a number of và an amount of trong tiếng anh

2 4 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 10:40

a number of và an amount of trong tiếng Anh Trang trước Trang sau Bí kíp luyện thi Part 5 TOEIC: A number of An amount ofHai cụm từ trên đều là những từ chỉ lượng đặt sau danh từ, nhưng khi gặp dạng bài tập đòi hỏi phải chọn 1 trong 2 cụm này chúng ta dựa vào đâu để giải quyết?Chương này sẽ giúp các bạn phân biệt rõ cấu trúc sử dụng của hai cụm từ này để xử lý các câu hỏi có liên quan trong bài thi TOEIC.Cấu trúc sử dụng:A number of + Danh từ số nhiều + Động từ chia dạng số nhiều: Một số ...An amount of + Danh từ không đếm được + Động từ chia dạng số ít: Một lượng ... A number of trees were cut down yesterday. An amount of water has been polluted. Bài tập luyện thi Part 5 TOEICỨng với mỗi bài đọc trong loạt bài Part 5 TOEIC này, mình sẽ cung cấp một bài tập áp dụng giúp bạn ôn luyện luôn phần vừa đọc, từ đó giúp bạn nắm vững hơn phần đã được hướng dẫn.Để làm bài tập áp dụng, mời bạn click chuột vào Bài tập luyện thi TOEIC.Các bài bí kíp luyện thi TOEIC khác:Sử dụng That hay What ?Phân biệt If WhetherRút gọn mệnh đề trạng ngữNội động từ không được dùng ở thể bị độngA number of The number ofA number of An amount ofAnotherThe otherOthersThe othersPhân biệt Most AlmostThoughAlthoughEven though Inspite ofDespitePhân biệt Spend WastePhân biệt FindKeepMake a number of an amount of tiếng Anh Trang trước Trang sau Bí kíp luyện thi Part TOEIC: A number of & An amount of Hai cụm từ từ lượng đặt sau danh từ, gặp dạng tập đòi hỏi phải chọn cụm dựa vào đâu để giải quyết? Chương giúp bạn phân biệt rõ cấu trúc sử dụng hai cụm từ để xử lý câu hỏi có liên quan thi TOEIC Cấu trúc sử dụng:  A number of + Danh từ số nhiều + Động từ chia dạng số nhiều: Một số  An amount of + Danh từ không đếm + Động từ chia dạng số ít: Một lượng - A number of trees were cut down yesterday - An amount of water has been polluted Bài tập luyện thi Part TOEIC Ứng với đọc loạt Part TOEIC này, cung cấp tập áp dụng giúp bạn ôn luyện phần vừa đọc, từ giúp bạn nắm vững phần hướng dẫn Để làm tập áp dụng, mời bạn click chuột vào Bài tập luyện thi TOEIC Các bí kíp luyện thi TOEIC khác:  Sử dụng That hay What ?  Phân biệt If & Whether  Rút gọn mệnh đề trạng ngữ  Nội động từ không dùng thể bị động  A number of & The number ofA number of & An amount of  Another/The other/Others/The others  Phân biệt Most & Almost  Though/Although/Even though & Inspite of/Despite  Phân biệt Spend & Waste  Phân biệt Find/Keep/Make ... Phân biệt Most & Almost  Though/Although/Even though & Inspite of/ Despite  Phân biệt Spend & Waste  Phân biệt Find/Keep/Make
- Xem thêm -

Xem thêm: a number of và an amount of trong tiếng anh, a number of và an amount of trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay