Phân biệt a number of và the number of trong tiếng anh

2 6 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 10:40

Phân biệt a number of và the number of trong tiếng Anh Trang trước Trang sau Bí kíp luyện thi Part 5 TOEIC: A number of The number ofSau A number of và The number of chúng ta đều phải dùng danh từ số nhiều.Vậy khi 2 cụm từ này đóng vai trò làm chủ ngữ thì động từ sẽ được chia thế nào? Cụm nào được coi là chủ ngữ số nhiều, cụm nào được coi là chủ ngữ số ít. Câu hỏi về 2 cụm từ này là một trong số bẫy trong các bài thi TOEIC. Chương này sẽ giúp bạn cách phân biệt hai cụm từ này.Dưới đây là cấu trúc cách sử dụng của A number of và The number of:A number of + Danh từ số nhiều + Động từ chia dạng số nhiều: Một số những ...The number of + Danh từ số nhiều + Động từ chia dạng số ít: Số lượng những ...Ví dụ: A number of trees were cut down yesterday. Rencently, the number of accidents in Hanoi has decreased. Bài tập luyện thi Part 5 TOEICỨng với mỗi bài đọc trong loạt bài Part 5 TOEIC này, mình sẽ cung cấp một bài tập áp dụng giúp bạn ôn luyện luôn phần vừa đọc, từ đó giúp bạn nắm vững hơn phần đã được hướng dẫn.Để làm bài tập áp dụng, mời bạn click chuột vào Bài tập luyện thi TOEIC.Các bài bí kíp luyện thi TOEIC khác:Sử dụng That hay What ?Phân biệt If WhetherRút gọn mệnh đề trạng ngữNội động từ không được dùng ở thể bị độngA number of The number ofA number of An amount ofAnotherThe otherOthersThe othersPhân biệt Most AlmostThoughAlthoughEven though Inspite ofDespitePhân biệt Spend WastePhân biệt FindKeepMake Phân biệt a number of the number of tiếng Anh Trang trước Trang sau Bí kíp luyện thi Part TOEIC: A number of & The number of Sau A number of The number of phải dùng danh từ số nhiều Vậy cụm từ đóng vai trò làm chủ ngữ động từ chia nào? Cụm coi chủ ngữ số nhiều, cụm coi chủ ngữ số Câu hỏi cụm từ số bẫy thi TOEIC Chương giúp bạn cách phân biệt hai cụm từ Dưới cấu trúc cách sử dụng A number of The number of: • A number of + Danh từ số nhiều + Động từ chia dạng số nhiều: Một số • The number of + Danh từ số nhiều + Động từ chia dạng số ít: Số lượng Ví dụ: - A number of trees were cut down yesterday - Rencently, the number of accidents in Hanoi has decreased Bài tập luyện thi Part TOEIC Ứng với đọc loạt Part TOEIC này, cung cấp tập áp dụng giúp bạn ơn luyện ln phần vừa đọc, từ giúp bạn nắm vững phần hướng dẫn Để làm tập áp dụng, mời bạn click chuột vào Bài tập luyện thi TOEIC Các bí kíp luyện thi TOEIC khác: • Sử dụng That hay What ? • Phân biệt If & Whether • Rút gọn mệnh đề trạng ngữ • Nội động từ khơng dùng thể bị động • A number of & The number ofA number of & An amount of • Another/The other/Others/The others • Phân biệt Most & Almost • Though/Although/Even though & Inspite of/Despite • Phân biệt Spend & Waste • Phân biệt Find/Keep/Make ...• Another /The other/Others /The others • Phân biệt Most & Almost • Though/Although/Even though & Inspite of/ Despite • Phân biệt Spend & Waste • Phân biệt Find/Keep/Make
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân biệt a number of và the number of trong tiếng anh, Phân biệt a number of và the number of trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay