Tiền tố trong tiếng anh

2 4 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 10:51

Tiền tố trong tiếng Anh Trang trước Trang sau Bí kíp luyện thi Part 5 TOEIC: Sử dụng Tiền tố đoán nghĩa của từTrong Part 5 và Part 6 của bài thi TOEIC có nhiều câu hỏi liên quan đến từ vựng.Chắc chắn rằng bạn không thể biết được hết tất cả các từ trong bài thi. Việc sử dụng tiền tố để đoán ý nghĩa của từ là một trong những kỹ năng thiết yếu để hoàn thành những câu hỏi liên quan đến từ vựng.Bảng dưới liệt kê các tiền tố quan trọng và thường xuất hiện trong các bài thi TOEIC. Bạn nên biết ý nghĩa của chúng để có thể đoán được từ đi với tiền tố này.Ngoài ra, nếu bạn cần tham khảo thêm về Tiền tố, mời bạn click chuột vào Tiền tố trong tiếng Anh.Tiền tốÝ nghĩaVí dụDisNonUnIminirilNotDiscontinue, discomfortNonfiction, nonpoliticalUnable, unfastenImpossibe, irregular, illegalCoJoint or togetherCofounder, cooperateSubBelow, underSubsection, substandardInterBetweenInteraction, internationalReAgain or backReview, returnOverToo muchOverwork, overpricedMisBadly or wronglyMislead, misunderstandingBạn có thể tham khảo thêm về Tiền tố ở chương: Tiền tố trong tiếng Anh Bài tập luyện thi Part 5 TOEICỨng với mỗi bài đọc trong loạt bài Part 5 TOEIC này, mình sẽ cung cấp một bài tập áp dụng giúp bạn ôn luyện luôn phần vừa đọc, từ đó giúp bạn nắm vững hơn phần đã được hướng dẫn.Để làm bài tập áp dụng, mời bạn click chuột vào Bài tập luyện thi TOEIC.Các bài bí kíp luyện thi TOEIC khác:Đảo ngữThức giả địnhSử dụng Tiền tố đoán nghĩa của từTừ đa nghĩa thường gặpThành ngữ Cụm từ thường gặpCác cặp từ dễ gây nhầm lẫnCặp từ dễ gây nhầm lẫn (I)Từ đồng âm thường gặpMột số cặp từ (cụm từ) đồng âmPhân biệt Get HavePhân biệt Job, Work CareerPhân biệt At the end In the end Trang trước Trang sau Bài viết liên quan160 bài học ngữ pháp tiếng Anh hay nhất160 bài tập ngữ pháp tiếng Anh hay nhất72 bài ngữ pháp thực hành Tiền tố tiếng Anh Trang trước Trang sau Bí kíp luyện thi Part TOEIC: Sử dụng Tiền tố đoán nghĩa từ Trong Part Part thi TOEIC có nhiều câu hỏi liên quan đến từ vựng.Chắc chắn bạn biết hết tất từ thi Việc sử dụng tiền tố để đoán ý nghĩa từ kỹ thiết yếu để hoàn thành câu hỏi liên quan đến từ vựng Bảng liệt kê tiền tố quan trọng thường xuất thi TOEIC Bạn nên biết ý nghĩa chúng để đốn từ với tiền tố Ngoài ra, bạn cần tham khảo thêm Tiền tố, mời bạn click chuột vào Tiền tố tiếng Anh Tiền tố Dis- Ý nghĩa Not Ví dụ Discontinue, discomfort Non- Non-fiction, non-political Un- Unable, unfasten Im-/in-/ir-/il Impossibe, irregular, illegal Co- Joint or together Co-founder, cooperate Sub- Below, under Subsection, substandard Inter- Between Interaction, international Re- Again or back Review, return Over- Too much Overwork, overpriced Mis- Badly or wrongly Mislead, misunderstanding Bạn tham khảo thêm Tiền tố chương: Tiền tố tiếng Anh Bài tập luyện thi Part TOEIC Ứng với đọc loạt Part TOEIC này, cung cấp tập áp dụng giúp bạn ôn luyện phần vừa đọc, từ giúp bạn nắm vững phần hướng dẫn Để làm tập áp dụng, mời bạn click chuột vào Bài tập luyện thi TOEIC Các bí kíp luyện thi TOEIC khác: • Đảo ngữ • Thức giả định • Sử dụng Tiền tố đốn nghĩa từ • Từ đa nghĩa thường gặp • Thành ngữ & Cụm từ thường gặp • Các cặp từ dễ gây nhầm lẫn • Cặp từ dễ gây nhầm lẫn (I) • Từ đồng âm thường gặp • Một số cặp từ (cụm từ) đồng âm • Phân biệt Get & Have • Phân biệt Job, Work & Career • Phân biệt At the end & In the end Trang trước Trang sau Bài viết liên quan • 160 học ngữ pháp tiếng Anh hay • 160 tập ngữ pháp tiếng Anh hay • 72 ngữ pháp thực hành ... end & In the end Trang trước Trang sau Bài viết liên quan • 160 học ngữ pháp tiếng Anh hay • 160 tập ngữ pháp tiếng Anh hay • 72 ngữ pháp thực hành ... Bài tập luyện thi TOEIC Các bí kíp luyện thi TOEIC khác: • Đảo ngữ • Thức giả định • Sử dụng Tiền tố đốn nghĩa từ • Từ đa nghĩa thường gặp • Thành ngữ & Cụm từ thường gặp • Các cặp từ dễ gây
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiền tố trong tiếng anh, Tiền tố trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay