Từ có nghĩa tương đương because trong tiếng anh

2 11 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 10:48

Từ có nghĩa tương đương Because trong tiếng Anh Trang trước Trang sau Bí kíp luyện thi Part 5 TOEIC: Từ có nghĩa tương đương BecauseTrong bài thi TOEIC, liên từ được sử dụng rất nhiều nhằm tăng hiệu quả truyền đạt ý nghĩa trong câu. Để chỉ nguyên nhân, lý do, không chỉ có từ Because như chúng ta vẫn biết mà còn rất nhiều từ, cụm từ các cũng mang nghĩa tương tự.Phần dưới đây là một số từ và cách sử dụng của chúng:As the of result of + Danh từVing These problems have arisen as the result of your carelessness.Because of + Danh từVing They were upset because of the delay.Due to + Danh từVing (Dùng cho câu mang nghia tiêu cực) The match was postponed due to the heavy rain.As + mệnh đề I will help him as he is my friendFor + mệnh đề I was tired, for I had been forced to bike 20km.On account of + Danh từVing On account of her irresponsibility, she got fired.Since + mệnh đề Since you left him, he was addicted to wine.Thanks to + Danh từVing Thanks to his help, I was able to submit my assignment on time. Bài tập luyện thi Part 5 TOEICỨng với mỗi bài đọc trong loạt bài Part 5 TOEIC này, mình sẽ cung cấp một bài tập áp dụng giúp bạn ôn luyện luôn phần vừa đọc, từ đó giúp bạn nắm vững hơn phần đã được hướng dẫn.Để làm bài tập áp dụng, mời bạn click chuột vào Bài tập luyện thi TOEIC.Các bài bí kíp luyện thi TOEIC khác: Từ nghĩa tương đương Because tiếng Anh Trang trước Trang sau Bí kíp luyện thi Part TOEIC: Từ nghĩa tương đương Because Trong thi TOEIC, liên từ sử dụng nhiều nhằm tăng hiệu truyền đạt ý nghĩa câu Để nguyên nhân, lý do, khơng từ Because biết mà nhiều từ, cụm từ mang nghĩa tương tự Phần số từ cách sử dụng chúng:  As the of result of + Danh từ/V-ing  - These problems have arisen as the result of your carelessness  Because of + Danh từ/V-ing  - They were upset because of the delay  Due to + Danh từ/V-ing (Dùng cho câu mang nghia tiêu cực)  - The match was postponed due to the heavy rain  As + mệnh đề  - I will help him as he is my friend  For + mệnh đề  - I was tired, for I had been forced to bike 20km   On account of + Danh từ/V-ing - On account of her irresponsibility, she got fired  Since + mệnh đề  - Since you left him, he was addicted to wine  Thanks to + Danh từ/V-ing  - Thanks to his help, I was able to submit my assignment on time Bài tập luyện thi Part TOEIC Ứng với đọc loạt Part TOEIC này, cung cấp tập áp dụng giúp bạn ôn luyện phần vừa đọc, từ giúp bạn nắm vững phần hướng dẫn Để làm tập áp dụng, mời bạn click chuột vào Bài tập luyện thi TOEIC Các bí kíp luyện thi TOEIC khác: ... she got fired  Since + mệnh đề  - Since you left him, he was addicted to wine  Thanks to + Danh từ/ V-ing  - Thanks to his help, I was able to submit my assignment on time Bài tập luyện thi... Part TOEIC Ứng với đọc loạt Part TOEIC này, cung cấp tập áp dụng giúp bạn ôn luyện phần vừa đọc, từ giúp bạn nắm vững phần hướng dẫn Để làm tập áp dụng, mời bạn click chuột vào Bài tập luyện thi
- Xem thêm -

Xem thêm: Từ có nghĩa tương đương because trong tiếng anh, Từ có nghĩa tương đương because trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay