Các cặp từ dễ gây nhầm lẫn trong tiếng anh phần 2

4 8 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 10:54

Các cặp từ dễ gây nhầm lẫn trong tiếng Anh (Phần 2) Trang trước Trang sau Bí kíp luyện thi TOEIC: Các cặp từ dễ gây nhầm lẫn vì cấu tạo giống nhauĐó là các cặp từ mà chỉ cần thêm, bớt hoặc biến đổi một chữ cái là chúng ta đã thành một từ còn lại trong cặp. Các cặp từ này gây nhiều nhầm lẫn với một số bạn khi làm bài thi TOEIC.Chương này mình xin liệt kê 10 cặp từ dễ gây nhầm lẫn thường gặp trong các bài thi TOEIC.accept và exceptAccept (v): chấp nhận đồng ýExcept (prep): ngoại trừVí dụ: He told me to sell that house and I accepted.Anh ấy bảo tôi bán ngôi nhà đó đi và tôi đồng ý. We open every day except Sunday.Chúng tôi mởi cửa hằng ngày trừ Chủ nhật.adverse và averseAdverse (adj): bất lợiAverse (adj): chống lại, ghétVí dụ: This drug is known to have adverse side effects.Loại thuốc này được biết đến là có những tác động có hại They were averse to any change affecting their benefits.Họ chống lại bất kỳ sự thay đổi nào ảnh hưởng đến lợi ích của họ affect và effectAffect (v): ảnh hưởng, tác độngEffect (n): hiệu lựcsự ảnh hưởng, sự tác độngVí dụ: Your opinion will not affect my decision.Ý kiến của anh sẽ không ảnh hưởng đến quyết định của tôi. The drug exerts a powerful effect on the sleep routine.Thuốc gây ra những tác động mạnh đến giấc ngủ.apprise và appraiseApprise (v): cho biết, thông báoAppraise (v): đánh giá kiểm traVí dụ: We were fully apprised of the situation.Chúng tôi đã được thông báo đầy đủ về tình hình. She stepped back to appraise her statue.Cô ấy bước lùi lại để kiểm tra lại bức tường của mình.complement và complimentComplement (vn): bổ sungphần bổ sungCompliment (vn): khen ngườilời khenVí dụ: The menu is complemented a good wine list.Thực đơn được bổ sung thêm một loại danh sách các loại rượu ngonShe complimented him on his excellent English.Cô ấy khen anh ta về khả năng tiếng Anh giỏi.defuse và diffuseDefuse (v): xoa dịutháo ngòi nổDiffuse (vadj): truyền bá, khuếch tánVí dụ: The two groups will meet next week to try to defuse the crisis.Hai nhóm sẽ gặp mặt vào tuần sau để cố gắng xoa dịu khủng hoảng Television is a effective means of diffusing knowledge.Ti vi là một phương tiện truyền bá kiến thức hữu hiệu.elicit và illicitElicit (v): khơi gợi (để lấy thông tin).Illicit (adj): bất hợp phápVí dụ: They could elicit no response from her.Họ không thể lấy thêm thông tin nào từ cô ấy. Cocaine has been known as an illicit drug for a long time.Từ lâu cocain đã được biến như một loại thuốc cấm.ensure và insureEnsure (v): đảm bảoInsure (v): bảo hiểmVí dụ: The airline is taking steps to ensure safety on its aircraft.Hãng hàng không đang thực hiện từng bước để đảm bảo sự an toàn cho nhữngchiếc máy bay của mình. The car is insured against fire and theft.Chiếc xe được bảo hiểm chống cháy và trộm cắp.prescribe và proscribePrescribe (v): ra lệnh, truyền lệnhProscribe (v): cấmVí dụ: Penalties for not paying taxes has been prescribed by law.Các hình phạt về việc không nộp thuế được đã quy định bởi pháp luật Membership of any proscribed organization is a serious matter.Việc là thành viên của bất kỳ tổ chức bị cấm nào là một vấn đề rất nghiêm trọngprincipal và principlePrincipal (nadj): quan trọng, thứ yếuhiệu trưởngPrinciple (n): nguyên tắcVí dụ: The principal reason for this omission is lack of time.Nguyên nhân chủ yếu cho sự thiếu sót no do thiếu thời gian. There are three fundamental principles of teamwork.Có ba nguyên tắc cơ bản trong làm việc nhómBài tập luyện thi Part 5 TOEICỨng với mỗi bài đọc trong loạt bài Part 5 TOEIC này, mình sẽ cung cấp một bài tập áp dụng giúp bạn ôn luyện luôn phần vừa đọc, từ đó giúp bạn nắm vững hơn phần đã được hướng dẫn.Để làm bài tập áp dụng, mời bạn click chuột vào Bài tập luyện thi TOEIC.Các bài bí kíp luyện thi TOEIC khác:Đảo ngữ Các cặp từ dễ gây nhầm lẫn tiếng Anh Phần 2) Trang trước Trang sau Bí kíp luyện thi TOEIC: Các cặp từ dễ gây nhầm lẫn cấu tạo giống Đó cặp từ mà cần thêm, bớt biến đổi chữ thành từ lại cặp Các cặp từ gây nhiều nhầm lẫn với số bạn làm thi TOEIC Chương xin liệt kê 10 cặp từ dễ gây nhầm lẫn thường gặp thi TOEIC accept except • Accept (v): chấp nhận đồng ý • Except (prep): ngoại trừ Ví dụ: - He told me to sell that house and I accepted Anh bảo bán ngơi nhà tơi đồng ý - We open every day except Sunday Chúng mởi cửa ngày trừ Chủ nhật adverse averse • Adverse (adj): bất lợi • Averse (adj): chống lại, ghét Ví dụ: - This drug is known to have adverse side effects Loại thuốc biết đến có tác động có hại - They were averse to any change affecting their benefits Họ chống lại thay đổi ảnh hưởng đến lợi ích họ affect effect • Affect (v): ảnh hưởng, tác động • Effect (n): hiệu lực/sự ảnh hưởng, tác động Ví dụ: - Your opinion will not affect my decision Ý kiến anh không ảnh hưởng đến định - The drug exerts a powerful effect on the sleep routine Thuốc gây tác động mạnh đến giấc ngủ apprise appraise • Apprise (v): cho biết, thơng báo • Appraise (v): đánh giá kiểm tra Ví dụ: - We were fully apprised of the situation Chúng tơi thơng báo đầy đủ tình hình - She stepped back to appraise her statue Cơ bước lùi lại để kiểm tra lại tường complement compliment • Complement (v/n): bổ sung/phần bổ sung • Compliment (v/n): khen người/lời khen Ví dụ: - The menu is complemented a good wine list.Thực đơn bổ sung thêm loại danh sách loại rượu ngon She complimented him on his excellent English.Cô khen khả tiếng Anh giỏi defuse diffuse • Defuse (v): xoa dịu/tháo ngòi nổ • Diffuse (v/adj): truyền bá, khuếch tán Ví dụ: - The two groups will meet next week to try to defuse the crisis Hai nhóm gặp mặt vào tuần sau để cố gắng xoa dịu khủng hoảng - Television is a effective means of diffusing knowledge Ti vi phương tiện truyền bá kiến thức hữu hiệu elicit illicit • Elicit (v): khơi gợi (để lấy thơng tin) • Illicit (adj): bất hợp pháp Ví dụ: - They could elicit no response from her Họ lấy thêm thông tin từ cô - Cocaine has been known as an illicit drug for a long time Từ lâu cocain biến loại thuốc cấm ensure insure • Ensure (v): đảm bảo • Insure (v): bảo hiểm Ví dụ: - The airline is taking steps to ensure safety on its aircraft Hãng hàng không thực bước để đảm bảo an tồn cho máy bay - The car is insured against fire and theft Chiếc xe bảo hiểm chống cháy trộm cắp prescribe proscribe • Prescribe (v): lệnh, truyền lệnh • Proscribe (v): cấm Ví dụ: - Penalties for not paying taxes has been prescribed by law Các hình phạt việc không nộp thuế quy định pháp luật - Membership of any proscribed organization is a serious matter Việc thành viên tổ chức bị cấm vấn đề nghiêm trọng principal principle • Principal (n/adj): quan trọng, thứ yếu/hiệu trưởng • Principle (n): nguyên tắc Ví dụ: - The principal reason for this omission is lack of time Nguyên nhân chủ yếu cho thiếu sót no thiếu thời gian - There are three fundamental principles of teamwork Có ba nguyên tắc làm việc nhóm Bài tập luyện thi Part TOEIC Ứng với đọc loạt Part TOEIC này, cung cấp tập áp dụng giúp bạn ôn luyện ln phần vừa đọc, từ giúp bạn nắm vững phần hướng dẫn Để làm tập áp dụng, mời bạn click chuột vào Bài tập luyện thi TOEIC Các bí kíp luyện thi TOEIC khác: • Đảo ngữ ... cung cấp tập áp dụng giúp bạn ôn luyện phần vừa đọc, từ giúp bạn nắm vững phần hướng dẫn Để làm tập áp dụng, mời bạn click chuột vào Bài tập luyện thi TOEIC Các bí kíp luyện thi TOEIC khác: • Đảo... compliment • Complement (v/n): bổ sung /phần bổ sung • Compliment (v/n): khen người/lời khen Ví dụ: - The menu is complemented a good wine list.Thực đơn bổ sung thêm loại danh sách loại rượu ngon She complimented... thêm loại danh sách loại rượu ngon She complimented him on his excellent English.Cô khen khả tiếng Anh giỏi defuse diffuse • Defuse (v): xoa dịu/tháo ngòi nổ • Diffuse (v/adj): truyền bá, khuếch
- Xem thêm -

Xem thêm: Các cặp từ dễ gây nhầm lẫn trong tiếng anh phần 2, Các cặp từ dễ gây nhầm lẫn trong tiếng anh phần 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay