Phân biệt a few few a little và little trong tiếng anh

1 8 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 10:46

Phân biệt a few, few, a little, little trong tiếng Anh Trang trước Trang sau Bí kíp luyện thi Part 5 TOEIC: Phân biệt a few few a little littleĐều là các lượng từ đặt trước danh từ, thường được dùng trong câu khằng định, ít khí xuât hiện trong câu phủ định hay câu hỏi, nhưng a few, few, a little, little lại có cách dùng và nghĩa khác nhau.Cùng tìm hiểu sự khác nhau trong cách sử dụng giữa các từ này để có thể làm tốt bài thi TOEIC nhé.A few + danh từ đếm được số nhiều: có một vài, có một ít, đủ để I have a few friends here. They can help us to solve this problem.Few + danh từ đếm được số nhiều: rất ít, hầu như không có, không đủ để (có tính phủ định, tiêu cực) I have few books, not enough for reference reading reading.A little + danh từ không đếm được: có một chút, có một ít, đủ để I have a little money. Lets go to the cinema.Little + danh từ không đếm được: rất ít, hầu như không có, không đủ để (có tính phủ định, tiêu cực) I have little money, I need to borrow some to buy her a gift. Lưu ý:Chỉ có only a few chứ không có only few.Chỉ có only a little mà không có only little. Phân biệt a few few a little little tiếng Anh Trang trước Trang sau Bí kíp luyện thi Part TOEIC: Phân biệt a few - few & a little - little Đều lượng từ đặt trước danh từ, thường dùng câu khằng định, khí xuât câu phủ định hay câu hỏi, a few, few, a little, little lại có cách dùng nghĩa khác Cùng tìm hiểu khác cách sử dụng từ để làm tốt thi TOEIC • A few + danh từ đếm số nhiều: có vài, có ít, đủ để • - I have a few friends here They can help us to solve this problem • Few + danh từ đếm số nhiều: ít, khơng có, khơng đủ để (có tính phủ định, tiêu cực) • - I have few books, not enough for reference reading reading • A little + danh từ khơng đếm được: có chút, có ít, đủ để • - I have a little money Let's go to the cinema • Little + danh từ khơng đếm được: ít, khơng có, khơng đủ để (có tính phủ định, tiêu cực) • - I have little money, I need to borrow some to buy her a gift Lưu ý: Chỉ có only a few khơng có only few Chỉ có only a little mà khơng có only little
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân biệt a few few a little và little trong tiếng anh, Phân biệt a few few a little và little trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay