Rút gọn mệnh đề quan hệ dạng chủ động trong tiếng anh

1 1 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 10:32

Rút gọn mệnh đề quan hệ (Dạng chủ động) trong tiếng Anh Trang trước Trang sau Bí kíp luyện thi Part 5 TOEIC: Rút gọn mệnh đề quan hệ (Dạng chủ động)Trong bài thi TOEIC, bạn sẽ thường xuyên gặp câu hỏi liên quan đến việc giản lược mệnh đề quan hệ. Khi mệnh đề quan hệ ở dạng chủ động, ta có thể rút gọn mệnh đề bằng cách sử dụng Ving.Cách rút gọn mệnh đề quan hệ ở dạng chủ động: Lược bỏ đại từ quan hệ, động từ đưa về dạng Ving.Dưới đây là ví dụ: The professional who cames from Japan can speak English very well.> The professional coming from Japan can speak English very well.Ngoài ra, nếu bạn cần tham khảo thêm về Mệnh đề quan hệ, mời bạn click chuột vào Mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh. Trong chương tiếp theo, chúng ta cùng tìm hiểu cách Rút gọn mệnh đề quan hệ (Dạng bị động), còn bây giờ mời các bạn làm một số bài tập thực hành.Bài tập luyện thi Part 5 TOEICỨng với mỗi bài đọc trong loạt bài Part 5 TOEIC này, mình sẽ cung cấp một bài tập áp dụng giúp bạn ôn luyện luôn phần vừa đọc, từ đó giúp bạn nắm vững hơn phần đã được hướng dẫn.Để làm bài tập áp dụng, mời bạn click chuột vào Bài tập luyện thi TOEIC.Các bài bí kíp luyện thi TOEIC khác:Mạo từTrạng từ quan hệĐại từ quan hệ ThatPhân biệt Who WhoeverRút gọn mệnh đề quan hệ (I)Rút gọn mệnh đề quan hệ (II)Rút gọn mệnh đề quan hệ (III)Rút gọn mệnh đề danh ngữSử dụng That hay What ?Phân biệt If Whether Rút gọn mệnh đề quan hệ Dạng chủ động tiếng Anh Trang trước Trang sau Bí kíp luyện thi Part TOEIC: Rút gọn mệnh đề quan hệ (Dạng chủ động) Trong thi TOEIC, bạn thường xuyên gặp câu hỏi liên quan đến việc giản lược mệnh đề quan hệ Khi mệnh đề quan hệ dạng chủ động, ta rút gọn mệnh đề cách sử dụng V-ing Cách rút gọn mệnh đề quan hệ dạng chủ động: Lược bỏ đại từ quan hệ, động từ đưa dạng V-ing Dưới ví dụ: - The professional who cames from Japan can speak English very well > The professional coming from Japan can speak English very well Ngoài ra, bạn cần tham khảo thêm Mệnh đề quan hệ, mời bạn click chuột vào Mệnh đề quan hệ tiếng Anh
- Xem thêm -

Xem thêm: Rút gọn mệnh đề quan hệ dạng chủ động trong tiếng anh, Rút gọn mệnh đề quan hệ dạng chủ động trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay