Cách sử dụng hundred hundreds of và thousand thousands of trong tiếng anh

1 18 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 10:47

Cách sử dụng HundredHundreds of và ThousandThousands of trong tiếng Anh Trang trước Trang sau Bí kíp luyện thi Part 5 TOEIC: HundredHundreds of ThousandThousands ofKhi các từ dozen, hundred, thousand, million, billion, ... được dùng để diễn đạt ý:Một số xác định, thì mẫu câu là:Một sốseveral + dozen, hundred, thousand, ... + Danh từ số nhiều Economists were alarmed by the deficit, which was several billion worse than they had expected.Một số không xác định, thì mẫu câu là:dozens, hudreds, thousands, ... + Danh từ số nhiều Ive told you hundred of times.Ngoài ra, nếu bạn cần tham khảo thêm về Số đếm và số thứ tự, mời bạn click chuột vào Số đếm trong tiếng Anh. Bài tập luyện thi Part 5 TOEICỨng với mỗi bài đọc trong loạt bài Part 5 TOEIC này, mình sẽ cung cấp một bài tập áp dụng giúp bạn ôn luyện luôn phần vừa đọc, từ đó giúp bạn nắm vững hơn phần đã được hướng dẫn.Để làm bài tập áp dụng, mời bạn click chuột vào Bài tập luyện thi TOEIC.Các bài bí kíp luyện thi TOEIC khá Cách sử dụng Hundred Hundreds of Thousand Thousands of tiếng Anh Trang trước Trang sau Bí kíp luyện thi Part TOEIC: Hundred/Hundreds of & Thousand/Thousands of Khi từ dozen, hundred, thousand, million, billion, dùng để diễn đạt ý:  Một số xác định, mẫu câu là: Một số/several + dozen, hundred, thousand, + Danh từ số nhiều - Economists were alarmed by the deficit, which was several billion worse than they had expected  Một số khơng xác định, mẫu câu là: dozens, hudreds, thousands, + Danh từ số nhiều - I've told you hundred of times Ngoài ra, bạn cần tham khảo thêm Số đếm số thứ tự, mời bạn click chuột vào Số đếm tiếng Anh Bài tập luyện thi Part TOEIC Ứng với đọc loạt Part TOEIC này, cung cấp tập áp dụng giúp bạn ơn luyện ln phần vừa đọc, từ giúp bạn nắm vững phần hướng dẫn Để làm tập áp dụng, mời bạn click chuột vào Bài tập luyện thi TOEIC Các bí kíp luyện thi TOEIC
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách sử dụng hundred hundreds of và thousand thousands of trong tiếng anh, Cách sử dụng hundred hundreds of và thousand thousands of trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay