GIAO AN 10 CO BAN DANG DUNG

136 21 0
  • Loading ...
1/136 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 10:54

Giáo án Vật lí 10 cơ bản, hay, soạn chuẩn, cả năm theo chương trình giảm tải. Chỉ việc in ra và dùng. Định dạng file word dể chỉnh sửa, thêm bớt theo ý của mình.Giáo án 10 cơ bản hay, chuẩn.Phù hợp chương trình mới. TRƯỜNG THPT HIỆP HỊA SỐ PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH VẬT LÍ 10 BẢN | Tiết 8: CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU NGUYỄN THẾ THÀNH PHẦN HỌC Chương I ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM Tiết 1: CHUYỂN ĐỘNG HỌC I MỤC TIÊU Kiến thức: Tiết 8: CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU | TRƯỜNG THPT HIỆP HỊA SỐ - Trình bày khái niệm: chuyển động,quỹ đạo chuyển động - Nêu ví dụ cụ thể về: chất điểm,vật làm mốc,mốc thời gian - Phân biệt hệ toạ độ hệ quy chiếu - Phân biệt thời điểm thời gian(khoảng thời gian) Kĩ năng: - Trình bày cách xác định vị trí chất điểm đường cong mặt phẳng - Giải toán đổi mốc thời gian II CHUẨN BỊ Giáo viên: - Xem SGK Vật lí để biết HS học THCS - Chuẩn bị số ví dụ thự tế xác định vị trí điểm HS thảo luận Ví dụ: Hãy tìm cách hướng dẫn khách du lịch vị trí địa danh địa phương Học sinh: - Ôn lại phần học lớp - Đọc trước khố III TIẾN TRÌNH DẠY- HỌC Hoạt động (5 phút): Ôn tập kiến thức chuyển động học HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN - Nhắc lại kiến thức cũ về: Chuyển động - Đặt câu hỏi trợ giúp HS ôn lại kiến thức học, vật làm mốc chuyển động học - Gợi ý cách nhận biết vật chuyển động Hoạt động (20 phút): Ghi nhận khái niệm: chất điểm, quỹ đạo, chuyển động HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN - Ghi nhận khái niệm chất điểm - Nêu phân tích khái niệm chất điểm - Trả lời C1 - Yêu cầu trả lời C1 - Ghi nhận khái niệm: chuyển động học, Nêu phân tích khái niệm: chuyển động quỹ đạo cơ, quỹ đạo - Lấy ví dụ dạng quỹ đạo thực tế - Yêu cầu lấy ví dụ chuyển động dạng quỹ đạo khác thực tế Hoạt động (15 phút): Tìm hiểu cách khảo sát chuyển động | Tiết 8: CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU NGUYỄN THẾ THÀNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Quan sát hình 1, vật làm mốc TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN - Yêu cầu vật làm mốc hình 1 - Nêu phân tích cách xác định vị trí vật quỹ đạo không gian - Ghi nhận cách xác định vị trí vật vật làm mốc hệ toạ độ vận dụng trả lời C2, C3 - Lấy ví dụ phân biệt : thời điểm khoảng thời gian - III III để ghi nhận khái niệm: mốc thời gian, thời điểm khoảng thời gian - Nêu phân tích khái niệm hệ quy chiếu - Trả lời C4 Hoạt động (5 phút): Giao nhiệm vụ nhà HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN - Ghi câu hỏi tập nhà - Nêu câu hỏi tập nhà - Ghi chuẩn bị cho sau - Yêu cầu: HS chuẩn bị sau IV RÚT KINH NGHIỆM Tiết 2: CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU I MỤC TIÊU Kiến thức: - Nêu định nghĩa chuyển động thẳng Viết dạng phương trình chuyển độngcủa chuyển động thẳng Kĩ năng: Tiết 8: CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU | TRƯỜNG THPT HIỆP HÒA SỐ - Vận dụng đựoc cơng thức tính đường phương trình chuyển động để giải tập chuyển động thẳng - Vẽ đồ thị toạ độ - thời gian chuyển động thẳng - Thu thập thông tin từ đồ thị như: xác định vị trí thời điểm xuất phát, vị trí thời điểm gặp nhau, thời gian chuyển động - Nhận biết chuyển động thẳng thực tế II CHUẨN BỊ Giáo viên: - Đọc phần tương ứng SGK Vật lí để xem THCS học - Chuẩn bị đồ thị toạ độ Hình 2 SGK phục vụ cho việc trình bày HS GV - Chuẩn bị số tập chuyển động thẳng toạ độ khác nhau(kể đồ thị toạ độ - thời gian lúc vật dừng lại) Học sinh: - Ôn lại kiến thức hệ toạ độ, hệ quy chiếu III TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC Hoạt động ( phút): Ôn tập kiến thức chuyển động thẳng HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN - Nhắc lại cơng thức tính vận tốc quãng - Đặt câu hỏi giúp học sinh ôn lại kiến thức đường học THCS cũ Hoạt động ( phút): Ghi nhận khái niệm: vận tốc trung bình, chuyển động thẳng HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Xác định đường chất điểm: ∆ x = x - x1 - Tính vận tốc trung bình: Vtb = Hoạt động ( TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN - Mô tả thay đổi vị trí chất điểm, yêu cầu HS xác định đường chất điểm - Yêu cầu HS tính vận tốc trung bình Nói rõ ý nghĩa vận tốc trung bình; phân biệt vận tốc trung bình tốc độ trung bình S t - Đưa định nghĩa vận tốc trung bình phút): Xây dựng công thức chuyển động thẳng | Tiết 8: CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU NGUYỄN THẾ THÀNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN - Đọc SGK, lập công thức đường - Yêu cầu xác định đường chuyển chuyển động thẳng động thẳng biết vận tốc - Làm việc nhóm xây dựng phương trình vị - Nêu phân tích tốn xac định vị trí trí chất điểm chất điểm trục toạ độ cho trước - Nêu phân tích khái niệm phương trình chuyển động - Lấy ví dụ trường hợp khác dấu - Giải toán với toạ độ ban đầu x x0 v vận tốc ban đầu v dấu khác Hoạt động ( phút): Tìm hiểu đồ thị toạ độ - thời gian HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN - Làm việc nhóm để vẽ đồ thị toạ độ - thời gian Yêu cầu lập bảng (x, t) vẽ đồ thị - Nhận xét dạng đồ thị chuyển động thẳng Nhận xét kết nhóm Hoạt động ( - Cho học sinh thảo luận phút): Vận dụng, củng cố HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN - Xác định vị trí thời điểm gặp - Hướng dẫn viết phương trình toạ độ hai chất điểm chuyển động trục hai chất điểm hệ toạ độ toạ độ mốc thời gian - Vẽ hình Hoạt động ( - Nhấn mạnh hai chất điểm gặp x1 = x2 hai đồ thị giao phút): Giao nhiệm vụ nhà HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN - Ghi câu hỏi tập nhà - Nêu câu hỏi tập nhà - Ghi chuẩn bị cho sau - Yêu cầu: HS chuẩn bị sau IV RÚT KINH NGHIỆM Tiết 8: CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU | TRƯỜNG THPT HIỆP HÒA SỐ Tiết CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỂU (Tiết 1) I MỤC TIÊU Kiến thức: - Viết biểu thức định nghĩa vẽ vectơ biểu diễn vận tốc tức thời; nêu ý nghĩa đại lượng vật lí biểu thức - Nêu định nghĩa chuyển động thẳng biến đổi đều, nhanh dần đều, chậm dần - Viết phương trình vận tốc chuyển động thẳng nhanh dần đều, chậm dần đều; nêu ý nghĩa đại lượng vật lí phương trình trình bày rõ mối tương quan dấu chiều vận tốc gia tốc chuyển Kĩ năng: Giải tập đơn giản chuyển động thẳng biến đổi II CHUẨN BỊ Giáo viên: Chuẩn bị máy A- tút dụng cụ gồm: + Một máng nghiêng dài chừng m + Một bi đường kính khoảng cm, nhỏ + Một đồng hồ bấm giây ( đồng hồ số ) Học sinh: Ôn lại kiến thức chuển động thẳng III TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC (tiết 1) Hoạt động ( thời phút): Ghi nhận khái niệm: chuyển động thẳng biến đổi, vectơ vận tốc tức HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN - Ghi nhận đại lượng vận tốc tức thời - Nêu phân tích đại lượng vận tốc tức cách biểu diễn vectơ vận tốc tức thời thời vectơ vận tốc tức thời - Trả lời C1, C2 - Nêu phân tích định nghĩa: chuyển động thẳng biến đổi đều, chuyển động thẳng nhanh - Ghi nhận định nghĩa: chuyển động thẳng biến đổi đều, chuyển động thẳng nhanh dần đều, chuyển động thẳng chậm dần dần đều, chuyển động thẳng chậm dần Hoạt động ( phút): Tìm hiểu gia tốc chuyển động thẳng nhanh dần | Tiết 8: CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU NGUYỄN THẾ THÀNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN - Xác định độ biến thiên vận tốc công - Gợi ý chuyển động thẳng nhanh dần thức tính gia tốc chuyển động thẳng vận tốc tăng theo thời gian nhanh dần - Nêu phân tích định nghĩa gia tốc - Ghi nhận đơn vị gia tốc - Chỉ gia tốc đại lượng vectơ - Biểu diễn vectơ gia tốc Hoạt động ( xác định theo độ biến thiênvectơ vận tốc phút): Xây dựng vận dụng công thức chuyển động thẳng nhanh dần HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN - Xây dựng cơng thức tính vận tốc - Nêu phân tích tốn xác định vận tốc chuyển động thăng nhanh dần tính gí tốccủa chuyển động thẳng nhanh dần - Trả lời C3, C4 - Yêu cầu vẽ đồ thị vận tốc thời gian chuyển động thẳng nhanh dần Gợi ý vẽ đồ thị của chuyển động thẳng Hoạt động ( phút) HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN - Ghi câu hỏi tập nhà - Nêu câu hỏi tập nhà - Ghi chuẩn bị bai sau - Yêu cầu: học sinh chuẩn bị sau IV RÚT KINH NGHIỆM Tiết 8: CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU | TRƯỜNG THPT HIỆP HÒA SỐ Tiết 4: CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỂU (Tiết 2) I MỤC TIÊU Kiến thức: - Viết cơng thức tính nêu đặc điểm phương, chiều độ lớn gia tốc chuyển động thẳng nhsnh dần đều, chậm dần - Viết cơng thức tính đường phương trình chuyển động chuyển động thẳng nhsnh dần đều, chậm dần đều; nói dấu đại lượng cơng thức phương trình - Xây dựng cơng thức tính gia tốc theo vận tốc đường chuyển động thẳng biến đổi Kĩ năng: Giải tập đơn giản chuyển động thẳng biến đổi II CHUẨN BỊ Giáo viên: Chuẩn bị máy A- tút dụng cụ gồm: + Một máng nghiêng dài chừng m + Một bi đường kính khoảng cm, nhỏ + Một đồng hồ bấm giây ( đồng hồ số ) Học sinh: Ôn lại kiến thức chuển động thẳng III TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC Hoạt động ( phút): Xây dựng công thức chuyển động thẳng nhanh dần HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN - Xây dựng công thức đường trả lời - Nêu phân tích cơng thức tính vận tốc C5 trung bình chuyển động thẳng nhanh dần - Ghi nhận quan hệ gia tốc, vận tốc đường - Xây dựng phương trình chuyển động - Lưu ý mối quan hệ khơng phụ thuộc thời gian (t) - Gợi ý toạ độ chất điểm: x = x0 + s Hoạt động ( phút): Thí nghiệm tìm hiểu chuyển động thẳng nhanh dần HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN - Xây dựng phương án để xác định - Giới thiệu dụng cụ bi lăn máng nghiêng phải chuyển - Gợi ý chọn x0 = v0 = để phương động thẳng nhanh dần khơng trình chuyển động đơn giản - Ghi lại kết thí nghiệm rút nhận - Tiến hành thí nghiệm xét chuyển động bi | Tiết 8: CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU NGUYỄN THẾ THÀNH Hoạt động ( phút): Xây dựng công thức chuyển động thẳng chậm dần HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN - Xây dựng cơng thức tính gia tốc cách - Gợi ý chuyển động thẳng chậm dần biểu diễn vectơ gia tốc chuyển động vận tốc giảm theo thời gian thẳng chậm dần - Xây dựng cơng thức tích vận tốc vẽ đồ - So sánh đồ thị vận tốc - thời gian thị vận tốc - thời gian chuyển động thẳng nhanh dần chuyển Xây dựng công thức đường phương động thẳng chậm dần trình chuyển động Hoạt động ( phút): Vận dụng, cố HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Trả lời C7, C8 Hoạt động ( TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN - Lưu ý dấu x0, v0 a trường hợp phút): Giao nhiệm vụ nhà HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN - Ghi câu hỏi tập nhà - Nêu câu hỏi tập nhà - Ghi chuẩn bị cho sau - Yêu cầu: HS chuẩn bị sau IV RÚT KINH NGHIỆM 10 Tiết 8: CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU | NGUYỄN THẾ THÀNH mao dẫn Hoạt động ( - Gới thiệu số ứng dụng tượng mao dẫn phút): Giao nhiệm vụ nhà HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN - Ghi câu hỏi tập nhà - Nêu câu hỏi tập nhà - Ghi chuẩn bị cho sau - Yêu cầu: HS chuẩn bị sau IV RÚT KINH NGHIỆM 122 Tiết 8: CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU | TRƯỜNG THPT HIỆP HÒA SỐ Tiết 63: BÀI TẬP I MỤC TIÊU Kiến thức Học sinh nắm vững, hiểu sâu kiến thức tượng bề mặt chất lỏng Kỹ Rèn luyện tư lôgic khả phân tích tượng, diễn giải học sinh Phân biệt, so sánh kn - Biết cách giải toán đơn giản liên quan đến tượng bề mặt chất lỏng II CHUẨN BỊ Giáo viên - Biên soạn câu hỏi dạng trắc nghiệm tập - Câu hỏi liên quan Học sinh Xem lại vấn đề học, làm trước tập nhà III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động (…phút): Lí thuyết HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Sự TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN Viết công thức, trả lời câu hỏi lập luận Nêu câu hỏi 1->19 SGK sao? Hoạt động (…phút): Bài tập 10(trang 202 SGK) HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Sự TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN Tóm tắt đề đưa phương án làm tính u cầu học sinh đọc, tóm tắt phân tốn cụ thể tích đề => đưa phương án làm Hoạt động ( phút): Bài tập 11 (trang 202 SGK) HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Đọc phân tích đề, thảo luận để đưa phương án giải Yêu cầu em lên đại diện trình bày kết Sự TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN HD học sinh từ cơng thức gia tốc để tính gia tốc cần xác định đại lượng nào? Theo đề em biết gì? thể u cầu học sinh tính quãng đường phút cuối? Hoạt động ( phút): Bài 12 (trang 202 SGK) HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Học sinh thảo luận nhóm lên trình bày kết Sự TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN Cho học sinh thảo luận gọi lên bảng làm giáo viên hỏi thêm vấn đề liên quan Hoạt động ( phút): Vận dụng, củng cố | Tiết 8: CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU 123 NGUYỄN THẾ THÀNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH HS ghi nhận phản hồi Sự TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN Nhấn mạnh lại ý chính: cách tính gia tốc, quãng đường Hoạt động ( phút): Hướng dẫn nhà HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Sự TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN - Ghi câu hỏi tập nhà - Nêu câu hỏi tập nhà - Những chuẩn bị cho sau - Yêu cầu: HS chuẩn bị sau IV RÚT KINH NGHIỆM 124 Tiết 8: CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU | TRƯỜNG THPT HIỆP HÒA SỐ Tiết 64: SỰ CHUYỂN THỂ CỦA CÁC CHẤT I MỤC TIÊU Kiến thức: - Định nghĩa nêu đặc điểm nóng chảy đặc Viết cơng thức tính nhiệt nóng chảy vật rắn để giải tập cho - Nêu định nghĩa bay ngưng tụ - Phân biệt khô bão hoà - Định nghĩa nêu đặc điểm sôi Kĩ năng: - Áp dụng công thức tính nhiệt nóng chảy vật rắn để giải tập cho - Giải thích nguyên nhân trạng thái bão hoà dựa trình cân động bay ngưng tụ - Giải thích nguyên nhân trình dựa chuyển động phân tử - Viết áp dụng cơng thức tính nhiệt hoá chất lỏng để giải tập cho - Nêu ứng dụng liên quan đến q trình nóng chảy- đơng đặc, bay hơi- ngưng tụ q trình sơi đời sống kĩ thuật II CHUẨN BỊ Giáo viên: - Bộ thí nghiệm xác định nhiệt độ nóng chảy đông đặc thiếc (dùng nhiệt kế cặp nhiệt), băng phiến hay nước đá (dùng nhiệt kế dầu) - Bộ thí nghiệm chứng minh bay ngưng tụ - Bộ thí nghiệm xác định nhiệt độ nước sôi Học sinh: - Ơn lại ”Sự nóng đơng đặc”, ”Sự bay ngưng tụ”, ”Sự sôi” SGK vật lí - Gợi ý sử dụng CNTT: Mơ trình bay ngưng tụ; trình tạo khơ bão hồ III TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC (tiết 1) Hoạt động ( phút): Thí nghiệm nóng chảy HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Nhớ lại thí nghiệm nóng chảy đông đặc học THCS TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN - Nêu câu hỏi giúp học sinh ôn tập - Quan sát thí nghiệm, đồ thị 38 trả lời - Tiến hành thí nghiệm đun nóng chảy nước C1 đá thiếc - Đọc SGK rút đặc điểm - Lấy ví dụ tương ứng với đặc điểm nóng chảy | Tiết 8: CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU 125 NGUYỄN THẾ THÀNH Hoạt động ( phút): Tìm hiểu khái niệm cơng thức tính nhiệt nóng chảy HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN - Q trình nóng chảy trình thu nhiệt hay toả nhiệt? - Nhận xét trả lời học sinh - Nhận xét yêu tố ảnh hưởng đến độ lớn nhiệt nóng chảy - Giới thiệu khái niệm nhiệt nóng chảy - Giải thích cơng thức 38 - Nhận xét ý nghĩa nhiệt nóng chảy riêng Hoạt động ( phút): Thí nghiệm bay ngưng tụ HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN - Nhớ lại khái niệm bay ngưng - Nêu câu hỏi giúp học sinh ôn tập tụ - Thảo luận để giải thích nguyên nhân bay - Hướng dẫn: Xét phân tử chất lỏng và ngưng tụ phân tử gần bề mặt chất lỏng - Trả lời C2 - Nêu phân tích đặc điểm bay - Trả lời C3 Hoạt động ( ngưng tụ phút): Giao nhiệm vụ nhà HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN - Ghi câu hỏi tập nhà - Nêu câu hỏi tập nhà - Ghi chuẩn bị cho sau - Yêu cầu: HS chuẩn bị sau IV RÚT KINH NGHIỆM 126 Tiết 8: CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU | TRƯỜNG THPT HIỆP HÒA SỐ Tiết 65: SỰ CHUYỂN THỂ CỦA CÁC CHẤT I MỤC TIÊU Kiến thức: - Định nghĩa nêu đặc điểm nóng chảy đặc Viết cơng thức tính nhiệt nóng chảy vật rắn để giải tập cho - Nêu định nghĩa bay ngưng tụ - Phân biệt khô bão hoà - Định nghĩa nêu đặc điểm sôi Kĩ năng: - Áp dụng cơng thức tính nhiệt nóng chảy vật rắn để giải tập cho - Giải thích nguyên nhân trạng thái bão hồ dựa q trình cân động bay ngưng tụ - Giải thích nguyên nhân trình dựa chuyển động phân tử - Viết áp dụng công thức tính nhiệt hố chất lỏng để giải tập cho - Nêu ứng dụng liên quan đến q trình nóng chảy- đơng đặc, bay hơi- ngưng tụ q trình sôi đời sống kĩ thuật II CHUẨN BỊ Giáo viên: - Bộ thí nghiệm xác định nhiệt độ nóng chảy đơng đặc thiếc (dùng nhiệt kế cặp nhiệt), băng phiến hay nước đá (dùng nhiệt kế dầu) - Bộ thí nghiệm chứng minh bay ngưng tụ - Bộ thí nghiệm xác định nhiệt độ nước sôi Học sinh: - Ơn lại ”Sự nóng đông đặc”, ”Sự bay ngưng tụ”, ”Sự sôi” SGK vật lí - Gợi ý sử dụng CNTT: Mơ q trình bay ngưng tụ; q trình tạo khơ bão hồ III TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC Hoạt động ( phút): Tìm hiểu khơ bảo hồ HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN - Thảo luận để giải thích tượng thí - Mơ tả (hoặc mơ phỏng) thí nghiệm hình nghiệm 38 - Nhận xét lượng hai trường - Hướng dẫn: So sánh tốc độ bay hợp ngưng tụ trường hợp - Trả lời C4 - Nêu khái niệm giới thiệu tính chất khơ bảo hồ - Hướng dẫn: Xét số phân tử thể | Tiết 8: CHUYỂN ĐỘNG TRỊN ĐỀU 127 NGUYỄN THẾ THÀNH tích bảo hồ thay đổi Hoạt động 2( phút): Nhận biết sôi HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN - Nhớ lại khái niệm sôi - Nêu câu hỏi để học sinh ôn tập - Phân biệt với bay - Hướng dẫn: So sánh điều kiện xẩy - Trình bày đặc điểm sơi - Nhận xét trình bày học sinh Hoạt động ( phút): Tìm hiểu khái niệm cơng thức tính nhiệt hố HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN - Nhận xét yếu tố ảnh hưởng đến hoá - Nêu phân tích khái niệm cơng thức chất lỏng q trình sơi tính nhiệt hố - Nhận xét ý nghĩa nhiệt hoá riêng Hoạt động ( - Gợi ý, ý nghĩa phút): Vận dụng HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Đọc SGK, tìm hiểu ứng dụng nóng chảy đơng đặc, bay ngưng tụ, sôi - Làm tập 14 trang 202 SGK Hoạt động ( TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN - Lưu ý đặc điểm trình - Hướng dẫn: Xác định rõ trình chuyển thể vật phút): Giao nhiệm vụ nhà HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN - Ghi câu hỏi tập nhà - Nêu câu hỏi tập nhà - Ghi chuẩn bị cho sau - Yêu cầu: HS chuẩn bị sau IV RÚT KINH NGHIỆM 128 Tiết 8: CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU | TRƯỜNG THPT HIỆP HÒA SỐ Tiết 66: ĐỘ ẨM CỦA KHƠNG KHÍ I MỤC TIÊU Kiến thức: - Định nghĩa độ ẩm tuyệt đối độ ẩm cực đại - Định nghĩa độ ẩm tỷ đối - Phân biệt khác độ ẩm nói nêu ý nghĩa chúng Kĩ năng: - Quan sát tượng tự nhiên độ ẩm - So sánh khái niệm II CHUẨN BỊ Giáo viên: - Các loại ẩm kế: ẩm kế tóc, ẩm kế khơ ướt, ẩm kế điểm sương Học sinh: - Ôn lại trạng thái khơ với trạng thái bão hồ III TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC Hoạt động ( phút): Tìm hiểu khái niệm độ ẩm HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN - Ghi nhận khái niêm độ ẩm tuyệt đối, độ - Giới thiệu khái niệm, kí hiệu đơn vị ẩm cực đại độ ẩm tỷ đối độ ẩm tuyệt đối, độ ẩm cực đại độ ẩm tỷ đối - Trả lời C1,C2 Hoạt động ( phút): Tìm hiểu loại ẩm kế HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN - Quan sat tìm hiểu hoạt động loại ẩm kế Hoạt động ( - Giới thiệu loại ẩm kế - Nhận xét kết phút): Tìm hiểu ảnh hưởng của độ ẩm khơng khí HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Lấy ví dụ cách chống ẩm Hoạt động ( TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN - Nêu phân tích ảnh hưởng khơng khí phút): Vận dụng HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Làm tập ví dụ SGK TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN - Hướng dẫn: Xác định độ ẩm cực đại cách tra bảng 39 - Làm tập: 6, SGK Hoạt động ( - Nhận xét kết phút): Giao nhiệm vụ nhà | Tiết 8: CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU 129 NGUYỄN THẾ THÀNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN - Ghi câu hỏi tập nhà - Nêu câu hỏi tập nhà - Ghi chuẩn bị cho sau - Yêu cầu: HS chuẩn bị sau IV RÚT KINH NGHIỆM 130 Tiết 8: CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU | TRƯỜNG THPT HIỆP HÒA SỐ Tiết 67: BÀI TẬP I MỤC TIÊU Kiến thức Học sinh nắm vững, hiểu sâu kiến thức tổng hợp Kỹ Rèn luyện tư lơgic khả phân tích tượng, diễn giải học sinh Phân biệt, so sánh kn - Biết cách giải toán đơn giản II CHUẨN BỊ Giáo viên - Biên soạn câu hỏi dạng trắc nghiệm tập - Câu hỏi liên quan Học sinh Xem lại vấn đề học, làm trước tập nhà III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: hướng dẫn học sinh làm tập sau Đại lượng vectơ độ lớn tích khối lượng vận tốc chuyển động vật gọi là: A lực hướng tâm B Mômen lực C Mômen động lượng D động lượng Đơn vị động lượng là: A N.s B Nm C Nm/s D N/s 16, Động lượng Ơtơ khơng đổi q trình: A Ơtơ tăng tốc B Ơtơ giảm tốc C Ơtơ chuyển động tròn D Ơtơ chuyển động thẳng Động lượng vật đại lượng: A véctơ B vô hướng C không phụ thuộc vào khối lượng vật D không phụ thuộc vào vận tốc vật Một vật khối lượng 1kg rơi tự do, lấy g = 9,8m/s Sau 0,5s kể từ lúc vật rơi độ biến thiên động lượng vật là: A kgm/s B 4,9 kgm/s C 10 kgm/s D 0,5 kgm/s Một viên đạn bay thẳng đứng lên nổ làm mảnh, vận tốc ban đầu mảnh: | Tiết 8: CHUYỂN ĐỘNG TRỊN ĐỀU 131 NGUYỄN THẾ THÀNH A độ lớn B Vng góc với C đồng qui D đồng phẳng Một bóng bay ngang với động lượng đập vng góc vào tường thẳng đứng, P sau bay ngược trở lại với vận tốc Độ biến thiên động lượng vật là: A B C P D − 2P 2P Tổng động lượng hệ bảo toàn theo phương X khi: A hệ lập B hệ gần lập C hệ chuyển động khơnhg ma sát D tổng ngoại lực tác dụng theo phương x Động lượng hệ sau bảo toàn? A Hệ hai vật chuyển động không ma sát mặt phẳng nghiêng B Hệ hai vật chuyển động tương tác với mặt phẳng ngang C A sai, B D A đúng, B sai Viên đạn khối lượng 10g bay với vận tốc 600m/s gặp tường Đạn xuyên qua tường thời gian 1/1000s Sau xuyên qua tường, vận tốc đạn 200m/s Lực cản trung bình tường tác dụng lên viên đạn bằng: A 5000N B 4000N C 6000N D 7000N 10 Phát biểu sau đúng? A Trong hệ kín, vật hệ khơng chuyển động B Trong hệ kín, vật hệ chuyển động gia tốc theo hướng khác C Trong hệ kín, vật hệ chuyển động gia tốc khối tâm hệ đứng yên chuyển động thẳng D Không phảI đáp án 11 Công thức F t = P áp dụng hiệu khi? ∆ ∆ A Ngoại lực tác dụng thời gian ngắn B Khối lượng vật biến thiên C Không xác định nội lực tương tác D Cả ba ý 132 Tiết 8: CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU | TRƯỜNG THPT HIỆP HÒA SỐ 12 Một người khối lượng m = 50kg đứng xe khối lượng 250 kg chuyển động với vận tốc m/s Vận tốc xe người nhảy khỏi xe phía sau với vận tốc 3m/s xe : A 2,6m/s B 3m/s C 2m/s D 3.6m/s 13 Một viên đạn khối lượng m = 20 kg bay thẳng đứng lên cao với vận tốc v = 15m/s nổ thành mảnh Một mảnh khối lượng m1 = kg văng với vận tốc v1 = 26,5 m/s theo hướng lên hợp với phương thẳng đứng góc 45 Vận tốc hướng mảnh thứ so vớ phương thẳng đứng là: A 1,4 m/s 300 B 17,7 m/s 450 C 15,4 m/s 450 D 16,7 m/s 300 14 Chuyển động chuyển động phản lực chuyển động sau? A Bước người B Bóng bay C Người trèo thuyền D Đáp án khác 15 Một bóng m = 0,2 kg đập vng góc vào tường với v1 = 6m/s nảy với v2= 5m/s Lực trung bình tác dụng vào tường 0,1s là: A 18 N B 20 N C 21N D 22 N IV RÚT KINH NGHIỆM | Tiết 8: CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU 133 NGUYỄN THẾ THÀNH Tiết 68- 69: THỰC HÀNH: ĐO HỆ SỐ CĂNG BỀ MẶT CỦA CHẤT LỎNG I MỤC TIÊU Kiến thức: Cách đo lực căng bề mặt nước tác dụng lên vòng kim loại nhúng chạm vào mặt nước, tè xác định hệ số căng bề mặt nước nhiệt độ phòng Kĩ năng: - Biết cách sử dụng thước cặp để đo độ dài chu vi vòng tròn - Biết cách dùng lực kế nhạy (thang đo 0,1N), thao tác khéo léo để đo xác giá trị lực căng tác dụng vào vòng - Tính hệ số căng bề mặt xác định sai số phép đo II CHUẨN BỊ Giáo viên: Cho nhóm học sinh: - Lực kế 0,1N độ xác 0,001N - Vòng kim loại (hoặc vòng nhựa) dây treo - Cốc nhựa đựng chất lỏng (nước sạch) - Giá treo cấu nâng hạ cốc đựng chất lỏng - Thước cặp 0- 150/0,05mm - Giấy lau (mềm) - Kẻ sẩn bảng ghi số liệu theo mẩu 40 SGK vật lí 10 Học sinh: - Báo cáo thí nghiệm, máy tính cá nhân III TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC Hoạt động ( phút): Hồn chỉnh sở lí thuyết phép đo HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Xác định độ lớn lực căng bề mặt từ số lực kế trọng lượng vòng TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN - Mơ tả thí nghiệm hình 40 - Hướng dẫn: Xác định lực tác dụng lên - Viết biểu thức tính hệ số căng mặt ngồi vòng chất lỏng - Hướng dẫn: Đường giới hạn mặt thống chu ngồi vòng Hoạt động ( 134 phút): Hoàn chỉnh phương ấn thí nghiệm Tiết 8: CHUYỂN ĐỘNG TRỊN ĐỀU | TRƯỜNG THPT HIỆP HÒA SỐ HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN - Thảo luận rút đại lượng cần xác - Hướng dẫn: Phương án từ biểu thức tính định hệ số căng mặt ngồi vừa thiết lập - Xây dựng phương án xác định đại lượng Hoạt động ( phút): Tìm hiểu dụng cụ đo HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Quan sát tìm hiểu hoạt động dụng cụ sẵn Hoạt động ( - Nhận xét hoàn chỉnh phương án TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN - Giới thiệu cách sử dụng thước kẹp phút): Tiến hành thí nghiệm HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN - Tiến hành thí nghiệm theo nhóm - Hướng dẫn nhóm - Ghi kết vào bảng 40 40 - Theo dõi học sinh làm thí nghiệm Hoạt động ( phút): Xử lý số liệu HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN - Hoàn thành bảng 40 40 - Hướng dẫn: Nhắc lại cách tính sai số phép đo trực tiếp giám tiếp - Tính sai số phép đo trực tiếp lực căng đường kính - Nhận xét kết - Tính sai số viết kết đo hệ số căng mặt Hoạt động ( phút): Giao nhiệm vụ nhà HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN - Ghi câu hỏi tập nhà - Nêu câu hỏi tập nhà - Ghi chuẩn bị cho sau - Yêu cầu: HS chuẩn bị sau IV RÚT KINH NGHIỆM | Tiết 8: CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU 135 NGUYỄN THẾ THÀNH Tiết 70 KIỂM TRA HỌC KÌ II 136 Tiết 8: CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU | ... GIÁO VIÊN - Dự đoán rơi vật khơng có - Mơ tả thí nghiệm ống Niu- tơn thí ảnh hưởng khơng khí nghiệm Ga- li- lê - Nhận xét cách loại bỏ ảnh hưởng khơng khí thí nghiệm Niu- tơn Ga- li- lê | Tiết... hồ đo thời gian số - Hộp cơng tắc đóng ngắt điện chiều cấp cho nam châm điện đếm thời gian - Nam châm điện N - Cổng quang điện E - TRụ viên bi (bằng thép) làm vật rơi tự - Quả dọi - Giá đỡ thẳng... trung bình chuyển động thẳng nhanh dần - Ghi nhận quan hệ gia tốc, vận tốc đường - Xây dựng phương trình chuyển động - Lưu ý mối quan hệ không phụ thuộc thời gian (t) - Gợi ý toạ độ chất điểm: x
- Xem thêm -

Xem thêm: GIAO AN 10 CO BAN DANG DUNG, GIAO AN 10 CO BAN DANG DUNG, III. TIẾN TRÌNH DẠY- HỌC, Tiết 3. CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỂU (Tiết 1), III. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC, Tiết 15: TỔNG HỢP VÀ PHÂN TÍCH LỰC. CÂN BẰNG LỰC, Tiết 20: LỰC ĐÀN HỒI CỦA LÒ XO. ĐỊNH LUẬT HÚC, Tiết 25. KIỂM TRA 45 PHÚT, Tiết 29: CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT RẮN CHỊU TÁC DỤNG CỦA HAI LỰC VÀ BA LỰC KHÔNG SONG SONG(Tiết 1), Tiết 30: CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ TRỤC QUAY CỐ ĐỊNH. MÔ MEN LỰC, Tiết 35: BÀI TẬP, CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN, Tiết 40: CÔNG. CÔNG SUẤT, Tiết 46: BÀI TẬP, Tiết 49: QUÁ TRÌNH ĐẲNG TÍCH. ĐỊNH LUẬT SÁC- LƠ, Tiết 52 BÀI TẬP, Tiết 53. KIỂM TRA 45 PHÚT, Tiết 67: BÀI TẬP

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay