Phân biệt THAT và WHAT trong tiếng anh

2 10 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 10:37

Phân biệt THAT và WHAT trong tiếng Anh Trang trước Trang sau Bí kíp luyện thi Part 5 TOEIC: Sử dụng THAT hay WHAT ?Qua chương trước chúng ta đã tìm hiểu các vấn đề về Mệnh đề danh ngữ trong tiếng Anh. Tuy nhiên có một vấn đề còn lại là: Trong bài thi TOEIC, khi đối mặt với các câu hỏi về mệnh đề danh ngữ, đôi khi bạn sẽ mất nhiều thời gian băn khoăn nên chọn that hay what.Dưới đây là một số bí kíp cơ bản giúp bạn phân biệt 2 từ này, dựa vào chức năng của mệnh đề danh ngữ trong câu.Khi mệnh đề danh ngữ làm chủ ngữ trong câuChúng ta cùng tìm hiểu ví dụ về that: That she comes late surprises me.Ở đây, That thay thế toàn bộ ý she comes late.Tiếp theo là ví dụ cho what: What she is presenting is nothing to me.What đóng vai trò làm tân ngữ của is presenting trong phần mệnh đề danh ngữ. What được coi là danh từ chính.Mệnh đề danh ngữ làm tân ngữ sau động từVí dụ cho what: I dont know what she wants.Cả cụm từ what she wants làm tân ngữ của động từ know và what là tân ngữ của want.Một ví dụ khác về that: They think that they are wrong. Mệnh đề danh ngữ làm tân ngữ sau giới từVí dụ minh họa: Their decision depends on what they think.Ở đây, what trực tiếp đóng vai trò như tân ngữ của depends, đứng sau giới từ on. Với trường hợp này, chúng ta không thể thay thế what bởi thatNgoài ra, nếu bạn cần tham khảo thêm về Mệnh đề quan hệ, mời bạn click chuột vào Mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh. Phân biệt THAT WHAT tiếng Anh Trang trước Trang sau Bí kíp luyện thi Part TOEIC: Sử dụng THAT hay WHAT ? Qua chương trước tìm hiểu vấn đề Mệnh đề danh ngữ tiếng Anh Tuy nhiên có vấn đề lại là: Trong thi TOEIC, đối mặt với câu hỏi mệnh đề danh ngữ, bạn nhiều thời gian băn khoăn nên chọn that hay what Dưới số bí kíp giúp bạn phân biệt từ này, dựa vào chức mệnh đề danh ngữ câu Khi mệnh đề danh ngữ làm chủ ngữ câu Chúng ta tìm hiểu ví dụ that: - That she comes late surprises me Ở đây, That thay toàn ý she comes late Tiếp theo ví dụ cho what: - What she is presenting is nothing to me What đóng vai trò làm tân ngữ is presenting phần mệnh đề danh ngữ What coi danh từ Mệnh đề danh ngữ làm tân ngữ sau động từ Ví dụ cho what: - I don't know what she wants Cả cụm từ what she wants làm tân ngữ động từ know what tân ngữ want Một ví dụ khác that: - They think that they are wrong Mệnh đề danh ngữ làm tân ngữ sau giới từ Ví dụ minh họa: - Their decision depends on what they think Ở đây, "what" trực tiếp đóng vai trò tân ngữ "depends", đứng sau giới từ "on" Với trường hợp này, thay "what" "that" Ngoài ra, bạn cần tham khảo thêm Mệnh đề quan hệ, mời bạn click chuột vào Mệnh đề quan hệ tiếng Anh ...Một ví dụ khác that: - They think that they are wrong Mệnh đề danh ngữ làm tân ngữ sau giới từ Ví dụ minh họa: - Their decision depends on what they think Ở đây, "what" trực tiếp đóng vai... sau giới từ "on" Với trường hợp này, thay "what" "that" Ngoài ra, bạn cần tham khảo thêm Mệnh đề quan hệ, mời bạn click chuột vào Mệnh đề quan hệ tiếng Anh
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân biệt THAT và WHAT trong tiếng anh, Phân biệt THAT và WHAT trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay