Lưu ý các động từ find keep và make trong tiếng anh

1 7 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 10:44

Lưu ý các động từ find, keep và make trong tiếng Anh Trang trước Trang sau Bí kíp luyện thi Part 5 TOEIC: Lưu ý các động từ FindKeepMakeThông thường, đi sau các động từ thường là các trạng từ, tuy nhiên, trong tiếng Anh, có 3 động từ rất phổ biến thường đi sau bởi tính từ. Đó là ba động từ FindKeepMake. Bạn cần cẩn thận với các câu hỏi trong bài thi TOEIC liên quan tới các động từ này.FindKeepMake + somebodysomething + tính từVí dụ: We found the beds very comfortable. The sun keeps us warm. The news made him very happy. Lưu ý động từ find keep make tiếng Anh Trang trước Trang sau Bí kíp luyện thi Part TOEIC: Lưu ý động từ Find/Keep/Make Thông thường, sau động từ thường trạng từ, nhiên, tiếng Anh, có động từ phổ biến thường sau tính từ Đó ba động từ Find/Keep/Make Bạn cần cẩn thận với câu hỏi thi TOEIC liên quan tới động từ Find/Keep/Make + somebody/something + tính từ Ví dụ: - We found the beds very comfortable - The sun keeps us warm - The news made him very happy
- Xem thêm -

Xem thêm: Lưu ý các động từ find keep và make trong tiếng anh, Lưu ý các động từ find keep và make trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay