Các cặp từ dễ gây nhầm lẫn trong tiếng anh phần 1

6 4 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 10:53

Các cặp từ dễ gây nhầm lẫn trong tiếng Anh (Phần 1) Trang trước Trang sau Bí kíp luyện thi Part 5 TOEIC: Các cặp từ dễ gây nhầm lẫn trong tiếng Anh (Phần 1)Trong Part 5 TOEIC, khi làm các câu hỏi về hoàn thành câu, chúng ta thường gặp các cặp từ dễ gây nhầm lẫn trong việc xác định ý nghĩa, và do đó gây nên sự lúng túng trong cách sử dụng.Chương này vừa liệt kê một số cặp từ dễ gây nhầm lẫn, vừa nhắc nhở các bạn xem lại vấn đề này trước khi dự thi TOEIC.Trước hết, để phân biệt được các cặp từ, bạn phải phân biệt được từ đó thuộc loại nào ( động từ, danh từ, tính từ hay trạng từ ...). Và bạn cũng nên nhớ rằng một từ thì có thể giữ nhiều chức năng trong câu.Phần dưới đây sẽ liệt kê các cặp từ dễ gây nhầm lẫn trong tiếng Anh:Cặp từ dễ gây nhầm lẫn: advise adviceÝ nghĩa:Advise (V): khuyên bảoAdvice (N): lời khuyênVí dụ: Police are advising people to stay at home.Cảnh sát khuyên mọi người nên ở nhà. Ask your teacher for advice on how to prepare for the exam.Hãy xin cô giáo của bạn lời khuyên nào để chuẩn bị bài kiểm tra. Cặp từ dễ gây nhầm lẫn: among betweenHai từ đều là giới từ chỉ vị trí ở giữa.Tuy nhiên:Between: chỉ vị trí người hay cái gì đó ở giữa hai người hay hai vật thể xác định B is between A and C in the English alphabet.Chữ B nằm giữa chữ A và C trong bảng chữ cái tiếng Anh.Among: chỉ vị trí ở giữa nhiều người hay nhiều vật thể khác nhau I found the letter among his papers.Tôi đã tìm thấy bức thư ở giữa tập giấy tờ của anh ấy.Cặp từ dễ gây nhầm lẫn: as likeHai từ cùng mang nghĩa là như, giống như và có thể được sử dụng như một giới từ, nhưng chúng có một số cách dùng khác nhau:Like: được sử dụng để so sánh giữa người này,vật này với người khác, vật khác Your father looks like Tom Hanks.Bố cậu nhìn giống Tom Hanks Whats the weather like today?Thời tiết hôm nay thế nào.As: được dùng để chỉ một người đã thực sự làm một điều gì đó, một vật đã thực sự được sử dụng theo một cách nào đó. Mary works as a teacher.Mary làm việc như một giáo viên. (Mary thực sự là một giáo viên) Cặp từ dễ gây nhầm lẫn: bring takeCả bring và take đều mang ý nghĩa mang, đưa một người hay một vật di chuyển từ chỗ này đến chỗ khác. Tuy nhiên ý nghĩa của chúng không hoàn toàn giống nhau.Bring: mang,đưa một người hay một vật di chuyển từ khoảng cách xa đến gần người nói She brought a friend to the party.Cô ấy mang theo một người bạn đến buổi tiệc.Take: mang đưa một người hay một vật di chuyển từ khoảng cách gần đến phía xa người nói I forgot to take my bag with me when I got off the bus.Tôi đã quên mang túi theo người khi xuống xe buýt.Cặp từ dễ gây nhầm lẫn: desert dessertdesert và dessert khác nhau hoàn toàn về mặt ý nghĩa tuy nhiên do sự tương đồng trong cách viết mà chúng thường gây nhầm lẫn cho người học.Desert(N):sa mạcDesert (V): từ bỏ,bỏ A desert is a large area of land that has very little water and very few plants growing on it.Sa mạc là một vùng đất ít nước và thực vật sinh sống ở đó. Large numbers of soldiers deserted as defeat became inevitable.Một số lượng lớn lính đã bỏ trận khi thất bại là điều không thể tránh khỏi.Dessert: món tráng miệng They chose sour cherry cheesecake as a dessert.Họ đã chọn bánh phô mai vị cherry chua làm món tráng miệng.Cặp từ dễ gây nhầm lẫn: farther furtherfarther và further đều là dạng thức so sánh hơn của tính từ far, tuy nhiên giữa chúng vẫn có sự khác biệt nhất định.Farther: xa hơn, thường chỉ khoảng cách về không gian thời gian We had walked farther than I had realized.Chúng tôi đã đi xa hơn tôi nghĩ.Further: sâu hơn,thêm nữa The police decided to investigate further.Cảnh sát quyết định điều tra sâu hơn. If you want to know further information, contact me. Nếu anh muốn biết thêm thông tin, cứ liên lạc với tôi.Cặp từ dễ gây nhầm lẫn: lay lielay và lie có ý nghĩa không giống nhau, nhưng trong quá trình sử dụng chúng ta thường nhầm lẫn giữa dạng quá khứ của lie với động từ lay. Do đó chúng ta cần nắm rõ các dạng thức cũng như ý nghĩa của hai động từ này.Lay (laid – laid): đặt, để She laid the baby down gently on the bed.Cô ấy nhẹ nhàng đặt em bé lên giường. The cat lay on the grass.Con mèo nằm trên bãi cỏ.Lie (lay – lain): nằm, nói dối She lies about her age.Cô ấy nói dối về tuổi của mình.Cặp từ dễ gây nhầm lẫn: lend borrowlend và borrow có ý nghĩa hoàn toàn trái ngược nhau, nhưng trong quá trình làm bài tập, chúng ta vẫn thường lúng túng trước cách sử dụng của chúngLend: cho mượn > lend somebody something lend something to somebody: cho ai mượn cái gì Can you lend me your car this evening? Bạn có thể cho tôi mượn xe vào tối nay không?Borrow: mượn > borrow something from somebodysomething: mượn cái gì đó từ ai Members can borrow up to ten books from the library at any one time.Thành viên có thể mượn 10 quyển sách từ thư viện bất kỳ lúc nào.Cặp từ dễ gây nhầm lẫn: lose looseHai từ này có cách viết tương đối giống nhau và cách phát âm thì hoàn toàn không có sự khác biệt do đó chúng ta thường nhầm lẫn trong việc ghi nhớ ý nghĩa của hai từ này nhưng trên thực tế lose và loose khác nhau hoàn toàn về từ loại và ý nghĩa.Lose (V): đánh mất cái gì đo, thua Some families lost everything in the storm.Một số gia đình đã mất tất cả trong cơn bão. We lost to a stronger team.Chúng tôi thua một đội mạnh hơn.Loose (adj): tháo lỏng, lỏng lẻo It seemed that his belt was very loose around his waist.Có vẻ như thắt lưng của anh ấy khá lỏng so với vòng eo.Cặp từ dễ gây nhầm lẫn: rise raiserise và raise đều là hai động từ mang ý nghĩa là tăng lên, tuy nhiên cặp từ này vẫn có đôi chút khác biệt trong cách dùng.Rise: là một nội động từ, sau nó sẽ không có tân ngữ. The umemployment rate has risen slowly over the last six months.Tỉ lệ thất nghiệp đã tăng chậm trong sáu tháng vừa quaRaise: là một ngoại động từ, đi theo raise luôn cần một tân ngữ. They raised their offer to 500.Họ đã tăng đề nghị lên 500.Bài tập luyện thi Part 5 TOEICỨng với mỗi bài đọc trong loạt bài Part 5 TOEIC này, mình sẽ cung cấp một bài tập áp dụng giúp bạn ôn luyện luôn phần vừa đọc, từ đó giúp bạn nắm vững hơn phần đã được hướng dẫn.Để làm bài tập áp dụng, mời bạn click chuột vào Bài tập luyện thi TOEIC.Các bài bí kíp luyện thi TOEIC khác:Đảo ngữThức giả địnhSử dụng Tiền tố đoán nghĩa của từTừ đa nghĩa thường gặpThành ngữ Cụm từ thường gặpCác cặp từ dễ gây nhầm lẫnCặp từ dễ gây nhầm lẫn (I)Từ đồng âm thường gặpMột số cặp từ (cụm từ) đồng âmPhân biệt Get HavePhân biệt Job, Work Career Các cặp từ dễ gây nhầm lẫn tiếng Anh Phần 1) Trang trước Trang sau Bí kíp luyện thi Part TOEIC: Các cặp từ dễ gây nhầm lẫn tiếng Anh (Phần 1) Trong Part TOEIC, làm câu hỏi hoàn thành câu, thường gặp cặp từ dễ gây nhầm lẫn việc xác định ý nghĩa, gây nên lúng túng cách sử dụng Chương vừa liệt kê số cặp từ dễ gây nhầm lẫn, vừa nhắc nhở bạn xem lại vấn đề trước dự thi TOEIC Trước hết, để phân biệt cặp từ, bạn phải phân biệt từ thuộc loại ( động từ, danh từ, tính từ hay trạng từ ) Và bạn nên nhớ từ giữ nhiều chức câu Phần liệt kê cặp từ dễ gây nhầm lẫn tiếng Anh: Cặp từ dễ gây nhầm lẫn: advise & advice Ý nghĩa:  Advise (V): khuyên bảo  Advice (N): lời khuyên Ví dụ: - Police are advising people to stay at home Cảnh sát khuyên người nên nhà - Ask your teacher for advice on how to prepare for the exam Hãy xin cô giáo bạn lời khuyên để chuẩn bị kiểm tra Cặp từ dễ gây nhầm lẫn: among & between Hai từ giới từ vị trí giữa.Tuy nhiên:  Between: vị trí người hay hai người hay hai vật thể xác định   - B is between A and C in the English alphabet Chữ B nằm chữ A C bảng chữ tiếng Anh  Among: vị trí nhiều người hay nhiều vật thể khác   - I found the letter among his papers Tôi tìm thấy thư tập giấy tờ anh Cặp từ dễ gây nhầm lẫn: as & like Hai từ mang nghĩa như, giống sử dụng giới từ, chúng có số cách dùng khác nhau:  Like: sử dụng để so sánh người này,vật với người khác, vật khác   - Your father looks like Tom Hanks  Bố cậu nhìn giống Tom Hanks   - What's the weather like today? Thời tiết hôm  As: dùng để người thực làm điều đó, vật thực sử dụng theo cách   - Mary works as a teacher Mary làm việc giáo viên (Mary thực giáo viên) Cặp từ dễ gây nhầm lẫn: bring & take Cả bring take mang ý nghĩa mang, đưa người hay vật di chuyển từ chỗ đến chỗ khác Tuy nhiên ý nghĩa chúng khơng hồn tồn giống  Bring: mang,đưa người hay vật di chuyển từ khoảng cách xa đến gần người nói   - She brought a friend to the party Cô mang theo người bạn đến buổi tiệc  Take: mang đưa người hay vật di chuyển từ khoảng cách gần đến phía xa người nói   - I forgot to take my bag with me when I got off the bus Tôi quên mang túi theo người xuống xe buýt Cặp từ dễ gây nhầm lẫn: desert & dessert desert dessert khác hoàn toàn mặt ý nghĩa nhiên tương đồng cách viết mà chúng thường gây nhầm lẫn cho người học  Desert(N):sa mạc Desert (V): từ bỏ,bỏ - A desert is a large area of land that has very little water and very few plants growing on it Sa mạc vùng đất nước thực vật sinh sống - Large numbers of soldiers deserted as defeat became inevitable Một số lượng lớn lính bỏ trận thất bại điều khơng thể tránh khỏi  Dessert: tráng miệng   - They chose sour cherry cheesecake as a dessert Họ chọn bánh phô mai vị cherry chua làm tráng miệng Cặp từ dễ gây nhầm lẫn: farther & further farther further dạng thức so sánh tính từ far, nhiên chúng có khác biệt định  Farther: xa hơn, thường khoảng cách không gian thời gian   - We had walked farther than I had realized Chúng xa nghĩ  Further: sâu hơn,thêm   - The police decided to investigate further  Cảnh sát định điều tra sâu  - If you want to know further information, contact me  Nếu anh muốn biết thêm thông tin, liên lạc với Cặp từ dễ gây nhầm lẫn: lay & lie lay lie có ý nghĩa khơng giống nhau, q trình sử dụng thường nhầm lẫn dạng khứ lie với động từ lay Do cần nắm rõ dạng thức ý nghĩa hai động từ Lay (laid – laid): đặt, để    - She laid the baby down gently on the bed  Cô nhẹ nhàng đặt em bé lên giường  - The cat lay on the grass  Con mèo nằm bãi cỏ Lie (lay – lain): nằm, nói dối   - She lies about her age  Cơ nói dối tuổi Cặp từ dễ gây nhầm lẫn: lend & borrow lend borrow có ý nghĩa hồn tồn trái ngược nhau, trình làm tập, thường lúng túng trước cách sử dụng chúng Lend: cho mượn -> lend somebody something/ lend something to somebody: cho mượn    - Can you lend me your car this evening? Bạn cho tơi mượn xe vào tối không?  Borrow: mượn > borrow something from somebody/something: mượn từ   - Members can borrow up to ten books from the library at any one time  Thành viên mượn 10 sách từ thư viện lúc Cặp từ dễ gây nhầm lẫn: lose & loose Hai từ có cách viết tương đối giống cách phát âm hồn tồn khơng có khác biệt thường nhầm lẫn việc ghi nhớ ý nghĩa hai từ thực tế lose loose khác hoàn toàn từ loại ý nghĩa  Lose (V): đánh đo, thua   - Some families lost everything in the storm  Một số gia đình tất bão   - We lost to a stronger team Chúng thua đội mạnh  Loose (adj): tháo lỏng, lỏng lẻo   - It seemed that his belt was very loose around his waist Có vẻ thắt lưng anh lỏng so với vòng eo Cặp từ dễ gây nhầm lẫn: rise & raise rise raise hai động từ mang ý nghĩa tăng lên, nhiên cặp từ có đơi chút khác biệt cách dùng  Rise: nội động từ, sau khơng có tân ngữ   - The umemployment rate has risen slowly over the last six months Tỉ lệ thất nghiệp tăng chậm sáu tháng vừa qua  Raise: ngoại động từ, theo raise cần tân ngữ   - They raised their offer to $500 Họ tăng đề nghị lên $500 Bài tập luyện thi Part TOEIC Ứng với đọc loạt Part TOEIC này, cung cấp tập áp dụng giúp bạn ôn luyện phần vừa đọc, từ giúp bạn nắm vững phần hướng dẫn Để làm tập áp dụng, mời bạn click chuột vào Bài tập luyện thi TOEIC Các bí kíp luyện thi TOEIC khác:  Đảo ngữ  Thức giả định  Sử dụng Tiền tố đoán nghĩa từTừ đa nghĩa thường gặp  Thành ngữ & Cụm từ thường gặp  Các cặp từ dễ gây nhầm lẫnCặp từ dễ gây nhầm lẫn (I)  Từ đồng âm thường gặp  Một số cặp từ (cụm từ) đồng âm  Phân biệt Get & Have  Phân biệt Job, Work & Career ... tố đoán nghĩa từ  Từ đa nghĩa thường gặp  Thành ngữ & Cụm từ thường gặp  Các cặp từ dễ gây nhầm lẫn  Cặp từ dễ gây nhầm lẫn (I)  Từ đồng âm thường gặp  Một số cặp từ (cụm từ) đồng âm ... somebody/something: mượn từ   - Members can borrow up to ten books from the library at any one time  Thành viên mượn 10 sách từ thư viện lúc Cặp từ dễ gây nhầm lẫn: lose & loose Hai từ có cách viết tương... buýt Cặp từ dễ gây nhầm lẫn: desert & dessert desert dessert khác hoàn toàn mặt ý nghĩa nhiên tương đồng cách viết mà chúng thường gây nhầm lẫn cho người học  Desert(N):sa mạc Desert (V): từ bỏ,bỏ
- Xem thêm -

Xem thêm: Các cặp từ dễ gây nhầm lẫn trong tiếng anh phần 1, Các cặp từ dễ gây nhầm lẫn trong tiếng anh phần 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay