Phân biệt IF và WHETHER trong tiếng anh

2 6 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 10:37

Phân biệt IF và WHETHER trong tiếng Anh Trang trước Trang sau Bí kíp luyện thi Part 5 TOEIC: Phân biệt IF WhetherIf và Whether có hoàn toàn giống nhau không ? Đây là câu hỏi mà nhiều bạn còn bối rối khi làm bài thi TOEIC. Chương này chúng ta cùng tìm hiểu các trường hợp sử dụng If và Whether.Trường hợp sử dụng IfChúng ta chỉ sử dụng If trong câu có mệnh đề danh ngữ đóng vai trò tân ngữ ở dạng phủ định.Nếu bạn chưa biết về khái niệm Mệnh đề danh ngữ, mời bạn tham khảo Các khái niệm liên quan tới mệnh đề danh ngữ.Ví dụ: She asked me if Peter didnt join.Tuy nhiên, Sau một số từ như wonder; not sure vẫn có thể dùng whether để dẫn ra mệnh đề phải ở dạng phủ định. I wonder if whether he doesnt come.Trường hợp sử dụng WhetherChúng ta chỉ sử dụng Whether trong các trường hợp sau:Đứng sau giới từ There was a big argument about whether we should restructure our companyĐứng trước động từ nguyên thể có to. They cant I decide whether to invest more now or wait.Dùng trong câu mà mệnh đề danh ngữ đóng vai trò chủ ngữ hay tân ngữbổ ngữ. Whether I can wake up early tomorrow morning is another matter (Chủ ngữ) I dont know whether she rejects that job offer. (Tân ngữ) The question is whether he can meet her. (Bổ ngữ)Được ưu tiên sử dụng hơn trong 1 câu có ý lựa chọn đi với giới từ or. I cant decide whehther to buy some new summer clothes now orwait until the prices go down.Sử dụng sau những động từ phổ biến trong văn phạm trang trọng. We discussed whether we should sign that contract. Bài tập luyện thi Part 5 TOEIC Phân biệt IF WHETHER tiếng Anh Trang trước Trang sau Bí kíp luyện thi Part TOEIC: Phân biệt IF & Whether If Whether có hồn tồn giống không ? Đây câu hỏi mà nhiều bạn bối rối làm thi TOEIC Chương tìm hiểu trường hợp sử dụng If Whether Trường hợp sử dụng If Chúng ta sử dụng If câu có mệnh đề danh ngữ đóng vai trò tân ngữ dạng phủ định Nếu bạn chưa biết khái niệm Mệnh đề danh ngữ, mời bạn tham khảo Các khái niệm liên quan tới mệnh đề danh ngữ Ví dụ: - She asked me if Peter didn't join Tuy nhiên, Sau số từ wonder; not sure dùng whether để dẫn mệnh đề phải dạng phủ định - I wonder if /whether he doesn't come Trường hợp sử dụng Whether Chúng ta sử dụng Whether trường hợp sau:  Đứng sau giới từ  - There was a big argument about whether we should restructure our company   Đứng trước động từ nguyên thể có to - They can't I decide whether to invest more now or wait  Dùng câu mà mệnh đề danh ngữ đóng vai trò chủ ngữ hay tân ngữ/bổ ngữ   - Whether I can wake up early tomorrow morning is another  matter (Chủ ngữ)   - I don't know whether she rejects that job offer (Tân ngữ)  - The question is whether he can meet her (Bổ ngữ)  Được ưu tiên sử dụng câu có ý lựa chọn với giới từ or   - I can't decide whehther to buy some new summer clothes now or wait until the prices go down  Sử dụng sau động từ phổ biến văn phạm trang trọng  - We discussed whether we should sign that contract Bài tập luyện thi Part TOEIC ...- They can't I decide whether to invest more now or wait  Dùng câu mà mệnh đề danh ngữ đóng vai trò chủ ngữ hay tân ngữ/bổ ngữ   - Whether I can wake up early tomorrow morning... tomorrow morning is another  matter (Chủ ngữ)   - I don't know whether she rejects that job offer (Tân ngữ)  - The question is whether he can meet her (Bổ ngữ)  Được ưu tiên sử dụng câu có... wait until the prices go down  Sử dụng sau động từ phổ biến văn phạm trang trọng  - We discussed whether we should sign that contract Bài tập luyện thi Part TOEIC
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân biệt IF và WHETHER trong tiếng anh, Phân biệt IF và WHETHER trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay