py cân Điều kiện để vật trượt xuống ? TL Px > Fmsn Trước vật trượt lực ma sát lực ma sát nghỉ Đại diện HS đưa lời giải Đại diện HS lên bảng trình bày lời giải Yêu cầu học sinh làm tiếp phần b HS lớp theo dõi Nhận xét bổ sung thành lời giải đầy đủ Phần a tập sở phép đo hệ số ma HS ghi lại nhiệm vụ giao sát nghỉ Các suy nghĩ tìm cách làm trả lời vào sau Học sinh lớp chuyển sang làm tập HS thảo luận nhóm số 2SGK HS nghe giảng Chúng ta phải tìm kiến thức có 46 46 NGUYỄN THẾ THÀNH GIÁO ÁN TỰ CHỌN VẬT LÝ 10 liên quan đến tốn ? góc Đại diện HS trả lời α Chuyển động tròn liên quan đến lực không đổi, vật quay hướng tâm gia tốc hướng tâm Chiếu hình vẽ lên Bài tốn giải cách tổng Fht= m hợp lực dùng phương pháp chiếu v2 R phương trình định luật II Niutơn lên HS quan sát, sau làm tập phương hướng tâm lên phương thẳng đứng Bài toán ta giải cách tổng hợp lực Dựa vào hình bình hành cạnh Q, P tính Fht , Q theo P α Q= Yêu cầu HS lên bảng giải đưa lời giải toán phương pháp động lực học xác HS nghe thảo luận HS nghe ghi vào Thống ý kiến => bước giải: Vẽ hình, rõ lực tác dụng vào vật, chọn hệ quy chiếu Viết phương trình Định luật II Niutơn chiếu lên trục toạ độ - Kết hợp phương trình hình chiếu với phương trình động học, giải hệ phương trình 47 α Nhận xét bổ sung kiến thức cho Qua giải hai toán lớp thảo luận - P cosα , Fht = P tan HS lớp theo dõi làm Nhận xét đưa lời giải - HS tính TL: 47 NGUYỄN THẾ THÀNH - GIÁO ÁN TỰ CHỌN VẬT LÝ 10 Biện luận trả lời IV – RÚT KINH NGHIỆM ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Ngày soạn: ……./………/……… Ngày dạy: ……./………/……… Tiết 15: LUYỆN TẬP VỀ CHUYỂN ĐỘNG CỦA HỆ VẬT I - MỤC TIÊU Kiến thức + Học sinh hiểu khái niệm hệ vật gồm nhiều vật tương trợ lẫn + học sinh biết cách phân tích toán chuyển động hệ vật Kỹ - Học sinh biết vận dụng định luật NiuTơn để khảo sát chuyển động hệ vật gồm vật nối với sợi dây không giãn vật nối với sợi dây Q giải tốn hệ vật thí nghiệm kiểm chứng học sinh thấy rõ tưởng vào tính đắn định luật II NiuTơn - Rèn kỹ cho học sinh tổng hợp phân tích lực Về thái độ - Nghiêm túc học tập 48 48 NGUYỄN THẾ THÀNH GIÁO ÁN TỰ CHỌN VẬT LÝ 10 - Tích cực xây dựng II - CHUẨN BỊ GV : Xem lại định luật NiuTơn; Lực ma sát HS: Ôn định luật NiuTơn, lực ma sát, lực căng chỗ nối Gợi cho học sinh ứng dụng thông tin - Câu hỏi trắc nghiệm liên quan tới chuyển động hệ vật - Chuẩn bị tranh vẽ, hình chuyển động hệ vật thực tiễn II - TIẾN TRÌNH DẠY HỌC Hoạt động ( 15 phút ) Chuyển động hệ vật Hoạt động học sinh Hoạt động giáo viên - Học sinh đọc toán trang 107 sgk - Nêu tốn sgk - Vẽ hình 24-1 - Yêu cầu học sinh quan sát hình vẽ 24-1 m2  T  T Giáo viên đặt câu hỏi: Hệ vật? Nội lực? m1 Ngoại lực  F - Nhận xét câu trả lời học sinh - Nêu toán sgk  Fms - Yêu cầu học sinh quan sát hình vẽ  Fms - Nêu câu hỏi: Hệ vật? Nội lực? Ngoại - Quan sát H 24-1 trả lời câu hỏi lực? Hệ vật ? - Gợi ý cho học sinh trả lời câu hỏi Nội lực ? - Nhận xét trả lời Ngoại lực ? - Tương tự yêu cầu học sinh giải toán ( H 24-3 sgk) - Đọc sgk phần lời giải - Viết biểu thức định luật II NiuTơn 49 49 - Nhận xét giải NGUYỄN THẾ THÀNH GIÁO ÁN TỰ CHỌN VẬT LÝ 10 cho Vật m1; m2 Hệ vật m1 + m2 - Đọc toán ( H 24-3 sgk) trả lời câu hỏi: Hệ vật? Nội lực? Ngoại lực? - Nghiên cứu, giải toán Hoạt động ( 15 phút ) : Vận dụng; Củng cố; Dặn dò Hoạt động học sinh Hoạt động giáo viên - Trả lời câu hỏi trắc nghiệm - Nêu câu hỏi - Trình bày câu trả lời - Nhận xét câu trả lời học sinh - Nêu tập 1,2 sgk - Giải tập 1,2,3 sgk trang 109 - Nhận xét câu trả lời học sinh - Học sinh tóm tắt đề bài: Hệ vật, nội lực, - Nêu tập nhà 1,2,3 sgk ngoại lực , đại lượng vật lý cần tìm - Nhận xét đáp án học sinh Gia tốc : a =? - Nhận xét kết Lực căng: T = ? Hoạt động ( phút ) Hướng dẫn nhà Hoạt động học sinh - Ghi câu hỏi; tập nhà: 1,2,3 sgk Hoạt động giáo viên - Nêu câu hỏi tập nhà - Các chuẩn bị cho sau ( Đo hệ số ma - Yêu cầu học sinh chuẩn bị cho sau sát ) IV – RÚT KINH NGHIỆM ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 50 50 NGUYỄN THẾ THÀNH GIÁO ÁN TỰ CHỌN VẬT LÝ 10 ………………………………………………………………………………………… 51 51 ... = 22 s ; vtb = -5 0 /22 = -2 ,27 m/s ; ∆s = 50 m Tốc độ trung bình = ∆s/∆t = 50 /22 = 2, 27 m/s c) ∆x = ; vtb = ; ∆s = 50 + 50 = 100 m ∆t = 20 + 22 = 42 s ; Tốc độ trung bình = ∆s/∆t = 100/ 42 = 2, 4... vtb = = 2v1v2 v1 +v2 S S + 2v1 2v2 = 2. 60.50 60+50 = 54,54 km/h Bài 7(Tr 17-SGK): Thời gian Độ dời Vận tốc tb 0-1 0 500 m 4,16 m/s 1 0-3 0 000 m 1,66 m/s 0-3 0 500 m 2, 5 m/s Bài 8(Tr 17-SGK): - Yêu... 6(Tr 17-SGK): 2 NGUYỄN THẾ THÀNH S1 +S2 t1 +t2 Ta có vtb = Với GIÁO ÁN TỰ CHỌN VẬT LÝ 10 - Yêu cầu HS giải tập 6(Tr 17-SGK) - Yêu cầu HS khác nhận xét giải S1 = S2 = S /2 t1 = S1/v1 ; t2 = S2/v2 S
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao an tu chon HKI THPT hiep hoa 2 (unicode), Giao an tu chon HKI THPT hiep hoa 2 (unicode)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay