Phân biệt sometimes some time và sometime trong tiếng anh

2 8 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 10:45

Phân biệt Sometimes, Some time, Sometime trong tiếng Anh Trang trước Trang sau Bí kíp luyện thi Part 5 TOEIC: Phân biệt SometimesSome timeSometimeKhi nghĩ về 3 từ này, thì thỉnh thoảng, đôi khi có lẽ là nghĩa đầu tiên mà bạn nghĩ đến. Tuy nhiên , thực tế thì mỗi từ lại có một nhiệm vụ và ý nghĩa hoàn toàn nhau.Phần dưới đây giúp bạn phân biệt cách sử dụng của Sometimes, Some time và Sometime để tránh sai lầm trong các bài thi TOEIC.Cách sử dụng SometimesSometimes là một trạng từ chỉ tần suất, đồng nghĩa với occasionally, mang nghĩa thỉnh thoảng, đôi khi. Sometimes its best not to say anything. Thỉnh thoảng không nói gì là điều tốt nhất.Cách sử dụng SometimeKhi là một tính từ: Sometime có nghĩa là in the past but not any longer – trước đây nhưng bây giờ không còn nữa, đã từng. Tính từ này thường được dùng khi nói về một công việc (a job) hay một vị trí (a position). The sometime editor of the Daily News – Rebecca Jones will head a newspaper. Rebecca Jones Biên tập trước đây của tờ Daily News sẽ quản lý một tờ báo mới.Khi là một trạng từ: Sometime có nghĩa là at a time in the future or the past that it not know or not stated – một khoảng thời gian không rõ ràng trong quá khứ hoặc tương lại, một lúc nào đó. The cure for cancer will be found sometime. Đến lúc nào đó, cách chữa bệnh ung thư sẽ được tìm ra. Cách sử dụng Some timeCụm từ này tương tự như khi bạn dùng some money, some food, some students.Some là tính từ có nghĩa một số, một vài, một ít, một chút. Vì vậy, some time được hiểu đơn giản là một chút thời gian, một ít thời gian, một khoảng thời gian. I think Ill spend some time reading that article.Tôi nghĩ là mình sẽ dành một ít thời gian đọc bài báo kia. Phân biệt Sometimes Some time Sometime tiếng Anh Trang trước Trang sau Bí kíp luyện thi Part TOEIC: Phân biệt Sometimes/Some time/Sometime Khi nghĩ từ này, thỉnh thoảng, đơi có lẽ nghĩa mà bạn nghĩ đến Tuy nhiên , thực tế từ lại có nhiệm vụ ý nghĩa hoàn toàn Phần giúp bạn phân biệt cách sử dụng Sometimes, Some time Sometime để tránh sai lầm thi TOEIC Cách sử dụng Sometimes Sometimes trạng từ tần suất, đồng nghĩa với occasionally, mang nghĩa thỉnh thoảng, - Sometimes it's best not to say anything Thỉnh thoảng khơng nói điều tốt Cách sử dụng Sometime  Khi tính từ: Sometime có nghĩa "in the past but not any longer" – trước khơng nữa, Tính từ thường dùng nói cơng việc (a job) hay vị trí (a position)   - The sometime editor of the "Daily News" – Rebecca Jones will head a newspaper Rebecca Jones - Biên tập trước tờ "Daily News" quản lý tờ báo  Khi trạng từ: Sometime có nghĩa "at a time in the future or the past that it not know or not stated" – khoảng thời gian không rõ ràng khứ tương lại, lúc   - The cure for cancer will be found sometime Đến lúc đó, cách chữa bệnh ung thư tìm Cách sử dụng Some time Cụm từ tương tự bạn dùng some money, some food, some students Some tính từ có nghĩa số, vài, ít, chút Vì vậy, some time hiểu đơn giản chút thời gian, thời gian, khoảng thời gian - I think I'll spend some time reading that article Tôi nghĩ dành thời gian đọc báo ...Cách sử dụng Some time Cụm từ tương tự bạn dùng some money, some food, some students Some tính từ có nghĩa số, vài, ít, chút Vì vậy, some time hiểu đơn giản chút thời gian,... vậy, some time hiểu đơn giản chút thời gian, thời gian, khoảng thời gian - I think I'll spend some time reading that article Tơi nghĩ dành thời gian đọc báo
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân biệt sometimes some time và sometime trong tiếng anh, Phân biệt sometimes some time và sometime trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay