Phân biệt cấu trúc sử dụng spend và waste trong tiếng anh

1 1 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 10:44

Phân biệt cấu trúc sử dụng spend và waste trong tiếng Anh Trang trước Trang sau Bí kíp luyện thi Part 5 TOEIC: Lưu ý cấu trúc sử dụng của SpendWasteKhi đề cập đến các cấu trúc liên quan đến các động từ, một số bạn thường hay áp dụng phương pháp dịch, đây là một cách thức hoàn toàn sai lầm, dẫn đến việc hiểu sai cấu trúc câu.Chẳng hạn nếu áp dụng theo phương pháp dịch trên, khi người ta ta muốn nói dùng, tiêu, dành hay lãng phí cái gì đó để làm điều gì đó, chúng ta sẽ có cấu trúc:SPENDWASTE SOMETHING TO DO SOMETHINGĐây là cấu trúc hoàn toàn sai về mặt ngữ pháp tiếng Anh.Cấu trúc đúng phải là:SPENDWASTE SOMETHING + DOING SOMETHING ON SOMETHINGDưới đây là một số ví dụ: The company has spent thousands of pounds updating their computer systems. She intended to spend all of her fortune on the new project. Sam wasted a lot of time pursuing Jane. Mary wasted her salary on clothes. Phân biệt cấu trúc sử dụng spend waste tiếng Anh Trang trước Trang sau Bí kíp luyện thi Part TOEIC: Lưu ý cấu trúc sử dụng Spend/Waste Khi đề cập đến cấu trúc liên quan đến động từ, số bạn thường hay áp dụng phương pháp dịch, cách thức hoàn toàn sai lầm, dẫn đến việc hiểu sai cấu trúc câu Chẳng hạn áp dụng theo phương pháp dịch trên, người ta ta muốn nói dùng, tiêu, dành hay lãng phí để làm điều đó, có cấu trúc: SPEND/WASTE SOMETHING TO DO SOMETHING Đây cấu trúc hoàn toàn sai mặt ngữ pháp tiếng Anh Cấu trúc phải là: SPEND/WASTE SOMETHING + DOING SOMETHING/ ON SOMETHING Dưới số ví dụ: - The company has spent thousands of pounds updating their computer systems - She intended to spend all of her fortune on the new project - Sam wasted a lot of time pursuing Jane - Mary wasted her salary on clothes
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân biệt cấu trúc sử dụng spend và waste trong tiếng anh, Phân biệt cấu trúc sử dụng spend và waste trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay