Phân biệt used to be used to get used to và become used to trong tiếng anh

2 10 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 10:48

Phân biệt Used to, Be used to, Get used to, Become used to trong tiếng Anh Trang trước Trang sau Bí kíp luyện thi Part 5 TOEIC: Phân biệt Used toBe used toGet used toBecome used toCó nhiều cấu trúc đi với used to nhưng nghĩa của chúng thì khác nhau nên bạn cần biết sự khác nhau của các cụm này để tránh nhầm lẫn trong việc lựa chọn dạng động từ đi sau và không làm thay đổi nghĩa của câu.Used toCấu trúc: S + used to + động từ nguyên thểDiễn tả một việc, thói quen thường xảy ra lặp lại trong quá khứ nhưng không còn đúng hay xảy ra trong hiện tạiThường được sử dụng để diễn tả sự đối lập giữa thói quen trong quá khứ với tình huống hiện tạiVí dụ: I used to go jogging three times a week when I lived in Italy.Be used toCấu trúc: S + be used to + VingDùng để chỉ ra những việc, hoạt động, thói qune đã quen thuộc với một ngườiVí dụ: Sam is used to spending hours in front of the computer every day.GetBecome used toCấu trúc: S +getbecome used to + VingChỉ ra một việc đang trong quá trình trở nên phổ biến, thành một thói quen của một ngườiThường được dùng ở thì hiện tại tiếp diễn Ví dụ: Were not getting used to the weather here. He is becoming used to living in San Francisco.Ngoài ra, nếu bạn cần tham khảo thêm về Used to, mời bạn click chuột vào Used to trong tiếng Anh.Bài tập luyện thi Part 5 TOEICỨng với mỗi bài đọc trong loạt bài Part 5 TOEIC này, mình sẽ cung cấp một bài tập áp dụng giúp bạn ôn luyện luôn phần vừa đọc, từ đó giúp bạn nắm vững hơn phần đã được hướng dẫn.Để làm bài tập áp dụng, mời bạn click chuột vào Bài tập luyện thi TOEIC.Các bài bí kíp luyện thi TOEIC khác:Phân biệt Spend Waste Phân biệt Used to Be used to Get used to Become used to tiếng Anh Trang trước Trang sau Bí kíp luyện thi Part TOEIC: Phân biệt Used to/Be used to/Get used to/Become used to Có nhiều cấu trúc với used to nghĩa chúng khác nên bạn cần biết khác cụm để tránh nhầm lẫn việc lựa chọn dạng động từ sau không làm thay đổi nghĩa câu • Used to Cấu trúc: S + used to + động từ nguyên thể Diễn tả việc, thói quen thường xảy lặp lại q khứ khơng hay xảy o Thường sử dụng để diễn tả đối lập thói quen khứ với tình o Ví dụ: - I used to go jogging three times a week when I lived in Italy • Be used to Cấu trúc: S + be used to + V-ing Dùng để việc, hoạt động, thói qune quen thuộc với người Ví dụ: - Sam is used to spending hours in front of the computer every day • Get/Become used to Cấu trúc: S +get/become used to + V-ing o Chỉ việc trình trở nên phổ biến, thành thói quen người o Thường dùng tiếp diễn Ví dụ: - We're not getting used to the weather here - He is becoming used to living in San Francisco Ngoài ra, bạn cần tham khảo thêm Used to, mời bạn click chuột vào Used to tiếng Anh Bài tập luyện thi Part TOEIC Ứng với đọc loạt Part TOEIC này, cung cấp tập áp dụng giúp bạn ơn luyện ln phần vừa đọc, từ giúp bạn nắm vững phần hướng dẫn Để làm tập áp dụng, mời bạn click chuột vào Bài tập luyện thi TOEIC Các bí kíp luyện thi TOEIC khác: • Phân biệt Spend & Waste ...- He is becoming used to living in San Francisco Ngoài ra, bạn cần tham khảo thêm Used to, mời bạn click chuột vào Used to tiếng Anh Bài tập luyện thi Part TOEIC Ứng với đọc loạt Part TOEIC này,... nắm vững phần hướng dẫn Để làm tập áp dụng, mời bạn click chuột vào Bài tập luyện thi TOEIC Các bí kíp luyện thi TOEIC khác: • Phân biệt Spend & Waste
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân biệt used to be used to get used to và become used to trong tiếng anh, Phân biệt used to be used to get used to và become used to trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay