Rút gọn mệnh đề quan hệ dạng bị động trong tiếng anh

1 6 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 10:33

Rút gọn mệnh đề quan hệ (Dạng bị động) trong tiếng Anh Trang trước Trang sau Bí kíp luyện thi Part 5 TOEIC: Rút gọn mệnh đề quan hệ (Dạng bị động)Khi mệnh đề quan hệ ở dạng bị động, ta có thể rút gọn mệnh đề bằng cách sử dụng Quá khứ phân từ.Cách rút gọn mệnh đề quan hệ ở dạng bị động: Lược bỏ đại từ quan hệ, động từ đưa về dạng Quá khứ phân từ. Tùy theo động từ là có qui tắc hay bất qui tắc thì chúng ta sử dụng dạng cho đúng.Dưới đây là ví dụ: I like books which were written by Van Cao.> I like books written by Van Cao.Ngoài ra, nếu bạn cần tham khảo thêm về Mệnh đề quan hệ, mời bạn click chuột vào Mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh.Trong chương tiếp theo, chúng ta cùng tìm hiểu cách Rút gọn mệnh đề quan hệ về dạng TO V, còn bây giờ mời các bạn làm một số bài tập thực hành. Rút gọn mệnh đề quan hệ Dạng bị động tiếng Anh Trang trước Trang sau kíp luyện thi Part TOEIC: Rút gọn mệnh đề quan hệ (Dạng bị động) Khi mệnh đề quan hệ dạng bị động, ta rút gọn mệnh đề cách sử dụng Quá khứ phân từ Cách rút gọn mệnh đề quan hệ dạng bị động: Lược bỏ đại từ quan hệ, động từ đưa dạng Quá khứ phân từ Tùy theo động từ có qui tắc hay bất qui tắc sử dụng dạng cho Dưới ví dụ: - I like books which were written by Van Cao > I like books written by Van Cao Ngoài ra, bạn cần tham khảo thêm Mệnh đề quan hệ, mời bạn click chuột vào Mệnh đề quan hệ tiếng Anh Trong chương tiếp theo, tìm hiểu cách Rút gọn mệnh đề quan hệ dạng TO V, mời bạn làm số tập thực hành
- Xem thêm -

Xem thêm: Rút gọn mệnh đề quan hệ dạng bị động trong tiếng anh, Rút gọn mệnh đề quan hệ dạng bị động trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay