Phân biệt most và almost trong tiếng anh

1 1 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 10:42

Phân biệt most và almost trong tiếng Anh Trang trước Trang sau Bí kíp luyện thi Part 5 TOEIC: Phân biệt Most AlmostCả hai từ most và almost cùng mang nghĩa là hầu hết nên rất dễ nhầm lẫn trong cách sử dụng. Phần dưới đây giúp bạn phân biệt cách sử dụng của hai từ này để tránh nhầm lẫn không đáng có trong các bài thi TOEIC.Most là một tính từ, được sử dụng để bổ nghĩa cho một danh từ. Most children love cartoons.Almost là một trạng từ, được sử dụng để bổ nghĩa cho một động từ, tính từ hay một trạng từ khác.Almost + anybodyanythingall + danh từno + danh từevery +danh từ ... My son is 1 year old so he is almost walking. He was almost late for work yesterday. It is a mistake they almost always make. Almost all cats like fish. Phân biệt most almost tiếng Anh Trang trước Trang sau Bí kíp luyện thi Part TOEIC: Phân biệt Most & Almost Cả hai từ most almost mang nghĩa hầu hết nên dễ nhầm lẫn cách sử dụng Phần giúp bạn phân biệt cách sử dụng hai từ để tránh nhầm lẫn khơng đáng có thi TOEIC Most tính từ, sử dụng để bổ nghĩa cho danh từ   - Most children love cartoons Almost trạng từ, sử dụng để bổ nghĩa cho động từ, tính từ hay trạng từ  khác Almost + anybody/anything/all + danh từ/no + danh từ/every +danh từ/ - My son is year old so he is almost walking - He was almost late for work yesterday - It is a mistake they almost always make - Almost all cats like fish
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân biệt most và almost trong tiếng anh, Phân biệt most và almost trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay