Phân biệt ANOTHER THE OTHER OTHERS và THE OTHERS trong tiếng anh

1 1 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 10:41

Phân biệt ANOTHER, THE OTHER, OTHERS và THE OTHERS trong tiếng Anh Trang trước Trang sau Bí kíp luyện thi Part 5 TOEIC: TRÁNH LỖI KHI DÙNG ANOTHERTHE OTHEROTHERSTHE OTHERSĐây là các cặp từ khá giống nhau về cách viết cũng như về nghĩa nên rất dễ nhầm lẫn. Tuy nhiên, về cách sử dụng thì chúng hoàn toàn khác nhau.Việc không nắm được sự khác nhau giữa những từ này sẽ khiến bạn lúng túng và dẫn đến chọn sai đáp án (trong các bài điền đáp án Part 5 TOEIC) hoặc đôi khi là hiểu sai ý của câu (trong bài đọc Part 7 TOEIC).Dưới đây là tóm tắt ngắn gọn nhất về cách dùng của các từ (cụm từ) này.another: một cái nào khác, một người nào khác (số ít, dùng khi đề cập đến một đối tượng không xác định).the another: cái còn lại, người còn lại (số ít, dùng khi đề cập đến một đối tượng đã xác định).others: những cái khác, những người khác (số nhiều, dùng khi đề cập đến nhiều đối tượng không xác định, dùng trong trường hợp không nhắc lại các danh từ được đề cập trước đo) = other + Nses.the others: những cái còn lại, những người còn lại (số nhiều, dùng khi đề cập đến nhiều đối tượng đã xác định).Không dùng: Others + Danh từ hay The others + Danh từ Bài tập luyện thi Part 5 TOEICỨng với mỗi bài đọc trong loạt bài Part 5 TOEIC này, mình sẽ cung cấp một bài tập áp dụng giúp bạn ôn luyện luôn phần vừa đọc, từ đó giúp bạn nắm vững hơn phần đã được hướng dẫn.Để làm bài tập áp dụng, mời bạ Phân biệt ANOTHER THE OTHER OTHERS THE OTHERS tiếng Anh Trang trước Trang sau Bí kíp luyện thi Part TOEIC: TRÁNH LỖI KHI DÙNG ANOTHER/THE OTHER/OTHERS/THE OTHERS Đây cặp từ giống cách viết nghĩa nên dễ nhầm lẫn Tuy nhiên, cách sử dụng chúng hồn tồn khác Việc không nắm khác từ khiến bạn lúng túng dẫn đến chọn sai đáp án (trong điền đáp án Part TOEIC) hiểu sai ý câu (trong đọc Part TOEIC) Dưới tóm tắt ngắn gọn cách dùng từ (cụm từ) • another: khác, người khác (số ít, dùng đề cập đến đối tượng khơng xác định) • the another: lại, người lại (số ít, dùng đề cập đến đối tượng xác định) • others: khác, người khác (số nhiều, dùng đề cập đến nhiều đối tượng không xác định, dùng trường hợp không nhắc lại danh từ đề cập trước đo) = other + Ns/es • the others: lại, người lại (số nhiều, dùng đề cập đến nhiều đối tượng xác định) Không dùng: Others + Danh từ hay The others + Danh từ Bài tập luyện thi Part TOEIC Ứng với đọc loạt Part TOEIC này, cung cấp tập áp dụng giúp bạn ôn luyện phần vừa đọc, từ giúp bạn nắm vững phần hướng dẫn Để làm tập áp dụng, mời bạ
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân biệt ANOTHER THE OTHER OTHERS và THE OTHERS trong tiếng anh, Phân biệt ANOTHER THE OTHER OTHERS và THE OTHERS trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay