GIAO AN 10 NANG CAO DANG DUNG

218 68 0
  • Loading ...
1/218 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 10:55

Giáo án Vật lí 10 nâng cao, hay, soạn chuẩn, cả năm theo chương trình giảm tải. Chỉ việc in ra và dùng. Định dạng file word dể chỉnh sửa, thêm bớt theo ý của mình.Giáo án 10 nâng cao hay, chuẩn.Phù hợp chương trình mới. TRƯỜNG THPT HIỆP HÒA SỐ Septemb er 9, 2011 PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH VẬT LÍ 10 NÂNG CAO Tiết CHUYỂN ĐỘNG CƠ Tiết VẬN TỐC TRONG CHUYỂN ĐỘNG THẲNG .8 Tiết VẬN TỐC TRONG CHUYỂN ĐỘNG THẲNG .11 Tiết BÀI TẬP 14 Tiết KHẢO SÁT THỰC NGHIỆM CHUYỂN ĐỘNG THẲNG 16 Tiết CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU 19 Tiết PHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU 22 Tiết BÀI TẬP 25 Tiết SỰ RƠI TỰ DO .27 Tiết 10 BÀI TẬP VỀ CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU 30 Tiết 11 CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU 33 Tiết 12 GIA TỐC TRONG CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU 36 Tiết 13 TÍNH TƯƠNG ĐỐI CỦA CHUYỂN ĐỘNG 39 Tiết 14 LUYỆN TẬP 42 Tiết 15 SAI SỐ TRONG THÍ NGHIỆM THỰC HÀNH 44 Tiết 16 THỰC HÀNH: XÁC ĐỊNH GIA TỐC RƠI TỰ DO (tiết 1) 47 Tiết 17 THỰC HÀNH: XÁC ĐỊNH GIA TỐC RƠI TỰ DO (tiết 2) 50 Tiết 18 KIỂM TRA TIẾT 53 Tiết 19 LỰC TỔNG HỢP VÀ PHÂN TÍCH LỰC 57 Tiết 20 ĐỊNH LUẬT I NIU-TƠN 60 Tiết 21 ĐỊNH LUẬT II NIU-TƠN .63 Tiết 22 ĐỊNH LUẬT III NIU -TƠN 66 Tiết 23 LỰC HẤP DẪN .69 Tiết 24 CHUYỂN ĐỘNG CỦA MỘT VẬT BỊ NÉM 72 Tiết 25 BÀI TẬP 75 Tiết 26 LỰC ĐÀN HỒI 77 Tiết 27 LỰC MA SÁT 80 Tiết 28 LUYỆN TẬP 83 | Tiết VẬN TỐC TRONG CHUYỂN ĐỘNG THẲNG Septemb er 9, 2011 NGUYỄN THẾ THÀNH Tiết 29 HỆ QUY CHIẾU CÓ GIA TỐC LỰC QUÁN TÍNH 85 Tiết 30 LỰC HƯỚNG TÂM VÀ LỰC QUÁN TÍNH LI TÂM 87 Tiết 31 BÀI TẬP VỀ ĐỘNG LỰC HỌC 90 Tiết 32 CHUYỂN ĐỘNG CỦA HỆ VẬT 92 Tiết 33 BÀI TẬP ÔN TẬP 94 Tiết 34 THỰC HÀNH: XÁC ĐỊNH HỆ SỐ MA SÁT (Tiết 1) 96 Tiết 35 THỰC HÀNH: XÁC ĐỊNH HỆ SỐ MA SÁT (Tiết 2) 99 Tiết 36: KIỂM TRA HỌC KỲ I .101 Tiết 37 CÂN BẰNG CỦA VẬT RẮN .103 DƯỚI TÁC DỤNG CỦA HAI 103 Tiết 38 CÂN BẰNG CỦA VẬT RẮN .106 DƯỚI TÁC DỤNG CỦA BA LỰC KHÔNG SONG SONG 106 Tiết 39 BÀI TẬP .109 Tiết 40 QUY TẮC HỢP LỰC SONG SONG 111 Tiết 41 MÔ MEN CỦA LỰC 114 Tiết 42 LUYỆN TẬP 117 Tiết 43 THỰC HÀNH: TỔNG HỢP HAI LỰC (Tiết 1) 119 Tiết 44 THỰC HÀNH: TỔNG HỢP HAI LỰC (Tiết 2) 121 Tiết 45 ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG .123 Tiết 46 CHUYỂN ĐỘNG BẰNG PHẢN LỰC .126 Tiết 47 CÔNG VÀ CÔNG SUẤT 129 Tiết 48 LUYỆN TẬP 132 Tiết 49 ĐỘNG NĂNG ĐỊNH LÍ ĐỘNG NĂNG 134 Tiết 50 THẾ NĂNG THẾ NĂNG TRỌNG TRƯỜNG 136 Tiết 51 THẾ NĂNG ĐÀN HỒI 139 Tiết 52 ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN CƠ NĂNG 141 Tiết 53 LUYỆN TẬP 143 Tiết 54 KIỂM TRA 45 PHÚT 145 Tiết 55 VA CHẠM ĐÀN HỒI VÀ KHÔNG ĐÀN HỒI (Tiế 1) 145 Tiết 56 VA CHẠM ĐÀN HỒI VÀ KHÔNG ĐÀN HỒI (Tiết 2) .147 Tiết VẬN TỐC TRONG CHUYỂN ĐỘNG THẲNG | TRƯỜNG THPT HIỆP HÒA SỐ Septemb er 9, 2011 Tiết 57 BÀI TẬP VỀ CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN 149 Tiết 58 CÁC ĐỊNH LUẬT KÊ-PLE 151 Tiết 59 ÁP SUẤT THUỶ TĨNH NGUYÊN LÍ PA-XCAN .153 Tiết 60 SỰ CHẢY THÀNH DỊNG CỦA CHẤT LỎNG, CHẤT KHÍ 156 ĐỊNH LUẬT BÉC-NU-LI 156 Tiết 61 ỨNG DỤNG CỦA ĐỊNH LUẬT BÉC-NU-LI 159 Tiết 62 THUYẾT ĐỘNG HỌC PHÂN TỬ CHẤT KHÍ 162 Tiết 63 ĐỊNH LUẬT BÔI-LƠ - MA-RI-ỐT 164 Tiết 64 ĐỊNH LUẬT SÁC-LƠ NHIỆT ĐỘ TUYỆT ĐỐI 166 Tiết 65 PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI CỦA KHÍ LÍ TƯỞNG 168 Tiết 66 LUYỆN TẬP 170 Tiết 67 PHƯƠNG TRÌNH CLA-PÊ-RƠN – MEN-DÊ-LÊ-ÉP .172 Tiết 68 BÀI TẬP VỀ CHẤT KHÍ .174 Tiêt 69 KIỂM TRA TIẾT 176 Tiết 70 CHẤT RẮN 179 Tiết 71 BIẾN DẠNG CƠ CỦA VẬT RẮN 182 Tiêt 72 SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA VẬT RẮN 185 Tiêt 73 CHẤT LỎNG .188 Tiêt 74 HIỆN TƯỢNG DÍNH ƯỚT VÀ KHƠNG DÍNH ƯỚT .191 Tiết 75 SỰ CHUYỂN THỂ SỰ NĨNG CHẢY VÀ ĐƠNG ĐẶC 195 Tiết 76 SỰ HOÁ HƠI VÀ SỰ NGƯNG TỤ (Tiết 1) .199 Tiết 77 SỰ HOÁ HƠI VÀ SỰ NGƯNG TỤ (Tiết 2) .202 Tiết 78 BÀI TẬP VỀ HIỆN TƯỢNG MAO DẪN 204 Tiết 79 - 80 THỰC HÀNH: XÁC ĐỊNH HỆ SỐ CĂNG BỀ MẶT 206 Tiết 81 NGUYÊN LÝ I NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC 209 I MỤC TIÊU 209 1.1 Kiến thức: 209 1.2 Kĩ năng: 209 1.3 Thái độ (nếu có): 209 II CHUẨN BỊ 209 | Tiết VẬN TỐC TRONG CHUYỂN ĐỘNG THẲNG Septemb er 9, 2011 NGUYỄN THẾ THÀNH 2.1 Giáo viên: 209 2.2 Học sinh: .209 III TIẾN TRÌNH DẠY, HỌC 209 IV RÚT KINH NGHIỆM .210 Tiết 82 ÁP DỤNG NGUYÊN LÝ I NĐLH (Tiết 1) 211 Tiết 83 ÁP DỤNG NGUYÊN LÝ I NĐLH (Tiế 2) 213 Tiết 84 NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỘNG CƠ NHIỆT 215 Tiết 85 NGUYÊN LÝ II NĐLH .217 Tiết 86 BÀI TẬP .219 Tiết 88 KIỂM TRA HỌC KỲ II .221 Ngày soạn: ……/………/……… Ngày dạy: ……/………/……… Tiết VẬN TỐC TRONG CHUYỂN ĐỘNG THẲNG | TRƯỜNG THPT HIỆP HÒA SỐ Septemb er 9, 2011 Chương I.ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM Tiết CHUYỂN ĐỘNG CƠ I MỤC TIÊU Kiến thức - Hiểu khái niệm bản: tính tương đối chuyển động, chất diểm, hệ qu y chiếu, xác định vị trí chất điểm toạ độ, xác định thời gian đồng hồ, phân biệt khoảng thời gian thời điểm - Hiểu rõ muốn nghiên cứu chuyển động chất điểm, cần thiết chọn hệ quy chiếu để xác định vị trí chất điểm thời điểm tương ứng - Nắm vững cách xác định toạ độ thời điểm tương ứng chất điểm hệ trục toạ độ Kỹ - Chọn hệ quy chiếu, mô tả chuyển động - Chọn mốc thời gian, xác định thời gian - Phân biệt chuyển động với chuyển động khác II CHUẨN BỊ Giáo viên - Hình vẽ đu quay giấy to - Chuẩn bị tình sau cho học sinh thảo luận: Bạn em quê chưa đến thị xã, em phải dùng vật mốc hệ toạ độ bạn đến trường thăm em? Học sinh Xem lại vấn đề học lớp 8: Thế chuyển động? Thế độ dài đại số đoạn thẳng? III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động ( phút): Nhận biết chuyển động cơ, vật mốc, chất điểm, quỹ đạo, thời gian chuyển động Hoạt động học sinh Sự trợ giúp giáo viên | Tiết VẬN TỐC TRONG CHUYỂN ĐỘNG THẲNG Septemb er 9, 2011 NGUYỄN THẾ THÀNH - Xem tranh SGK, trả lời câu hỏi: * Chuyển động gì? Vật mốc? Ví dụ? - u cầu: HS xem tranh SGK nêu câu hỏi (kiến thức lớp 8) để học sinh trả lời * Tại chuyển động có tính tương - Gợi ý: cho học sinh số chuyển động học điển hình đối? Ví dụ? - Phân tích: dấu hiệu chuyển động tương - Đọc SGK phần Trả lời câu hỏi: đối * Chất điểm gì? Khi vật - Hướng dẫn: học sinh xem tranh SGK xem chất điểm? nhận xét ví dụ học sinh * Quỹ đạo gì? Ví dụ - Hướng dẫn: học sinh trả lời câu hỏi C1 - Trả lời câu hỏi C1 Gợi ý: trục toạ độ, điểm mốc, vị trí vật - Tìm cách mơ tả vị trí chất điểm thời điểm khác quỹ đạo - Giới thiệu: hình 1.5 - Vẽ hình - Trả lời câu hỏi C2 - Đo thời gian dùng đồng hồ nào? - Cách chọn mốt (gốc) thời gian - Biểu diễn trục số - Giới thiệu cách đo thời gian, đơn vị - Hướng dẫn cách biểu diễn, cách tính thời gian - Khai thác ưưý nghĩa bảng tàu SGK Hoạt động ( phút): Hiểu hệ quy chiếu chuyển động tịnh tiến Hoạt động học sinh Sự trợ giúp giáo viên - Muốn biết chuyển động chất điểm - Gợi ý: vật mốc, trục toạ độ biểu diễn vị trí, (vật) tối thiểu cần phải biết gì? Biểu trục biểu diễn thời gian diễn chúng nào? - Nêu đinh nghĩa hệ quy chiếu - Đọc SGK: Hệ quy chiếu? -Yêu cầu: học sinh trả lời câu hỏi C3 - Biểu diễn chuyển động chất điểm - Giới thiệu tranh đu quay trục Oxt? - Phân tích dấu hiệu chuyển động tịnh - Trả lời câu hỏi C3 tiến - Xem tranh đu quay giáo viên mô tả - Yêu cầu: học sinh lấy ví dụ chuyển động - Trả lời câu hỏi C4 tịnh tiến Tiết VẬN TỐC TRONG CHUYỂN ĐỘNG THẲNG | TRƯỜNG THPT HIỆP HÒA SỐ Septemb er 9, 2011 - Lấy số ví dụ khác chuyển động - Nhận xét ví dụ tịnh tiến Hoạt động ( phút): Vận dụng, củng cố Hoạt động học sinh Sự trợ giúp giáo viên - Thảo luận nhóm trả lời câu hỏi trắc - Nêu câu hỏi Nhận xét câu trả lời nghiệm nội dung câu – (SGK) nhóm - Làm việc nhân giải tập 1, - Yêu cầu: học sinh trình bày đáp án (SGK) - Đánh giá, nhận xét kết dạy - Ghi nhận kiến thức: kn bản; hệ quy chiếu, chuyển động tịnh tiến - Trình bày cách mơ tả chuyển động Hoạt động ( phút): Hướng dẫn nhà Hoạt động học sinh Sự trợ giúp giáo viên - Ghi câu hỏi tập nhà - Nêu câu hỏi tập nhà - Những chuẩn bị cho sau - Yêu cầu: HS chuẩn bị sau IV RÚT KINH NGHIỆM ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Ngày soạn: ……/………/……… Ngày dạy: ……/………/……… | Tiết VẬN TỐC TRONG CHUYỂN ĐỘNG THẲNG Septemb er 9, 2011 NGUYỄN THẾ THÀNH Tiết VẬN TỐC TRONG CHUYỂN ĐỘNG THẲNG CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU (tiết 1) I MỤC TIÊU Kiến thức - Hiểu rõ khái niệm véc tơ độ dời, vectơ vận tốc trung bình, vectơ vận tốc tức thời - Hiểu việc thay vectơ giá trị đại số chúng không làm đặc trưng vectơ chúng - Phân biệt độ dời với quãng đường đi, vận tốc với tốc độ Kỹ - Phân biệt, so sánh kn - Biểu diễn độ dời đại lượng Vật lưưưý véctơ II CHUẨN BỊ Giáo viên - Câu hỏi liên quan đến vectơ, biểu diễn vectơ - Chuẩn bị câu hỏi trắc nghiệm Học sinh Xem lại vấn đề học lớp 8: - Thế chuyển động thẳng đều? - Thế vận tốc chuyển động thẳng đều? - Các đặc trưng đại lượng vectơ? III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động ( phút): kiểm tra cũ Hoạt động học sinh Sự trợ giúp giáo viên - Nhớ lại khái niệm chuyển động thẳng - Đặt câu hỏi cho học sinh Cho học sinh lấy đều, tốc độ vật lớp ví dụ - Trả lời câu hỏi C1 - Nêu câu hỏi C1 Tiết VẬN TỐC TRONG CHUYỂN ĐỘNG THẲNG | TRƯỜNG THPT HIỆP HÒA SỐ Septemb er 9, 2011 Hoạt động ( phút): Tìm hiểu khái niệm độ dời Hoạt động học sinh - Đọc SGK Sự trợ giúp giáo viên - Yêu cầu: HS đọc SGK, trả lời câu hỏi C2 - Vẽ hình biểu diễn vectơ độ dời - Hướng dẫn: học sinh vẽ hình, xác định toạ - Trong chuyển động thẳng viết công thức độ chất điểm (2.1) - Trả lời câu hỏi C2 - Nêu câu hỏi C3 - So sánh độ dời với quãng đường Trả lời câu hỏi C3 Hoạt động ( phút): thiết lập cơng thức vận tốc trung bình, vận tốc tức thời Hoạt động học sinh - Trả lời câu hỏi C4 Sự trợ giúp giáo viên - Yêu cầu: học sinh trả lời câu hỏi C4 - Thành lập cơng thức tính vận tốc trung - Khẳng định: học sinh vẽ hình, xác định toạ bình (2.3) độ chất điểm - Phân biệt vận tốc với tốc độ (ở lớp 8) - Nêu câu hỏi C5 - Trả lời câu hỏi C5, đưa khái niệm vận - Hướng dẫn vẽ viết công thức tính vận tốc tức thời tốc tức thời theo độ dời - Vẽ hình 2.4 - Nhấn mạnh: véctơ vận tốc - Hiểu ý nghĩa vận tốc tức thời Hoạt động ( phút): Vận dụng, củng cố Hoạt động học sinh Sự trợ giúp giáo viên - Thảo luận nhóm trả lời câu hỏi trắc - Yêu cầu: Nêu câu hỏi Nhận xét câu trả lời nghiệm theo nội dung câu 1, (SGK); nhóm tập 1, (SGK) - Làm việc nhân giải tập (SGK) - Yêu cầu: học sinh trình bày đáp án - Ghi nhận kiến thức: độ dời, vận tốc trung bình, vận tốc tức thời - So sánh quãng đường với độ dời; tốc độ với vận tốc | Tiết VẬN TỐC TRONG CHUYỂN ĐỘNG THẲNG NGUYỄN THẾ THÀNH Septemb er 9, 2011 - Trình bày cách vẽ, biểu diễn vận tốc - Nhận xét, đánh giá kết dạy Hoạt động 5( phút): Hướng dẫn nhà Hoạt động học sinh Sự trợ giúp giáo viên - Ghi câu hỏi tập nhà - Nêu câu hỏi tập nhà - Những chuẩn bị cho sau - Yêu cầu: HS chuẩn bị sau IV RÚT KINH NGHIỆM ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Ngày soạn: ……/………/……… Ngày dạy: ……/………/……… Tiết VẬN TỐC TRONG CHUYỂN ĐỘNG THẲNG CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU (tiết 2) 10 Tiết VẬN TỐC TRONG CHUYỂN ĐỘNG THẲNG | Septemb er 9, 2011 NGUYỄN THẾ THÀNH - Nhận xét câu trả lời bạn - Đánh giá, nhận xét kết làm thực hành Hoạt động ( phút): Hướng dẫn nhà Hoạt động Học sinh Trợ giúp Giáo viên - Ghi kết thí nghiệm, ghi nhớ yêu cầu - Yêu cầu HS nhà viết báo cáo thí GV nghiệm, thong báo thời gian nộp báo cáo - Những chuẩn bị cho sau - Yêu cầu HS chuẩn bị sau IV RÚT KINH NGHIỆM Ngày soạn: ……/………/……… Ngày dạy: ……/………/……… Tiết 81 NGUYÊN LÝ I NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC I MỤC TIÊU 204 Tiết VẬN TỐC TRONG CHUYỂN ĐỘNG THẲNG | TRƯỜNG THPT HIỆP HÒA SỐ Septemb er 9, 2011 1.1 Kiến thức: - Hiểu khái niệm nội năng, nghĩa biết được: +Hệ đứng n có khả sinh cơng có nội +Nội bao gồm dạng lượng bên hệ? +Nội phụ thuộc vàocác thông số trạng thái hệ? - Hiểu nguyên lí I động lực học, biết cách phát biểu ngun lí,biết cách sử dụng phương trình ngun lí 1.2 Kĩ năng: - Giải thích nội biến đổi, biết cách biến đổi nội - Sử dụng nguyên lí I để giải tập 1.3 Thái độ (nếu có): II CHUẨN BỊ 2.1 Giáo viên: - Làm số thí nghiệm biến đổi nội - Một số tập sau học sách tập 2.2 Học sinh: - Ôn lại khái niệm cơng, nhiệt lượng, lượng III TIẾN TRÌNH DẠY, HỌC Hoạt động (.5 phút): kiểm tra cũ Hoạt động Học sinh - Cơ gì? Phát biểu định luật bảo tòan năng? Trợ giúp Giáo viên - Nêu câu hỏi - Nhận xét câu trả lời học sinh Hoạt động ( phút): Nội cách biến đổi nội Hoạt động Học sinh - Quan sát rút nhận xét - Nêu nội phụ thuộc vào t V - Tìm cách biến đổi nội nêu Trợ giúp Giáo viên - Yêu cầu học sinh quan sát thí nghiệm - Yêu cầu học sinh tìm cách làm biến đổi nội cho ví dụ | Tiết VẬN TỐC TRONG CHUYỂN ĐỘNG THẲNG 205 Septemb er 9, 2011 NGUYỄN THẾ THÀNH ví dụ - Tìm quan hệ nhiệt lượng công - Nêu 1J = 0,24 cal ; 1cal = 4,19 J Hoạt động ( phút): Nguyên lí I nhiệt lượng động lực học Hoạt động Học sinh Trợ giúp Giáo viên - Đọc sgk phần 3, tìm hiểu ngun lí I - Cho học sinh đọc sgk phần 3, tìm hiểu nhiệt lượng học Ghi nhận cơng thức U = Q ngun lí I +A - Hướng dẫn học sinh tìm biểu thức nguyên lí phát biểu nguyên lý - Phát biểu nguyên lí I Hoạt động ( phút): Vận dụng củng cố Hoạt động Học sinh Trợ giúp Giáo viên - Trả lời câu hỏi sau học - Yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi - Làm tập trang 291 - Hướng dẫn hoc sinh làm tập Hoạt động ( phút): Hướng dẫn nhà Hoạt động Học sinh - Ghi câu hỏi tập nhà - Chuẩn bị cho học sau Trợ giúp Giáo viên - Nêu câu hỏi tập nhà - Yêu vầu học sinh chuẩn bị cho học sau IV RÚT KINH NGHIỆM Ngày soạn: ……/………/……… Ngày dạy: ……/………/……… Tiết 82 ÁP DỤNG NGUYÊN LÝ I NĐLH (Tiết 1) I MỤC TIÊU 1.1 Kiến thức: 206 Tiết VẬN TỐC TRONG CHUYỂN ĐỘNG THẲNG | TRƯỜNG THPT HIỆP HÒA SỐ Septemb er 9, 2011 - Hiểu nội khí lí tưởng bao gồm tổng động chuyển động nhiệt phân tử có khí Như khí lí tưởng phụ thuộc vào nhiệt độ khí 1.2 Kĩ năng: - Đóan biết cơng mà khí thực q trình qua diện tích đồ thị p – V ứng với q trình 1.3 Thái độ (nếu có): II CHUẨN BỊ 2.1 Giáo viên: - Bảng tổng hợp hệ thức tính cơng, nhiệt lượng biến thiên nội số q trình khí lí tưởng.(chú ý: nhiệt dung riêng có giá trị khác tùy theo q trình đẳng tích hay đẳng áp) 2.2 Học sinh: - Ơn lại cáccơng thức tính cơng nhiệt lượng III TIẾN TRÌNH DẠY, HỌC Hoạt động ( phút): Kiểm tra cũ Hoạt động Học sinh - Nội gì?Phát biểu nguyên lý I NĐLH - Nhận xét câu trả lời bạn Trợ giúp Giáo viên - Nêu câu hỏi nội năng, nguyên lí I HĐLH - Yêu cầu học sinh trả lời - Nhận xét câu trả lời Hoạt động ( phút): Nội khí lí tưởng Hoạt động Học sinh - Nêu khái niệm khí lí tưởng - Nội phụ thuộc yếu tố nào? -Đọc tìm cơng thức tính cơng - Đọc sgk Trợ giúp Giáo viên - Yêu cầu học sinh nêu lại khái niệm khí lí tưởng - Yêu cầu học sinh tìm nội khí lí tưởng bao gồm - u cầu học sinh đọc phần 1b) tìm cơng - Tìm cơng thức tính cơng đồ khí lí tưởng thị - Yêu cầu học sinh đọc phần 1b) tìm cơng | Tiết VẬN TỐC TRONG CHUYỂN ĐỘNG THẲNG 207 Septemb er 9, 2011 NGUYỄN THẾ THÀNH biểu thị công đồ th ị p-V RÚT KINH NGHIỆM Ngày soạn: ……/………/……… Ngày dạy: ……/………/……… Tiết 83 ÁP DỤNG NGUYÊN LÝ I NĐLH (Tiế 2) I MỤC TIÊU - Biết công thức tính cơng khí lí tưởng 1.2 Kĩ năng: 208 Tiết VẬN TỐC TRONG CHUYỂN ĐỘNG THẲNG | TRƯỜNG THPT HIỆP HÒA SỐ Septemb er 9, 2011 - Biết tính cơng mà khí thực hiện, tính nhiệt lượng trao đổi tính độ biến thiên nội số q trình khí lí tưởng 1.3 Thái độ (nếu có): II CHUẨN BỊ 2.1 Giáo viên: - Bảng tổng hợp hệ thức tính cơng, nhiệt lượng biến thiên nội số trình khí lí tưởng.(chú ý: nhiệt dung riêng có giá trị khác tùy theo q trình đẳng tích hay đẳng áp) - Một số tập sau sách tập 2.2 Học sinh: - Ôn lại cáccơng thức tính cơng nhiệt lượng III TIẾN TRÌNH DẠY, HỌC Hoạt động ( phút): Áp dụng ngun lí INĐLH cho q trình Hoạt động Học sinh - Đọc rút nhận xét A = 0; Q = U - Đọc rút nhận xét A = pV; Q= U+A - Đọc rút nhận xét Q = -A; U = - Đọc rút nhận xét Q = -A; U = A có Trợ giúp Giáo viên - Yêu cầu học sinh đọc phần 2a) rút kết luận q trình đẳng tích - u cầu học sinh đọc phần 2b) rút kết luận trình đẳng áp - Yêu cầu học sinh đọc phần 2c) rút kết luận trình đẳng nhi ệt - Yêu cầu học sinh đọc phần 2d) rút kết luận chu trình Hoạt động ( phút): Vận dụng, củng cố Hoạt động Học sinh - Trả lời câu hỏi trắc nghiệm theo nội dung câu 1- sgk Trợ giúp Giáo viên - Yêu cầu học sinh làm tập vận dụng phần 3, trả lời câu hỏi trắc nghiệm - Làm tập phần sgk - Nhận xét làm học sinh - Trình bày đáp án - Đánh giá, nhận xét kết dạy Hoạt động ( phút): Hướng dẫn nhà | Tiết VẬN TỐC TRONG CHUYỂN ĐỘNG THẲNG 209 Septemb er 9, 2011 NGUYỄN THẾ THÀNH Hoạt động Học sinh Trợ giúp Giáo viên - Ghi câu hỏi tập nhà - Nêu câu hỏi tập nhà - Chuẩn bị cho sau - Yêu cầu học sinh chuẩn bị sau IV RÚT KINH NGHIỆM Ngày soạn: ……/………/……… Ngày dạy: ……/………/……… Tiết 84 NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỘNG CƠ NHIỆT I MỤC TIÊU 1.1 Kiến thức: - Biết nguyên tắc hoạt động động nhiệt máy lạnh; biết nguồn nóng, nguồn lạnh, tác nhân phận phát động, sinh công hay nhận vào số máy bay gặp thự tế 1.2 Kĩ năng: 210 Tiết VẬN TỐC TRONG CHUYỂN ĐỘNG THẲNG | TRƯỜNG THPT HIỆP HÒA SỐ Septemb er 9, 2011 - Nhận biết phân biệt nguồn nóng, nguồn lạnh, tác nhân phận phát động,sinh công hay nhận vào số máy bay gặp thực tế 1.3 Thái độ (nếu có): II CHUẨN BỊ 2.1 Giáo viên: - Một số hình vẽ sgk - Một số máy nhiệt thực tế 2.2 Học sinh: - Ôn lại kiến thức động nhiệt lớp III TIẾN TRÌNH DẠY, HỌC Hoạt động ( phút): Kiểm tra cũ Hoạt động Học sinh - Áp dụng ngun lí I NĐLH cho đẳng q trình ? Trợ giúp Giáo viên - Nêu câu hỏi áp dụng nguyên lí I cho khí lí tưởng - Yêu cầu học sinh trả lời - Nhận xét câu trả lời Hoạt động ( phút): Động nhiệt Hoạt động Học sinh - Đọc phần 1a) - Trả lời nguyên tắc Trợ giúp Giáo viên - Yêu cầu học sinh làm phần 1a) tìm hi ểu nguyên tắc hoạt động động nhiệt - Đọc phần 1b) - Học sinh nêu nguyên tắc chung - Trả lời hiệu suất - Nhận xét rút nguyên tắc - Nhận xét câu trả lời bạn - Yêu cầu học sinh làm phần 1b)tìm hiểu hiệu suất động nhiệt - Học sinh nêu cơng thức tính hiệu suất - Nhận xét rút công thức Hoạt động ( phút): Máy lạnh | Tiết VẬN TỐC TRONG CHUYỂN ĐỘNG THẲNG 211 Septemb er 9, 2011 NGUYỄN THẾ THÀNH Hoạt động Học sinh - Đọc phần 2a) Trợ giúp Giáo viên - Yêu cầu học sinh làm phần 2a) tìm hi ểu nguyên tắc hoạt động máy lạnh - Trả lời nguyên tắc - Nhận xét câu trả lời bạn - Học sinh nêu nguyên tắc chung - Đọc phần 2b) - Nhận xét rút nguyên tắc - Trả lời hiệu - Nhận xét câu trả lời bạn - Yêu cầu học sinh làm phần 2b)tìm hiểu hiệu suất động nhiệt - Học sinh nêu cơng thức tính hiệu suất - Nhận xét rút công thức IV RÚT KINH NGHIỆM Ngày soạn: ……/………/……… Ngày dạy: ……/………/……… Tiết 85 NGUYÊN LÝ II NĐLH I MỤC TIÊU 1.1 Kiến thức: - Có khái niệm ngun lí II NĐLH, liên quan đến nhiều diễn biến q trình tự nhiên, bổ sung cho ngun lí I NĐLH Học sinh cần ph át biểu nguyên lí II NĐLH 1.2 Kĩ năng: - Nhận biết phân biệt nguồn nóng, nguồn lạnh, tác nhân phận phát động,sinh công hay nhận vào số máy bay gặp thực tế 212 Tiết VẬN TỐC TRONG CHUYỂN ĐỘNG THẲNG | TRƯỜNG THPT HIỆP HÒA SỐ Septemb er 9, 2011 1.3 Thái độ (nếu có): II CHUẨN BỊ 2.1 Giáo viên: - Một số hình vẽ sgk - Một số máy nhiệt thực tế 2.2 Học sinh: - Ôn lại kiến thức động nhiệt lớp III TIẾN TRÌNH DẠY, HỌC Hoạt động ( phút): Nguyên lí II NĐLH, hiệu suất cực đại máy nhiệt Hoạt động Học sinh - Đọc phần - Phát biểu nguyên lí II Trợ giúp Giáo viên - Yêu cầu học sinh đọc phần 3, tìm hiểu nguyên lí II NĐLH - Yêu cầu học sinh phát biểu nguyên lí II - Đọc phần - Trình bày câu trả lời - Nhận xét câu trả lời bạn - Yêu cầu học sinh đọc phần Tìm hiệu suất cực đại hiệu - Nhận xét câu trả lời học sinh Hoạt động ( phút): Vận dụng củng cố Hoạt động Học sinh - Trả lời câu hỏi - Nhận xét câu trả lời bạn - Ghi nhận kiến thức: nguyên lí II NĐLH Trợ giúp Giáo viên - Yêu cầu học sinh làm câu hỏi sau học - Nhận xét làm học sinh - Đánh giá, nhận xét kết dạy Hoạt động ( phút): Hướng dẫn nhà Hoạt động Học sinh Trợ giúp Giáo viên - Ghi câu hỏi tập nhà - Nêu câu hỏi tập nhà - Chuẩn bị cho sau - Yêu cầu học sinh chuẩn bị sau IV RÚT KINH NGHIỆM | Tiết VẬN TỐC TRONG CHUYỂN ĐỘNG THẲNG 213 Septemb er 9, 2011 NGUYỄN THẾ THÀNH Ngày soạn: ……/………/……… Ngày dạy: ……/………/……… Tiết 86 BÀI TẬP I MỤC TIÊU Kiến thức - Củng cố lại kiến thức Nhiệt động lực học - Vận dụng để giải tượng nhiệt, toán nhiệt Kỹ - Vận dụng ngun lý I NĐLH, cơng thức tính hiệu suất động nhiệt, hiệu máy thu - Áp dụng thành thạo phương trình trạng thái trình II CHUẨN BỊ Giáo viên - Chuẩn bị số tập SGK SBT Học sinh - Ơn lại tồn kiến thức chương VIII phương trình trạng thái khí lý tưởng III TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động (………phút) : BÀI TẬP (BÀI 2/291, SGK) 214 Tiết VẬN TỐC TRONG CHUYỂN ĐỘNG THẲNG | TRƯỜNG THPT HIỆP HÒA SỐ Hoạt động GV - u cầu HS nêu cơng thức tính nhiệt lượng nhận vào hay tỏa - Yêu cầu HS tóm tắt toán Septemb er 9, 2011 Hoạt động dự kiến HS Q = mct * Tóm tắt m1 = 100g = 0,1kg m2 = 300g = 0,3kg t1 = 20oC m3 = 75g = 0,075kg t2 = 100oC c1 = 880 J/kg.K c2 = 380 J/kg.K c3 = 4,19.103 J/kg.K Tìm nhiệt độ cân cốc nước tcb Hoạt động (………phút) : BÀI TẬP (BÀI 4/299, SGK) Hoạt động GV - Gọi HS lên bảng tự tóm tắt giải tốn Hoạt động dự kiến HS * Tóm tắt n = 2,5 mol T1 = 300K, p1 , V1 T2 , p2 = p1 , V2 = 1,5.V1 Q = 11,04kJ = 11040J Tìm cơng mà khí thực độ tăng nội Hoạt động (………phút) : BÀI TẬP (BÀI 5/307, SGK) Hoạt động GV - Gọi HS lên bảng tự tóm tắt giải tốn Hoạt động dự kiến HS * Tóm tắt H = ½ Hmax | Tiết VẬN TỐC TRONG CHUYỂN ĐỘNG THẲNG 215 Septemb er 9, 2011 NGUYỄN THẾ THÀNH T1 = 227 + 273 = 500K T2 = 77 + 273 = 350K t = 1h = 3600s m = 700 kg q = 31.106 J/kg Tính cơng suất máy nước IV CỦNG CỐ : ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… Ngày soạn: ……/………/……… Ngày dạy: ……/………/……… Tiết 88 KIỂM TRA HỌC KỲ II I TRẮC NGHIỆM (5 điểm)  Câu Chất điểm M chuyển động không vận tốc đầu tác dụng lực F Động lượng chất điểm thời điểm t là:   P Fmt A   P Ft B   Ft P m C   P Fm D Câu Phát biểu sau SAI: A Động lượng đại lượng vectơ B Xung lực đại lượng vectơ C Động lượng tỉ lệ với khối lượng vật D Động lượng vật chuyển động tròn khơng đổi 216 Tiết VẬN TỐC TRONG CHUYỂN ĐỘNG THẲNG | TRƯỜNG THPT HIỆP HÒA SỐ Septemb er 9, 2011 Câu Viên bi A có khối lượng m1= 60g chuyển động với vận tốc v1 = 5m/s va chạm vào viên bi  V B có khối lượng m2 = 40g chuyển động ngược chiều với vận tốc Sau va chạm, hai viên bi đứng yên Vận tốc viên bi B là: 10 v2  m / s A B v 7,5m / s C v2  25 m/s D v 12,5m / s Câu Ở 70C áp suất khối khí 0,897 atm Khi áp suất khối khí tăng đến 1,75 atm nhiệt độ khối khí bao nhiêu, coi thể tích khí khơng đổi: A 2730C B 2730K C 2800C D 2800K Câu Công suất xác định bằng: A Tích cơng thời gian thực cơng B Công thực đơn vị thời gian C Công thực đươc đơn vị chiều dài D Giá trị công thực Câu Một cần cẩu nâng vật khối lượng Lấy g = 9,8m/s Lực nâng cần cẩu phải để vật có gia tốc khơng đổi 0,5m/s2: A 52600N B 51500N C 75000N D 63400N Câu Từ mặt đất, vật ném lên thẳng đứng với vận tốc ban đầu v = 10m/s Bỏ qua sức cản khơng khí Cho g = 10m/s Vị trí cao mà vật lên cách mặt đất khoảng : A 10m B 20m C 15m D 5m Câu Nếu khối lượng vật giảm lần vận tốc tăng lên lần, động vật sẽ: A Tăng lần B Không đổi C Giảm lần D Giảm lần Câu Một lò xo bị giãn 4cm, đàn hồi 0,2 J Độ cứng lò xo là: A 0,025 N/cm B 250 N/m C 125 N/m D 10N/m Câu 10 Một vật nhỏ ném lên từ điểm M phía mặt đất; vật lên tới điểm N dừng rơi xuống Bỏ qua sức cản khơng khí Trong trình MN? A Thế giảm B Cơ cực đại N C Cơ không đổi D Động tăng II TỰ LUẬN (5 điểm) Bài (2 điểm) Một chất khí lí tưởng ban đầu trạng thái có thơng số trạng thái là: Thực trình biến đổi đẳng áp đến trạng thái có Sau tiếp tục nén khí đẳng nhiệt đến trạng thái có Hãy tìm thơng số trạng thái lại trạng thái Bài (2 điểm) Một vật có khối lượng m=1kg thả rơi tự không vận tốc đầu từ độ cao h = 20 m nơi có gia tốc rơi tự Bỏ qua lực cản không khí Hãy tính: | Tiết VẬN TỐC TRONG CHUYỂN ĐỘNG THẲNG 217 Septemb er 9, 2011 NGUYỄN THẾ THÀNH a Cơ vị trí thả vật b Vận tốc vật trước chạm đất c Vận tốc ví trí vật có động Coi lực cản khơng khí suốt q trình vật rơi đáng kể có giá trị trung bình Hãy tìm vận tốc vật trước vật chạm đất Bài (1 điểm) Một tên lửa có khối lượng m = 500 kg chuyển động với vận tốc 200 m/s tách làm phần Phần bị tháo rời khối lượng 200 kg sau chuyển động phía sau với vận tốc 100 m/s so với phần lại Tìm vận tốc phần -HẾT (Học sinh không sử dụng tài liệu) 218 Tiết VẬN TỐC TRONG CHUYỂN ĐỘNG THẲNG | ... thời gian dùng đồng hồ nào? - Cách chọn mốt (gốc) thời gian - Biểu diễn trục số - Giới thiệu cách đo thời gian, đơn vị - Hướng dẫn cách biểu diễn, cách tính thời gian - Khai thác ưưý nghĩa bảng... kéo theo băng giấy - Lặp lại thí nghiệm vài lần - Quan sát HS làm thí nghiệm - Quan sát thu thập kết băng giấy - Điều chỉnh sai lệch thí nghiệm - Lập bảng số liệu: bảng (SGK) - Thu thập kết đo... ỨNG DỤNG CỦA ĐỊNH LUẬT BÉC-NU-LI 159 Tiết 62 THUYẾT ĐỘNG HỌC PHÂN TỬ CHẤT KHÍ 162 Tiết 63 ĐỊNH LUẬT BÔI-LƠ - MA-RI-ỐT 164 Tiết 64 ĐỊNH LUẬT SÁC-LƠ NHIỆT ĐỘ TUYỆT ĐỐI
- Xem thêm -

Xem thêm: GIAO AN 10 NANG CAO DANG DUNG, GIAO AN 10 NANG CAO DANG DUNG, Tiết 1. CHUYỂN ĐỘNG CƠ, Tiết 3. VẬN TỐC TRONG CHUYỂN ĐỘNG THẲNG, Tiết 5. KHẢO SÁT THỰC NGHIỆM CHUYỂN ĐỘNG THẲNG, Tiết 6. CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU, Tiết 7. PHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU, Tiết 9. SỰ RƠI TỰ DO, Tiết 10. BÀI TẬP VỀ CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU, Tiết 11. CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU, Tiết 12. GIA TỐC TRONG CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU, Tiết 13. TÍNH TƯƠNG ĐỐI CỦA CHUYỂN ĐỘNG, Tiết 16. THỰC HÀNH: XÁC ĐỊNH GIA TỐC RƠI TỰ DO (tiết 1), Tiết 17. THỰC HÀNH: XÁC ĐỊNH GIA TỐC RƠI TỰ DO (tiết 2), Tiết 18. KIỂM TRA 1 TIẾT, Tiết 20. ĐỊNH LUẬT I NIU-TƠN, Tiết 21. ĐỊNH LUẬT II NIU-TƠN, Tiết 22. ĐỊNH LUẬT III NIU -TƠN, Tiết 23. LỰC HẤP DẪN, Tiết 24. CHUYỂN ĐỘNG CỦA MỘT VẬT BỊ NÉM, Tiết 26. LỰC ĐÀN HỒI, Tiết 28. LUYỆN TẬP, Tiết 30. LỰC HƯỚNG TÂM VÀ LỰC QUÁN TÍNH LI TÂM, Tiết 34. THỰC HÀNH: XÁC ĐỊNH HỆ SỐ MA SÁT (Tiết 1), Tiết 35. THỰC HÀNH: XÁC ĐỊNH HỆ SỐ MA SÁT (Tiết 2), Tiết 37. CÂN BẰNG CỦA VẬT RẮN, Tiết 38. CÂN BẰNG CỦA VẬT RẮN, Tiết 40. QUY TẮC HỢP LỰC SONG SONG., Tiết 41. MÔ MEN CỦA LỰC., Tiết 45. ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG, Tiết 46. CHUYỂN ĐỘNG BẰNG PHẢN LỰC, Tiết 48. LUYỆN TẬP, Tiết 58. CÁC ĐỊNH LUẬT KÊ-PLE., Tiết 60. SỰ CHẢY THÀNH DÒNG CỦA CHẤT LỎNG, CHẤT KHÍ., Tiết 61. ỨNG DỤNG CỦA ĐỊNH LUẬT BÉC-NU-LI, Tiết 65. PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI CỦA KHÍ LÍ TƯỞNG., Tiêt 69. KIỂM TRA 1 TIẾT, Tiết 70. CHẤT RẮN, Tiết 71. BIẾN DẠNG CƠ CỦA VẬT RẮN, Tiêt 72. SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA VẬT RẮN, Tiêt 73. CHẤT LỎNG., Tiêt 74. HIỆN TƯỢNG DÍNH ƯỚT VÀ KHÔNG DÍNH ƯỚT., Tiết 75. SỰ CHUYỂN THỂ. SỰ NÓNG CHẢY VÀ ĐÔNG ĐẶC, Tiết 76. SỰ HOÁ HƠI VÀ SỰ NGƯNG TỤ (Tiết 1)

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay