Mệnh đề danh ngữ trong tiếng anh

3 13 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 10:34

Mệnh đề danh ngữ trong tiếng Anh Trang trước Trang sau Bí kíp luyện thi Part 5 TOEIC: Rút gọn mệnh đề danh ngữVới nhiều bạn thì khái niệm mệnh đề danh ngữ là khá mới mẻ, cho nên trước hết chúng ta cùng tìm hiểu một số khái niệm và chức năng của mệnh đề danh ngữ trong tiếng Anh.Mệnh đề danh ngữ là gì ?Mệnh đề danh ngữ thường mở đầu bằng:Các từ để hỏi (what, why, who, whose, where, when, how, ...) The teacher told us where we should leave our finished exams.Cô giáo cho chúng tôi biết nơi để kiểm tra. We havent decided when the program will be broadcasted.Chúng tôi vẫn chưa quyết định khi nào chương trình sẽ được phát sóng. Whoever is responsible for this needs to be careful.Bất kì ai chịu trách nhiệm về việc này phải cẩn thận.That That we need more people in math and science is clear to everyone.Việc chúng ta cần thêm người cho toán và khoa học thì ai cũng rõ. That we are losing highlevel scientist worries us.Việc chúng ta đang mất dần những nhà khoa học có chuyên môn cao khiến chúng ta lo lắng.Ifwhether Were not sure about whether a cell phone would work there or not.Chúng tôi không chắc liệu ở đó điện thoại di động có hoạt động được hay không. He asked me if I had any idea.Anh ta hỏi tôi có ý tưởng nào hay không. Chức năng của mệnh đề danh ngữGiống như danh từ, một mệnh đề danh ngữ có thể làm:Chủ ngữ của câu Whether she will be admitted to the university is not clear.Liệu ta có được nhạn vào trường đại hoc hay không vẫn chưa rõ ràng.Tân ngữ cho động từ I dont know whether she will be admitted to the university.Tôi không biết liệu cô ta có được nhận vào trường đại học hay khôngTân ngữ cho giới từ I am not sure about whether she will be admitted to the university.Tôi không chắc về việc liệu cô ta có được nhận vào trường đại học haykhông.Bổ ngữ cho tính từ It is doubtful whether she will be admitted to the university.Người ta không chắc liệu cô ta có được nhận vào trường đại học hay không.Bổ ngữ cho chủ ngữ What she is anxious to find out is weather she will be admitted to theuniversity.Điều cô ta lo lắng là liệu mình có được nhận vào trường đại học hay không.Cách hình thành mệnh đề danh ngữChuyển câu trần thuật sang mệnh đề danh ngữ, sử dụng That. You should buy a less expensive car.> They recommend that you buy a less expensive car.Họ khuyên rằng bạn nên mua một cái xe rẻ hơn.Chuyển câu hỏi YesNo bởi sử dụng Ifwhether. Can you tell me how to fix my computer?> I wonder if you can help me to fix my computer.Liệu anh có thể giúp tôi sửa máy tính được không?Chuyển câu hỏi dùng từ để hỏi bằng cách dùng từ để hỏi đằng sau là câu trần thuật. What time did the flight arrive?> She would like to know what time the flight arrived.Cô ta muốn biệt mấy giờ chuyên bay hạ cánh.Khi nào có thể rút gọn mệnh đề danh ngữ ?Một mệnh đề danh ngữ có thể được rút gọn khi:Mệnh đề danh ngữ đứng ở vị trí tân ngữ. They admit having problems at work.> They admit having problems at work.Họ thừa nhận gặp một số vấn đề ở chỗ làm.Mệnh đề danh ngữ và mệnh đề chính có chung chủ ngữ. She didnt know how much coffee she had to make for the meeting.> She didnt know how much coffee to make for the meeting.Cô ta không biết phải trả bao nhiêu cà phê cho buổi họp. Mệnh đề danh ngữ tiếng Anh Trang trước Trang sau Bí kíp luyện thi Part TOEIC: Rút gọn mệnh đề danh ngữ Với nhiều bạn khái niệm mệnh đề danh ngữ mẻ, trước hết tìm hiểu số khái niệm chức mệnh đề danh ngữ tiếng Anh Mệnh đề danh ngữ ? Mệnh đề danh ngữ thường mở đầu bằng:  Các từ để hỏi (what, why, who, whose, where, when, how, )   - The teacher told us where we should leave our finished exams  Cô giáo cho biết nơi để kiểm tra   - We haven't decided when the program will be broadcasted  Chúng chưa định chương trình phát sóng   - Whoever is responsible for this needs to be careful Bất kì chịu trách nhiệm việc phải cẩn thận  That   - That we need more people in math and science is clear to everyone  Việc cần thêm người cho tốn khoa học rõ   - That we are losing high-level scientist worries us  Việc dần nhà khoa học có chun mơn cao khiến lo lắng  If/whether   - We're not sure about whether a cell phone would work there or not  Chúng tơi khơng liệu điện thoại di động có hoạt động  hay khơng  - He asked me if I had any idea  Anh ta hỏi tơi có ý tưởng hay khơng Chức mệnh đề danh ngữ Giống danh từ, mệnh đề danh ngữ làm: Chủ ngữ câu   - Whether she will be admitted to the university is not clear  Liệu ta có nhạn vào trường đại hoc hay không chưa rõ ràng Tân ngữ cho động từ   - I don't know whether she will be admitted to the university  Tơi khơng biết liệu ta có nhận vào trường đại học hay không Tân ngữ cho giới từ    - I am not sure about whether she will be admitted to the university  Tơi khơng việc liệu ta có nhận vào trường đại học hay không  Bổ ngữ cho tính từ   - It is doubtful whether she will be admitted to the university Người ta không liệu ta có nhận vào trường đại học hay không  Bổ ngữ cho chủ ngữ   - What she is anxious to find out is weather she will be admitted to the  university Điều ta lo lắng liệu có nhận vào trường đại học hay khơng Cách hình thành mệnh đề danh ngữ  Chuyển câu trần thuật sang mệnh đề danh ngữ, sử dụng That   - You should buy a less expensive car  > They recommend that you buy a less expensive car Họ khuyên bạn nên mua xe rẻ  Chuyển câu hỏi Yes/No sử dụng If/whether   - Can you tell me how to fix my computer?  > I wonder if you can help me to fix my computer Liệu anh giúp tơi sửa máy tính khơng?  Chuyển câu hỏi dùng từ để hỏi cách dùng từ để hỏi đằng sau câu trần thuật   - What time did the flight arrive?  > She would like to know what time the flight arrived Cô ta muốn biệt chuyên bay hạ cánh Khi rút gọn mệnh đề danh ngữ ? Một mệnh đề danh ngữ rút gọn khi:  Mệnh đề danh ngữ đứng vị trí tân ngữ   - They admit having problems at work  > They admit having problems at work Họ thừa nhận gặp số vấn đề chỗ làm  Mệnh đề danh ngữ mệnh đề có chung chủ ngữ   - She didn't know how much coffee she had to make for the meeting  > She didn't know how much coffee to make for the meeting Cô ta phải trả cà phê cho buổi họp ... arrived Cô ta muốn biệt chuyên bay hạ cánh Khi rút gọn mệnh đề danh ngữ ? Một mệnh đề danh ngữ rút gọn khi:  Mệnh đề danh ngữ đứng vị trí tân ngữ   - They admit having problems at work  > They...  hay không  - He asked me if I had any idea  Anh ta hỏi có ý tưởng hay khơng Chức mệnh đề danh ngữ Giống danh từ, mệnh đề danh ngữ làm: Chủ ngữ câu   - Whether she will be admitted to the... lo lắng liệu có nhận vào trường đại học hay khơng Cách hình thành mệnh đề danh ngữ  Chuyển câu trần thuật sang mệnh đề danh ngữ, sử dụng That   - You should buy a less expensive car  > They
- Xem thêm -

Xem thêm: Mệnh đề danh ngữ trong tiếng anh, Mệnh đề danh ngữ trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay