Từ đồng âm trong tiếng anh

4 11 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 10:54

Từ đồng âm trong tiếng Anh Trang trước Trang sau Bí kíp luyện thi TOEIC: Từ đồng âm trong tiếng AnhTrong tiếng Anh có rất nhiều từ phát âm giống nhua hoặc gần giống nhau nhưng cách viết khác nhau và cả những từ đọc và viết giống nhau nhưng nghĩa lại khác nhau.Các đáp án sai trong bài thi TOEIC có thể sử dụng yếu tố này để gây nhiễu cho thí sinh. Chương này sẽ liệt kê một số từ đồng âm thường gặp trong các bài thi TOEIC.Billed(thanh toán)bɪldBuild(xây dựng)bɪldCopy(phô tô)ka:piCoffee(cà phê)kɔ:fiClose(đóng)kloʊzClothes(quần áo)kloʊzDessert(món tráng miệng)dɪzɜ:rtDesert(sa mạc)dezərtDuck(con vịt)dʌkDock(bến tàu)dɑ:kFile(sắp xếp giấy tờ)fɑɪlPile(chất đống)pɑɪlLater(Sau đó)leɪtərLatter(Ngườivật thứ hai)lɑətɜrLetter(thư)letərLadder(thang)lædərLive(sống)lɪvLeave(dời đi)lɪ:vLunch(bữa trưa)lʌnt∫Launch(Khai trương)lə:nt∫Meet(gặp gỡ)mi:tMeat(thịt)mi:tMetal(kim loại)metlMedal(huy chương)medlNew(mới)nju:Knew(biết)nju:Pass(đi ngang)pæsPath(đường mòn)pæθpɑ:θPrice(giá cả)praɪsPrize(giải thưởng)praɪzSetting(bố trí)setɪƞSitting(ngồi)sɪtɪƞSon(Con trai)sʌnSun(mặt trời)sʌnWall(tường)wɔ:lWorld(thế giới)wɜ:rldWork(làm việc)wɜ:rkWalk(đi bộ)wɔ:kWrite(viết)raɪtRide(lái xe)raɪd Bài tập luyện thi Part 5 TOEICỨng với mỗi bài đọc trong loạt bài Part 5 TOEIC này, mình sẽ cung cấp một bài tập áp dụng giúp bạn ôn luyện luôn phần vừa đọc, từ đó giúp bạn nắm vững hơn phần đã được hướng dẫn.Để làm bài tập áp dụng, mời bạn click chuột vào Bài tập luyện thi TOEIC.Các bài bí kíp luyện thi TOEIC khác:Đảo ngữThức giả địnhSử dụng Tiền tố đoán nghĩa của từTừ đa nghĩa thường gặpThành ngữ Cụm từ thường gặpCác cặp từ dễ gây nhầm lẫnCặp từ dễ gây nhầm lẫn (I)Từ đồng âm thường gặpMột số cặp từ (cụm từ) đồng âmPhân biệt Get HavePhân biệt Job, Work Career Từ đồng âm tiếng Anh Trang trước Trang sau Bí kíp luyện thi TOEIC: Từ đồng âm tiếng Anh Trong tiếng Anh có nhiều từ phát âm giống nhua gần giống cách viết khác từ đọc viết giống nghĩa lại khác Các đáp án sai thi TOEIC sử dụng yếu tố để gây nhiễu cho thí sinh Chương liệt kê số từ đồng âm thường gặp thi TOEIC Billed /bɪld/ (thanh toán) Copy /'ka:pi/ /kloʊz/ /dɪ'zɜ:rt/ Clothes /kloʊz/ Desert /'dezərt/ (sa mạc) /dʌk/ (con vịt) File /'kɔ:fi/ (quần áo) (món tráng miệng) Duck Coffee (cà phê) (đóng) Dessert /bɪld/ (xây dựng) (phơ tơ) Close Build Dock /dɑ:k/ (bến tàu) /fɑɪl/ Pile /pɑɪl/ (sắp xếp giấy tờ) Later (chất đống) /'leɪtər/ (Sau đó) Letter /'letər/ /lɪv/ /lʌnt∫/ /mi:t/ /'metl/ /nju:/ /lə:nt∫/ Meat /mi:t/ Medal /'medl/ Knew /nju:/ (biết) /pæs/ (đi ngang) Price Launch (huy chương) (mới) Pass /lɪ:v/ (thịt) (kim loại) New Leave (Khai trương) (gặp gỡ) Metal /'lædər/ (dời đi) (bữa trưa) Meet Ladder (thang) (sống) Lunch /'lɑətɜr/ (Người/vật thứ hai) (thư) Live Latter Path (đường mòn) /praɪs/ Prize /pỉθ/ /pɑ:θ/ /praɪz/ (giá cả) Setting (giải thưởng) /'setɪƞ/ (bố trí) Son (Con trai) (tường) /sʌn/ World /wɜ:rld/ (thế giới) /wɜ:rk/ (làm việc) Write Sun (mặt trời) /wɔ:l/ Work /'sɪtɪƞ/ (ngồi) /sʌn/ Wall Sitting Walk /'wɔ:k/ (đi bộ) /'raɪt/ (viết) Ride /'raɪd/ (lái xe) Bài tập luyện thi Part TOEIC Ứng với đọc loạt Part TOEIC này, cung cấp tập áp dụng giúp bạn ôn luyện ln phần vừa đọc, từ giúp bạn nắm vững phần hướng dẫn Để làm tập áp dụng, mời bạn click chuột vào Bài tập luyện thi TOEIC Các bí kíp luyện thi TOEIC khác:  Đảo ngữ  Thức giả định  Sử dụng Tiền tố đoán nghĩa từTừ đa nghĩa thường gặp  Thành ngữ & Cụm từ thường gặp  Các cặp từ dễ gây nhầm lẫn  Cặp từ dễ gây nhầm lẫn (I)  Từ đồng âm thường gặp  Một số cặp từ (cụm từ) đồng âm  Phân biệt Get & Have  Phân biệt Job, Work & Career ... đoán nghĩa từ  Từ đa nghĩa thường gặp  Thành ngữ & Cụm từ thường gặp  Các cặp từ dễ gây nhầm lẫn  Cặp từ dễ gây nhầm lẫn (I)  Từ đồng âm thường gặp  Một số cặp từ (cụm từ) đồng âm  Phân... TOEIC Ứng với đọc loạt Part TOEIC này, cung cấp tập áp dụng giúp bạn ơn luyện ln phần vừa đọc, từ giúp bạn nắm vững phần hướng dẫn Để làm tập áp dụng, mời bạn click chuột vào Bài tập luyện thi
- Xem thêm -

Xem thêm: Từ đồng âm trong tiếng anh, Từ đồng âm trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay